rosyjski (1).pdf


Preview of PDF document rosyjski-1.pdf

Page 1 23435

Text preview


Redaktor: Aleksandra Kubicka
Redaktor techniczny: Maryla Broda
Zdjęcia: Małgorzata Mikołajczyk (s. 19, s. 21)
Lars Christensen/PhotoXpress, samolot (s. 21)
Mladenov/PhotoXpress, samochód (s. 21)

Copyright © by Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
Warszawa 2011
ISBN 978-83-2621-095-2

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Wydanie pierwsze
Arkuszy drukarskich: 5,5
Skład i łamanie: Grafini DTP
Druk ukończono w kwietniu 2011 r.
Druk i oprawa: INTERDRUK, Warszawa