Regulamin (1) (1) .pdf

File information


Original filename: Regulamin (1) (1).pdf
Title: Regulamin
Author: Matt Bogucki

This PDF 1.4 document has been generated by Canva / , and has been sent on pdf-archive.com on 24/11/2016 at 20:23, from IP address 46.250.x.x. The current document download page has been viewed 221 times.
File size: 227 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Regulamin (1) (1).pdf (PDF, 227 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


REGULAMIN
CZILL TAXI
Promocja Czill Taxi
Od piątku 25.11.2016r. weź znajomych i przyjedź do Czill’u za darmo!
Zwracamy koszt przyjazdu na terenie Gniezna, w godzinach od 23.00 do 03.00.
Promocja obowiązują przy skorzystaniu z usług Maxi Taxi i Alfa Taxi.

§

1

ORGANIZATOR

1. Organizatorem promocji jest
CZILL Klub, ul. Witkowska 9/11, 62-200
Gniezno. Reprezentowana przez MIAMI
FOOD RESTAURANT BARTOSZ HEKERT.
Ul. Władysława Łokietka 25J, 62200 Gniezno. NIP 784-22-84-935.
2. Do zadań Organizatora należy bieżące
nadzorowanie, czy w związku z
przebiegiem Promocji nie powstaje
zagrożenie wystąpienia konfliktów
interesów pomiędzy Klubem a klientami
biorącymi udział w promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w regulaminie.

§

3

CZAS TRWANIA

1. Promocja trwa tylko i wyłącznie w
dniach otwarcia lokalu. Początek
promocji zaczyna się w dniu otwarcia
klubu o godzinie 23.00, a kończy o 03.00
dnia następnego.
2. Do Promocji można przystąpić w
okresie od 25.11.2016 roku do 26.02.2017
roku.
3. Promocja „CZILL Taxi” trwa od dnia
25.11.2016 do dnia 26.02.2017 roku i jest to
ostatni dzień, w którym trwa promocja.
4. Promocja nie obowiązuje w dniach –
25.12.2016, 26.12.2016.

§

4

REKLAMACJE

1. Reklamacje kierowane za
pośrednictwem wiadomości e-mail na
adres Klubu, należy składać z dopiskiem:
Reklamacja CZILL Taxi na adres
czillklub.office@gmail.com

§

2

WARUNKI KORZYSTANIA Z
PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji mogą być tylko
osoby pełnoletnie i spełniające standardy
selekcji klubowej uwzględnionej w
regulaminie CZIL Klub’u.
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje
zwrot koszów podróży taksówkami
ujętymi w Promocji (patrz §2. pkt.5) do
CZILL Klubu mieszczącego się przy ul.
Witkowskiej 9/11 w Gnieźnie, do
wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia
złoty) na podstawie paragonu
wystawionego przez korporacje
taksówkarską w dniu i porze dnia
imprezy (patrz §3).
3. Zwrot kosztów podróży taksówkami
objętymi Promocją, przysługuje tylko i
wyłącznie w przypadku skorzystania z
promocji przynajmniej dwóch osób. To
znaczy, że do wezwanej taksówki muszą
wsiąść i dojechać do klubu co najmniej
dwie osoby.
4. Warunkiem otrzymania zwrotu za
podróż jest pozytywne przejście selekcji
klubowej wraz z opłaconym wstępem do
klubu przez minimum dwie osoby.
5. Zwrot kosztów podróży przysługuje
tylko za kursy na terenie miasta Gniezna.
6. Korporacje objęte promocją to:
• Maxi Taxi (numery boczne 24,33,97,176)
• Alfa Taxi (numery boczne 27,83,138,157)
7. Warunki promocyjne przewidziane
Regulaminem nie łączą się z warunkami
innych promocji organizowanych
przez CZILL Klub. Należą do nich:
a) LISTY FB FREE
b) LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
c) VIP CZILL Klub
d) KART KLUBOWYCH


Document preview Regulamin (1) (1).pdf - page 1/1


Related documents


regulamin 1 1
regulamin bon 50zl mastercard gg akcja specjalna
regulamin crossfit czestochowa
regulamin 2018
canal platinum 0 zl 12 m dla abonentow nowa stopka
universe 49 zl 12 m dla abonentow

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Regulamin (1) (1).pdf