Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy .pdf

File information


Original filename: Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy.pdf
Title: Microsoft Word - Ankieta wolontariusza (002)
Author: WOSP

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 01/12/2016 at 14:56, from IP address 5.172.x.x. The current document download page has been viewed 217 times.
File size: 498 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy.pdf (PDF, 498 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Ankieta Wolontariusza 25. Finału WOŚP

(przeznaczona do zebrania danych wolontariusza przez Sztab w celu wprowadzenia ich do Bazy Szefa Sztabu
NIE WYSYŁAĆ DO FUNDACJI
Ja:(imię i nazwisko)
PESEL
zamieszkały/a:*

ulica:

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

-

miejscowość
Imię i nazwisko
rodzica /
opiekuna prawnego

Dane kontaktowe
Nr telefonu
e-mail

Gdzie się uczysz lub pracujesz?
Nazwa placówki
Adres

Ulica:
nr budynku

kod pocztowy

-

miejscowość
ZOBOWIĄZANIE
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to serce, zaufanie, pewność i radość. Chcę pomóc Orkiestrze i zapewniam, że nie nadużyję jej
zaufania. Przedstawię pełne rozliczenie oraz, w ciągu dwóch tygodni od ich zebrania, przekażę Orkiestrze środki uzyskane na jej cel.
Każdą działalność na rzecz Orkiestry najpierw uzgodnię z Orkiestrą.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych Fundacji WOŚP oraz na korzystanie z nich zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922, ze zm.).

miejscowość, data

podpis wolontariusza / podpis opiekuna

(Ankieta pozostaje w archiwum Sztabu, w celu uzyskania identyfikatora należy złożyć podpis na OŚWIADCZENIU
wolontariusza wygenerowanym z systemu).


Document preview Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy.pdf - page 1/1


Related documents


ankieta do zbiernia danych wolontariuszy
pcm zg oszenie
zs3 krasnik 1 zg oszenie popr
umowa gurmet 20
pi karska promocja pepsi zg oszenie
wniosek o nadanie loginu marek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy.pdf