16027477010 .pdf

File information


Original filename: 16027477010.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / TCPDF 5.9.184 (http://www.tcpdf.org), and has been sent on pdf-archive.com on 25/11/2016 at 10:03, from IP address 153.19.x.x. The current document download page has been viewed 373 times.
File size: 89 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


16027477010.pdf (PDF, 89 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


LIST PRZEWOZOWY - EGZEMPLARZ NA PACZKE

USŁUGI
X PODSTAWOWA EX
X

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

X UBEZPIECZENIE

DHL PARCEL POLSKA

16027477010

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

0

0

0

1

1

0

200

400

0
O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
A

0
P
R
Z
E
L
E
W

600

0

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

Ilość DR

0

Nadano
palet
EUR

Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

Odległość DR NST Usługi terminowe

Razem w t palet

31.5

Nr kuriera

24-11-2016
Data wysłania

0

0

EUROPEJSKI SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
UL. LG ELECTRONICS 7
06-500 MŁAWA
SAP: 1230046
GD

Model : LG G3
Nr seryjny lub IMEI : 357513-06-737532-0

OPŁATA NETTO

grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr

Zawartość

5000.00

Telefony komórkowe

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:
Opakowanie niedostateczne / wadliwe

Towar posiada uszkodzenia
połamanie

stłuczenie

wgniecenie

zabrudzenie

( opis )

Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz
potwierdzenie odbioru kwoty pobrania

Umowa

gr

MPK
Nr Checked:

LIST PRZEWOZOWY - EGZEMPLARZ DLA DHL (DO DWP)

USŁUGI
X PODSTAWOWA EX
X

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

X UBEZPIECZENIE

DHL PARCEL POLSKA

16027477010

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

0

0

0

1

1

0

200

400

0
O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
A

0
P
R
Z
E
L
E
W

600

0

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

Ilość DR
Razem w t palet

31.5

0

Nr kuriera

Nadano
palet
EUR

24-11-2016
Data wysłania
Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

Odległość DR NST Usługi terminowe

0

0

EUROPEJSKI SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
UL. LG ELECTRONICS 7
06-500 MŁAWA
SAP: 1230046

Deklaracja wartości


grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr

Zawartość

5000.00

Telefony komórkowe

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:
Opakowanie niedostateczne / wadliwe

Towar posiada uszkodzenia
połamanie

stłuczenie

wgniecenie

zabrudzenie

( opis )

Nr kuriera

TOMASZ STIELER (SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU)
3 MAJA 9 A
80-802 GDAŃSK
TELEFON: 508105023

GD

Model : LG G3
Nr seryjny lub IMEI : 357513-06-737532-0

U
W
A
G
I

OPŁATA NETTO

Umowa

gr

MPK

Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz
potwierdzenie odbioru kwoty pobrania

Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście
Przewozowym. Akceptuję Regulamin świadczenia krajowych usług
Przewozowych i Pocztowych DHL Express (POLAND) sp. z o.o.
Jednocześnie oświadczam, że przesyłka nie zawiera towarów
strategicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.11.2000
(DZ.U.04.229.2315)

Nr faktury:

DHL24

Nr Checked:

LIST PRZEWOZOWY - POTWIERDZENIE DLA NADAWCY
X

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

X UBEZPIECZENIE

DHL PARCEL POLSKA

16027477010

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

0

0

0

1

1

0

200

0

400

0
P
R
Z
E
L
E
W

600

0

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

31.5

Ilość DR
Razem w t palet

0

0

Nadano
palet
EUR

Nr kuriera

24-11-2016
Data wysłania
Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

Odległość DR NST Usługi terminowe

0

EUROPEJSKI SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
UL. LG ELECTRONICS 7
06-500 MŁAWA
SAP: 1230046
TOMASZ STIELER (SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU)
3 MAJA 9 A
80-802 GDAŃSK
TELEFON: 508105023

czytelny podpis, pieczęć nadawcy

Deklaracja wartości


grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr

Zawartość

5000.00

Telefony komórkowe

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:
Opakowanie niedostateczne / wadliwe

Towar posiada uszkodzenia
połamanie

stłuczenie

wgniecenie

zabrudzenie

( opis )

Nr kuriera

GD

Model : LG G3
Nr seryjny lub IMEI : 357513-06-737532-0

U
W
A
G
I

Data, godz nadania

USŁUGI
X PODSTAWOWA EX

OPŁATA NETTO
MPK

Umowa

gr

Czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę

Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście
Przewozowym. Akceptuję Regulamin świadczenia krajowych usług
Przewozowych i Pocztowych DHL Express (POLAND) sp. z o.o.
Jednocześnie oświadczam, że przesyłka nie zawiera towarów
strategicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.11.2000
(DZ.U.04.229.2315)

Nr faktury:

DHL24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Nr faktury:

DHL24

O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
A

gr

Nr kuriera

TOMASZ STIELER (SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU)
3 MAJA 9 A
80-802 GDAŃSK
TELEFON: 508105023

U
W
A
G
I

Deklaracja wartości


Nr Checked:

Data, godz nadania

czytelny podpis, pieczęć nadawcy


Document preview 16027477010.pdf - page 1/1


Related documents


16027477010
list przewozowy
list przewozowy
lp 16365996083
odstapienie od umowy
wniosek o nadanie loginu marek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 16027477010.pdf