PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactVerstaan ons wie God regtig is .pdf


Original filename: Verstaan ons wie God regtig is.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by / Foxit Reader PDF Printer Version 7.0.1.831, and has been sent on pdf-archive.com on 31/10/2016 at 13:00, from IP address 41.113.x.x. The current document download page has been viewed 1137 times.
File size: 577 KB (49 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Verstaan ons wie God Regtig is?

B l a d s y |1

Verstaan ons wie
God regtig is?
Gerhard Potgieter

Eienskappe van God soos deur God
in sy Woord geopenbaar

Vir die wat belangstel. Die klein klein “balletjie” links heel voor is die aarde
en die groot een die son en volgens skaal.

Verstaan ons wie God Regtig is?

B l a d s y |2

Uitgegee deur:
Die Smal Weg

Gerhard.p@webmail.co.za
0834874052
Kontak die skrywer vir Afrikaanse en Engelse e-boeke, aanbiedings en
Bybelstudies of om kommentaar te lewer. Stuur jou e-pos adres om in die
poslys ingesluit te word.
Gerhard Potgieter
Die Smal Weg en Christus vir die Kalahari
gerhard.p@webmail.co.za
083 487 4052
Facebook – Christus na die Wêreld

Onder geen omstandighede mag hierdie studie vir wins of enige materiële
voordeel versprei word nie. Gratis verspreiding per e-pos en waar sosiale media
plasing van pdf-dokumente toelaat, word aangemoedig. Alle regte voorbehou. Jy
mag nie dit druk of versprei op enige ander wyse nie. Geen verwydering van die pdfsekuriteitsbeperkings van die dokument mag gedoen word nie. Kontak die skrywer
vir toestemming vir ander gebruike, om dit as Bybelstudiemateriaal vir groepe te
gebruik en om die Bybelstudiereeks te bekom.

© Die Smal Weg – Christus na die Wêreld
Hierdie e-boek is interaktief. Gebruik die boekmerke (bookmarks) om te navigeer.
(Titelblad se grafiese werk verskaf deur Wikipedia en vry van kopiereg)

Verstaan ons wie God Regtig is?

B l a d s y |3

INLEIDING
Dit is ons hoop in die beweging tot herstel van die Bybel as finale gesag, dat u
die boekie sal geniet en verder kosteloos deur e-posse sal versprei, sodat God
se naam verheerlik kan word. Daar is geen verborge motief anders as om
individue en groepe aan te spoor om Bybelstudie te doen, God te ontmoet en te
groei as gelowiges nie. Die skrywer is ook net mens; verskoon dus enige
tekortkominge.
Die boekie is nie oppervlakkig nie, maar beslis eenvoudig genoeg om in ‘n kort
tyd deur te werk. Noodwendig kan dit nie ‘n omvattende studie wees nie. Ek
vra mooi dat die leser die moeite sal doen om die skrifgedeeltes te lees sodat
die studie sinvol sal wees. Daar is geen “nuwe” idees en onthullings nie en dit
is slegs die waarheid soos in die Woord van God gevind word.

Liefde in Christus
Gerhard Potgieter

Hierdie boek is opgedra aan Adéle Theron. Sonder haar
toegewyde ondersteuning rakende my werk in geheel en
spesifiek ook haar taalverwerking van sommige van die
Afrikaanse skryfwerk, sou ek nie gemotiveerd en met ‘n
nuwe gesindheid, nuwe projekte aangepak het nie. Ek
glo nie sy sal ooit haar bydrae en die lewens wat sy
daardeur aanraak die kant van die hemel, ten volle
besef nie. Baie dankie mensie en dankie aan Christus
wat jou so merkwaardig gebruik.

Verstaan ons wie God Regtig is?

INHOUD
Titel Bladsy …………………………………………..….
Uitgewers (kontak inligting) …………………………...
Inleiding ………………………………………………….
Inhoud ..…………………………………………………..
Studie van God en die Bybel .............................................
God is onverstaanbaar ......................................................
God is Drie in Een ….........................................................
God is Onveranderlik ........................................................
Volmaakte Geregtigheid …………………………………..
Getroue Beloftes ..............................................................
Perfekte geheue ………………………………………….
God, tyd en ewigheid ……………………………………
Die God wat alles weet .....................................................
Die God wat oral is ….......................................................
Die God wat almagtig is ....................................................
Wat meer nog? …………....................................................
Die God van Liefde en ons Sonde ………………….........
Finale gedagtes ...………………………………………….
Ondersteuning …….,………………………………….......
Bronne en voorgestelde leesstof …………………….........

B l a d s y |4

Klik op bladsy nommer
om daarheen te gaan

Bladsy 1
Bladsy 2
Bladsy 3
Bladsy 4
Bladsy 5
Bladsy 9
Bladsy 10
Bladsy 12
Bladsy 16
Bladsy 17
Bladsy 22
Bladsy 26
Bladsy 31
Bladsy 34
Bladsy 35
Bladsy 38
Bladsy 39
Bladsy 47
Bladsy 48
Bladsy 49

Bybel Aanhalings uit:
Die Bybels is onder kopiereg en word gebruik volgens die reëls van kopiereg en
beperkte aanhalings:
Afrikaanse vertaling, 1983, Bybelgenootskap van Suid Afrika. (ANV)
Afrikaanse Vertaling, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika (AOV)
Nuwe Lewende Vertaling, 2006, Christelike Uitgewers Maatskappy (NLV)
Ander aanhalings soos in voetnotas aangedui

Verstaan ons wie God Regtig is?

B l a d s y |5

STUDIE VAN GOD EN DIE BYBEL
Die laaste drie- na vier honderd jaar het daar stadig maar seker humanisme,
liberalisme en verwaande ander “nuwe” denke in moderne teologie ingesluip.
Die vraag is: “Het God verander?” Die antwoord is nee. Mense het verander.
Die Bybel is nog steeds dieselfde Bybel. God is nog steeds dieselfde God.
Die mensdom het ‘n geneigdheid om, as deel van die ontwikkeling van
tegnologie en kommunikasie, te dink dat opvattings oor God ook moet
verander. Dit is nie waar nie, soos die volgende hoofstuk sal uitwys. Hierdie
boekie sal nie enige “nuwe onthullings” oor God maak nie, omdat daar geen
nuwe kennis oor God is nie. Daar is nie nuwe hoofstukke van Bybelboeke of
selfs nuwe Bybelboeke om te bestudeer nie. Die Bybel wat oor ‘n tydperk van
ongeveer 2000 jaar deur die Heilige Gees en spesiaal verkose mense geskryf
is, is self al bykans 2000 jaar oud. Dit is volledig, volmaak en voltooi.
Net ’n paar feite wat deur die boek onderstreep word. Kom ons haal eers vir
A.W. Tozer aan: When viewed from the perspective of eternity, the most
critical need of the hour may well be that the Church should return from her
long Babylonian captivity and the name of God be glorified in her as of old.
We Christians are the Church and whatever we do, is what the Church is
doing. The matter, therefore, is for each of us a personal one. Any forward
step in the Church must begin with the individual. 1
God skuld niemand enigiets nie. God skuld jou nié ’n wonderlike lewe,
rykdom, gesondheid, genesing van alle of enige siektes, vrywaring van pyn of
beskerming teen die wêreld se gemors nie. God belówe dit ook nie. Sy
volgelinge, ware gelowiges, ontvang slegs as absolute belofte, hartsvrede en
ewige samesyn met die Skepper. Kan God wel in die lewens van gelowiges
intree? Ja, ek kan getuig van vele gevalle in my eie lewe wat net aan niks
1

AW Tozer, The Knowledge of the Holy, OM Publishing

Verstaan ons wie God Regtig is?

B l a d s y |6

anders toegeskryf kan word nie. God doen dit egter nie as ’n reël nie. Die
bogenoemde is nie die fokus van die boek nie. Ons gaan egter by die begin
begin en dit is om te probeer verstaan wie God werklik is. Daarsonder kan
daar geen gesonde verstaan wees van wie ons is en wie God is nie. Die laaste
hoofstuk kyk na verlossing en wat ware verlossing is. Dit is die doel van die
mens se bestaan … om in ’n staat van vrede met God te leef.
Daar is reeds wonderlike boeke geskryf en ons gaan hulle nie probeer vervang
nie. Van die beste boeke is in die laaste 200 jaar geskryf en die waarhede
moet herverwerk word, sodat dit relevant is wat taal en idioom betref, maar
nie noodwendig inhoud nie.
So sê die Here: Staan by die kruispaaie, en kyk en vra na die ou paaie. Vra
watter pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind. Maar hulle het gesê:
"Ons sal nie daardie pad loop nie." Toe het Ek wagte oor julle aangestel en
gesê: Luister na die ramshoring! Maar hulle het geantwoord: "Ons sal nie
luister nie." (Jer 6:16-17, ANV).
Bybelstudie is
studie van God
Bybellees is
studie oor God

Daar is geen wetenskap wat so belangrik is vir die
moderne mens, as die studie van God nie. As jy
regtig iets wil weet van ‘n produk, moet jy na die
ontwerper en vervaardiger gaan. Wanneer jy iets van
die mensdom en jouself wil verstaan, moet jy eers na
die ontwerper gaan; die Skepper bestudeer.

Jy kan nie ‘n vis bestudeer en alles van God leer nie, omdat die vis nie ‘n
totale refleksie van die Skepper is nie. Jy kan nie eers alles wat God gemaak
het, saam bestudeer en sê: “God is só nie.” Jy gaan net sit met ‘n verwronge
prentjie. Daarom het God die Bybel aan ons gegee en Homself aan ons
daardeur geopenbaar. Dit help ook nie om enkele Bybelverse uit te pluk en
daarvolgens belydenisse en teologie te ontwikkel nie. ’n Globale ware

Verstaan ons wie God Regtig is?

B l a d s y |7

perspektief van God moet gevorm word deur na die Bybel in geheel te kyk.
Daarby is dit noodsaaklik om nie die historiese konteks uit die oog te verloor
nie. Daar is Bybelgedeeltes wat ’n absolute historiese konteks het en nie direk
iets met ons lewe vandag te doen het nie. Daardie gedeeltes help ons wel
indirek om God beter, en ons posisie voor God, te verstaan. Daar is profesië
wat ’n historiese konteks het; eintlik het amper alle Bybelse profesië reeds tot
vervulling gekom. Die mense wat die woorde van daardie profesië ’n
moderne, onvervulde konteks te wil gee, sit die pot mis. Ons kan wel daaruit
leer. Daar is poësie en beeldende verhale wat God aan ons openbaar, sodat
ons God en onsself beter kan verstaan, maar om meer daarvan te maak, is vals.
Daar is wysheid wat ook binne historiese konteks en in geheel bestudeer moet
word. Dit kan nie ongebalanseerd voorgehou word nie. Dit is moeilik omdat
God soveel meer is, as wat enige mens ooit kan verwerk en omdat die Bybel
baie meer kompleks is, as wat enige mens ooit sal kan bemeester. Ons is maar
eenmaal net te beperk. Daar is egter grondwaarhede wat ons ten minste
toelaat, en ons help, om te verstaan wie God is en wie ons is. Dit is waar vir
van die mees basiese geletterde mens, tot die mens wat geseën is om
gevorderde studie te kan doen.
Die volgende, baie belangrike probleem is dat kennis jou net so ver sal help.
God is ‘n persoon, en wel ‘n geestelike persoon en magtig en misterieus. Tog
is dit moontlik om met enige persoon in verhouding te staan en God wil dit
graag met ons doen. Om enige persoon waarlik te ken, is om ‘n verhouding
met hulle te hê en hulle so te leer ken. Jy kan mense se biografieë lees en
hulle steeds nie ken nie.
Om die Bybel te lees, is dieselfde. Jy sit met ‘n klomp kennis, maar sonder ‘n
verhouding met God. Jy ken God nog steeds nie. Dit mag wees dat jy nie met
God ‘n verhouding wil hê nie, maar dan moet ons aanvaar dat jy God nooit
waarlik gaan ken nie. Die twee loop saam: kennis en verhouding. Om dit
anders te stel, ‘n bietjie kennis van God is belangriker as ‘n klomp kennis oor

Verstaan ons wie God Regtig is?

B l a d s y |8

God. Hierdie is nie ‘n goeie beeld om te gebruik nie, maar dit help dalk. ‘n
Sportkommentator wat nooit rugby gespeel het nie, mag baie kennis oor die
spel hê. ‘n Amateurspeler wat die spel gespeel het, het ‘n ander ondervinding
van die spel. Hy het ‘n intieme belewenis met die spel ondervind en mag selfs
die kennis ook hê. Die een is ‘n speler en die ander net ‘n toeskouer met
kennis oor die spel.
God verwag dat ons spelers (gelowiges) sal wees vir een baie belangrike rede:
deur die Heilige Gees word ons belewenis van die Bybel iets groots en
onbeskryflik. Daardeur ontvang ons die vrede waarna almal so smag; boonop
die belofte van ’n ewige bestaan met so ’n magtige wese soos God. ‘n Blote
leser sal niks meer as die gedrukte woorde lees nie. Die ware boodskap vir
hom of haar wat in die woorde opgesluit is, sal nie ontsluit word nie. Dan
word die Bybel soos heelwat teoloë ongelukkig vandag verklaar: “woorde oor
God” en nie woorde van God nie. Ek verstaan waar hulle die pad byster
geraak het. Dan is die Bybel so dood soos die nuutste roman …woorde sonder
waarde en blote filosofie. Met die een perspektief lees ons woorde oor God,
maar met gelowige studie van die Bybel praat God met ons. Groot verskil.
Die Bybel is God se liefdesbrief aan ons, sy skepsels.
Dit is my hoop en wens dat die leser reeds ‘n verhouding het met God, in
Christus deur die Heilige Gees. Indien nie, is dit my hoop en wens dat die
boek sal bydra om dit waar te maak vir, en in, jou lewe. Mag God met jou
praat deur Sy Woord. Soek die teksgedeeltes op, want dit is integraal deel van
die boek en maak die boek ook ‘n Bybelstudie wat jou sal verryk en laat groei
in Christus.

Verstaan ons wie God Regtig is?

B l a d s y |9

GOD IS ONVERSTAANBAAR
Indien God onverstaanbaar is, hoekom dan die boek lees? Die opskrif is egter
nie heeltemal waar nie. Ons kan God nie in totaliteit verstaan nie, maar Hy
openbaar Homself wel. In die Ou Testament deur gesigte, visioene, drome,
engele en so meer. Met die skryf van die Ou Testament het God deur die
Heilige Gees vir ons die Bybel aanmekaar begin weef. In die Nuwe
Testament is die openbaring voleindig. Die Bybel is eerstens God se storie.
Dit gaan nie eerste oor die mens se interaksie met God nie, maar andersom.
Ons is slegs akteurs in die verhaal van God.
Lees weer die vorige paragraaf van voor af. Dit is waarskynlik die grootste
fout wat gelowiges vandag maak. Hulle wil hulself as belangriker en groter in
God se skildery van die heelal inskilder, as wat waar is. Dit gaan eerstens nie
oor jou en my nie, maar oor God. God is die fokus en nie ons nie.
Daarom is daar ‘n paar reëls. Die skepsel kan die Skepper nooit ten volle ken
nie en is noodwendig minder as die Skepper. Die Skepper sit iets van homself
in die skepsel, maar herskep Homself nie in die skepsel nie.
Dit help nie om te sê God is “soos” nie. God is nie soos enige iets anders nie.
"Kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan?
Dit is kennis wat hoër is as die hemele. Hoe kan jy daarby uitkom? Dit is
kennis wat dieper is as die doderyk. Hoe kan jy dit bereik?
(Job 11:7-8, 1983).
Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê
sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.
(Pred 3:11, 1953)
Lees ook Pred 3:11, Job 26:14, Psalm 145:3, Jes 40:28 en Rom 11:32-36.


Related documents


verstaan ons wie god regtig is
engele k
die seun dawid
n nuwe tyd
preken van boston de schrift
nova studiegids inside


Related keywords