Øving 3 .pdf

File information


Original filename: Øving 3.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® OneNote® 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 02/11/2016 at 22:16, from IP address 85.164.x.x. The current document download page has been viewed 574 times.
File size: 1 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Øving 3.pdf (PDF, 1 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Side 1 for Øving 3

Side 2 for Øving 3

Side 3 for Øving 3

a)
Se mappe "Oppgave 5", pdf "Oppgave 5" for svar og kode.
b)
Vi kan få en god anelse på hvilken estimator som er best ut ifra figurene.
Vi ser ved histogrammene at E1 har en høyere topp rundt den reelle sigmaverdien,
og på boxplottet ser vi at E1 har mindre IQR, og et gjennomsnitt nærmere reell verdi.
Dette gjør seg spesielt tydelig ved små verdier av n.

Videre ser vi ved utregning at E1 har mindre varians enn E2. E1 er dermed den
foretrukne estimator.
Se mappe "Oppgave 5" for figurer og variansutregning.

Side 4 for Øving 3


Document preview Øving 3.pdf - page 1/4

Document preview Øving 3.pdf - page 2/4
Document preview Øving 3.pdf - page 3/4
Document preview Øving 3.pdf - page 4/4

Related documents


ving 3
gr7b
dypt arbeid av cal newport
solving the procrastination puzzle gn
mat1120 linear algebra
oblig1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Øving 3.pdf