PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactRegulamin konkursu .pdf


Original filename: Regulamin-konkursu.pdf
Author: Wika

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 16/11/2016 at 20:01, from IP address 178.19.x.x. The current document download page has been viewed 294 times.
File size: 68 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Regulamin konkursu na nowe logo hufca
1. Organizator konkursu
• Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca ZHP Sztum im. I Dywizji
Kościuszkowskiej.
2. Cel konkursu
• Głównym celem konkursu jest wybranie nowego loga hufca.
3. Czas trwania konkursu
• Konkurs trwa od 15. listopada do 31. grudnia 2016r.
4. Warunki uczestnictwa
• Uczestnikami konkursu mogą być zuchy, harcerze, harcerze starsi i
wędrownicy Hufca ZHP Sztum im. I Dywizji Kościuszkowskiej.
• Dopuszcza się wykonanie prac zbiorowych (przez szóstki i zastępy).
• Wzięcie udziału w wykonaniu pracy zbiorowej nie wyklucza wykonania pracy
indywidualnej.
• Każdy uczestnik lub grupa uczestników może dostarczyć jedną pracę.
• Technika wykonania pracy jest dowolna.
• Praca powinna zostać dostarczona do hufca najpóźniej do dnia 31.12.2016r. do
kartonu na prace znajdującego się przy kadrówce.
• Praca musi być wykonana w formacie A4.
• Praca musi być schowana w kopercie. Praca oraz koperta muszą być podpisane
pseudonimem. Do koperty musi być dołączona kartka z danymi takimi jak:
imię i nazwisko autora lub autorów, drużyna do której należą.
• Zabrania się plagiatu.
5. Wyniki konkursu
• Prace konkursowe będą rozstrzygane w trzech pionach wiekowych:
• zuchy,
• harcerze,
• harcerze starsi i wędrownicy.
• W skład jury oceniającego prace wchodzi Komenda Hufca ZHP Sztum.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dwóch tygodni od zakończenia
przyjmowania prac.
6. Nagrody
• Autorzy wygranych prac otrzymają cenne nagrody.
7. Postanowienia końcowe
• Organizator zastrzega sobie prawo nie rozstrzygania konkursu, jeżeli liczba
prac będzie mniejsza niż 3.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Hufiec ZHP Sztum im. I Dywizji Kościuszkowskiej


Document preview Regulamin-konkursu.pdf - page 1/1

Related documents


regulamin konkursu
regulamin z ote usta 2016
regulamin
regulamin
regulaminkzb
regulamin konkursu gracz niezwykly czlowiek


Related keywords