PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAnkieta do zbiernia danych wolontariuszy .pdf


Original filename: Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy.pdf
Title: Microsoft Word - Ankieta wolontariusza (002)
Author: WOSP

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 01/12/2016 at 15:56, from IP address 5.172.x.x. The current document download page has been viewed 143 times.
File size: 498 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Ankieta Wolontariusza 25. Finału WOŚP

(przeznaczona do zebrania danych wolontariusza przez Sztab w celu wprowadzenia ich do Bazy Szefa Sztabu
NIE WYSYŁAĆ DO FUNDACJI
Ja:(imię i nazwisko)
PESEL
zamieszkały/a:*

ulica:

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

-

miejscowość
Imię i nazwisko
rodzica /
opiekuna prawnego

Dane kontaktowe
Nr telefonu
e-mail

Gdzie się uczysz lub pracujesz?
Nazwa placówki
Adres

Ulica:
nr budynku

kod pocztowy

-

miejscowość
ZOBOWIĄZANIE
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to serce, zaufanie, pewność i radość. Chcę pomóc Orkiestrze i zapewniam, że nie nadużyję jej
zaufania. Przedstawię pełne rozliczenie oraz, w ciągu dwóch tygodni od ich zebrania, przekażę Orkiestrze środki uzyskane na jej cel.
Każdą działalność na rzecz Orkiestry najpierw uzgodnię z Orkiestrą.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych Fundacji WOŚP oraz na korzystanie z nich zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922, ze zm.).

miejscowość, data

podpis wolontariusza / podpis opiekuna

(Ankieta pozostaje w archiwum Sztabu, w celu uzyskania identyfikatora należy złożyć podpis na OŚWIADCZENIU
wolontariusza wygenerowanym z systemu).


Document preview Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy.pdf - page 1/1

Related documents


ankieta do zbiernia danych wolontariuszy
zs3 krasnik 1 zg oszenie popr
pcm zg oszenie
pi karska promocja pepsi zg oszenie
deklaracja klub
kartazg oszenia


Related keywords