Formularz zgłoszeniowy drużyny do Ligi .pdf

File information


Original filename: Formularz zgłoszeniowy drużyny do Ligi.pdf
Author: win7

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 27/11/2016 at 19:52, from IP address 83.23.x.x. The current document download page has been viewed 225 times.
File size: 226 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Formularz zgłoszeniowy drużyny do Ligi.pdf (PDF, 226 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Biuro Organizacyjne Miejskiej Ligi Piłki Halowej
ul. Nowa 2
86-170 Nowe
Hala Widowiskowo Sportowa
tel. 52 331 43 65
hala@pumnowe.pl
facebook.com/miejska.liga.pilki.halowej

Formularz zgłoszeniowy drużyny do Miejskiej Ligi Piłki Halowej
NAZWA DRUŻYNY: …...……………………………………...……………………………………...............………………………
LP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce
zamieszkania

Podpis*

Biuro Organizacyjne Miejskiej Ligi Piłki Halowej
ul. Nowa 2
86-170 Nowe
Hala Widowiskowo Sportowa
tel. 52 331 43 65
hala@pumnowe.pl
facebook.com/miejska.liga.pilki.halowej

10

11

12

(*) w przypadku zawodników poniżej 18-stego roku życia – czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Nr telefonu ……………………………………………….……………

e-mail: ……………………………………………………….

Telefon kontaktowy oraz email do trenera(kierownika) – tylko osoba pełnoletnia

Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z Regulaminem Miejskiej Ligi Piłki Halowej, akceptuję jego warunki i będę
przestrzegał zawartych w nim postanowień,
2. mój stan zdrowia umożliwia mi start w Lidze,
3. jestem ubezpieczony w zakresie kosztów leczenia i następstw od nieszczęśliwych wypadków.

Wyrażam zgodę na:
1. publikację materiałów informacyjnych i audiowizualnych zrealizowanych w oparciu o
zawody z moim udziałem,
2. wykorzystanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

………………………………….
data, podpis

…………………….………………….
Podpis kierownika drużyny


Document preview Formularz zgłoszeniowy drużyny do Ligi.pdf - page 1/2

Document preview Formularz zgłoszeniowy drużyny do Ligi.pdf - page 2/2

Related documents


formularz zg oszeniowy dru yny do ligi
za cznik nr 1 do regulaminu miejskiej ligi pi ki halowej
regulamin liga
tabela
tabela ligi
tabela wynikow zawodnicy

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Formularz zgłoszeniowy drużyny do Ligi.pdf