Regulamin konkursu .pdf

File information


Original filename: Regulamin-konkursu.pdf
Author: Wika

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 16/11/2016 at 20:01, from IP address 178.19.x.x. The current document download page has been viewed 302 times.
File size: 68 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Regulamin-konkursu.pdf (PDF, 68 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Regulamin konkursu na nowe logo hufca
1. Organizator konkursu
• Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca ZHP Sztum im. I Dywizji
Kościuszkowskiej.
2. Cel konkursu
• Głównym celem konkursu jest wybranie nowego loga hufca.
3. Czas trwania konkursu
• Konkurs trwa od 15. listopada do 31. grudnia 2016r.
4. Warunki uczestnictwa
• Uczestnikami konkursu mogą być zuchy, harcerze, harcerze starsi i
wędrownicy Hufca ZHP Sztum im. I Dywizji Kościuszkowskiej.
• Dopuszcza się wykonanie prac zbiorowych (przez szóstki i zastępy).
• Wzięcie udziału w wykonaniu pracy zbiorowej nie wyklucza wykonania pracy
indywidualnej.
• Każdy uczestnik lub grupa uczestników może dostarczyć jedną pracę.
• Technika wykonania pracy jest dowolna.
• Praca powinna zostać dostarczona do hufca najpóźniej do dnia 31.12.2016r. do
kartonu na prace znajdującego się przy kadrówce.
• Praca musi być wykonana w formacie A4.
• Praca musi być schowana w kopercie. Praca oraz koperta muszą być podpisane
pseudonimem. Do koperty musi być dołączona kartka z danymi takimi jak:
imię i nazwisko autora lub autorów, drużyna do której należą.
• Zabrania się plagiatu.
5. Wyniki konkursu
• Prace konkursowe będą rozstrzygane w trzech pionach wiekowych:
• zuchy,
• harcerze,
• harcerze starsi i wędrownicy.
• W skład jury oceniającego prace wchodzi Komenda Hufca ZHP Sztum.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dwóch tygodni od zakończenia
przyjmowania prac.
6. Nagrody
• Autorzy wygranych prac otrzymają cenne nagrody.
7. Postanowienia końcowe
• Organizator zastrzega sobie prawo nie rozstrzygania konkursu, jeżeli liczba
prac będzie mniejsza niż 3.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Hufiec ZHP Sztum im. I Dywizji Kościuszkowskiej


Document preview Regulamin-konkursu.pdf - page 1/1


Related documents


regulamin konkursu
regulamin z ote usta 2016
regulamin
regulamin
regulaminkzb
regulamin konkursu gracz niezwykly czlowiek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Regulamin-konkursu.pdf