wniosek .pdf

File information


Original filename: wniosek.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.2, and has been sent on pdf-archive.com on 30/10/2016 at 21:50, from IP address 89.230.x.x. The current document download page has been viewed 195 times.
File size: 33 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


wniosek.pdf (PDF, 33 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


(miejscowość, data)

Zarząd
Stowarzyszenia (...)
(Adres)

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA (nazwa, siedziba), ZWANEGO DALEJ
,,STOWARZYSZENIEM”

(Uprawniony wnioskodawca/y) (reprezentowany/i przez...) wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Stowarzyszenia (...), z siedzibą w (...), przy ul. (...) na dzień (...) roku i
umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:
1)
2) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania(…) z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia.
3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia.
4)
5)
(podpis wnioskodawcy


Document preview wniosek.pdf - page 1/1


Related documents


wniosek
statut
statut msm jaros aw
wniosek o nadanie loginu marek
biuletyn kukiz 15
rf przerwanie biegu przedawnienia

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file wniosek.pdf