16027477010 .pdf

File information


Original filename: 16027477010.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / TCPDF 5.9.184 (http://www.tcpdf.org), and has been sent on pdf-archive.com on 25/11/2016 at 10:03, from IP address 153.19.x.x. The current document download page has been viewed 372 times.
File size: 89 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


16027477010.pdf (PDF, 89 KB)


Share on social networks



Link to this file download page



Document preview


LIST PRZEWOZOWY - EGZEMPLARZ NA PACZKE

USŁUGI
X PODSTAWOWA EX
X

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

X UBEZPIECZENIE

DHL PARCEL POLSKA

16027477010

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

0

0

0

1

1

0

200

400

0
O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
A

0
P
R
Z
E
L
E
W

600

0

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

Ilość DR

0

Nadano
palet
EUR

Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

Odległość DR NST Usługi terminowe

Razem w t palet

31.5

Nr kuriera

24-11-2016
Data wysłania

0

0

EUROPEJSKI SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
UL. LG ELECTRONICS 7
06-500 MŁAWA
SAP: 1230046
GD

Model : LG G3
Nr seryjny lub IMEI : 357513-06-737532-0

OPŁATA NETTO

gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr

Zawartość

5000.00

Telefony komórkowe

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:
Opakowanie niedostateczne / wadliwe

Towar posiada uszkodzenia
połamanie

stłuczenie

wgniecenie

zabrudzenie

( opis )

Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz
potwierdzenie odbioru kwoty pobrania

Umowa

gr

MPK
Nr Checked:

LIST PRZEWOZOWY - EGZEMPLARZ DLA DHL (DO DWP)

USŁUGI
X PODSTAWOWA EX
X

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

X UBEZPIECZENIE

DHL PARCEL POLSKA

16027477010

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

0

0

0

1

1

0

200

400

0
O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
A

0
P
R
Z
E
L
E
W

600

0

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

Ilość DR
Razem w t palet

31.5

0

Nr kuriera

Nadano
palet
EUR

24-11-2016
Data wysłania
Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

Odległość DR NST Usługi terminowe

0

0

EUROPEJSKI SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
UL. LG ELECTRONICS 7
06-500 MŁAWA
SAP: 1230046

Deklaracja wartości


gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr

Zawartość

5000.00

Telefony komórkowe

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:
Opakowanie niedostateczne / wadliwe

Towar posiada uszkodzenia
połamanie

stłuczenie

wgniecenie

zabrudzenie

( opis )

Nr kuriera

TOMASZ STIELER (SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU)
3 MAJA 9 A
80-802 GDAŃSK
TELEFON: 508105023

GD

Model : LG G3
Nr seryjny lub IMEI : 357513-06-737532-0

U
W
A
G
I

OPŁATA NETTO

Umowa

gr

MPK

Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz
potwierdzenie odbioru kwoty pobrania

Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście
Przewozowym. Akceptuję Regulamin świadczenia krajowych usług
Przewozowych i Pocztowych DHL Express (POLAND) sp. z o.o.
Jednocześnie oświadczam, że przesyłka nie zawiera towarów
strategicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.11.2000
(DZ.U.04.229.2315)

Nr faktury:

DHL24

Nr Checked:

LIST PRZEWOZOWY - POTWIERDZENIE DLA NADAWCY
X

OPŁATA PALIWOWA
I DROGOWA

X UBEZPIECZENIE

DHL PARCEL POLSKA

16027477010

PK

5 kg.

10 kg.

20 kg.

31.5 kg.

Ilość EX

EX NST

0

0

0

0

1

1

0

200

0

400

0
P
R
Z
E
L
E
W

600

0

800 1000 Waga przel. Waga rzecz.

0

0

31.5

Ilość DR
Razem w t palet

0

0

Nadano
palet
EUR

Nr kuriera

24-11-2016
Data wysłania
Odebrano
od odbiorcy
palet EUR

Odległość DR NST Usługi terminowe

0

EUROPEJSKI SERWIS TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
UL. LG ELECTRONICS 7
06-500 MŁAWA
SAP: 1230046
TOMASZ STIELER (SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU)
3 MAJA 9 A
80-802 GDAŃSK
TELEFON: 508105023

czytelny podpis, pieczęć nadawcy

Deklaracja wartości


gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr



gr

Zawartość

5000.00

Telefony komórkowe

POBRANIE ZA TOWAR
Kwota:
Słownie:
Opakowanie niedostateczne / wadliwe

Towar posiada uszkodzenia
połamanie

stłuczenie

wgniecenie

zabrudzenie

( opis )

Nr kuriera

GD

Model : LG G3
Nr seryjny lub IMEI : 357513-06-737532-0

U
W
A
G
I

Data, godz nadania

USŁUGI
X PODSTAWOWA EX

OPŁATA NETTO
MPK

Umowa

gr

Czytelny podpis kuriera przyjmującego przesyłkę

Potwierdzam nadanie przesyłki i prawidłowość danych na Liście
Przewozowym. Akceptuję Regulamin świadczenia krajowych usług
Przewozowych i Pocztowych DHL Express (POLAND) sp. z o.o.
Jednocześnie oświadczam, że przesyłka nie zawiera towarów
strategicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.11.2000
(DZ.U.04.229.2315)

Nr faktury:

DHL24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Nr faktury:

DHL24

O
D
B
I
O
R
C
A
N
A
D
A
W
C
A

gr

Nr kuriera

TOMASZ STIELER (SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU)
3 MAJA 9 A
80-802 GDAŃSK
TELEFON: 508105023

U
W
A
G
I

Deklaracja wartości


Nr Checked:

Data, godz nadania

czytelny podpis, pieczęć nadawcy


Document preview 16027477010.pdf - page 1/1


Related documents


16027477010
list przewozowy
list przewozowy
lp 16365996083
odstapienie od umowy
wniosek o nadanie loginu marek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 16027477010.pdf