Wegiel do drukupdf .pdf

File information


Original filename: Wegiel do drukupdf.pdf
Author: MarcinAga

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Excel® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 04/12/2016 at 15:26, from IP address 109.207.x.x. The current document download page has been viewed 233 times.
File size: 219 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Wegiel do drukupdf.pdf (PDF, 219 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Sprzedaż węgla brutto na kopalni:
Zysk brutto:
Założenia:
Cena węgla na kopalni:
Cena czarnowynkowa:
Podatek:
30%

6.000zł

750zł (brutto)
680zł (netto)

Sprzedaż węgla na kopalni po cenie czarnorynkowej:

680zł x 8t= 5.440zł
Bilans:
5.440 zł - 6.000zł=

Wnioski:
Sprzedając węgiel brutto na kopalni po cenie czarnorynkowej nasz bilans wynosi:

-560 zł

.- 560 zł(netto)

Posiadając deputat węglowy o wartości 6.000zł (brutto) w dniu 1 września
6.000x30%= 1.800zł
Zysk brutto: 6.000zł
Netto:
Brutto - 30% (zysku brutto, które wynosi 1.800zł)
6.000zł-1800zł=
4.200zł(netto)
Po oplaceniu podatku nasz bilans wynosi
4.200zł (netto)
Zakładając że węgiel został pobrany z deputatu węglowego dnia 1 września 2016 roku a podatek w wysokości 30%
został pobrany do dnia 30 listopada 2016 roku z konta pracownika, możemy przyjąd że:
Dnia 1 grudnia posiadamy 8 ton węgla o wartości 4.200zł (netto)
Przeanalizujmy sprzedaż naszego węgla na czarnym rynku:
Sprzedaż węgla na czarnym rynku w dniu 1 grudnia 2016 (netto):
Założenia:
Cena czarnorynkowa węgla:
680zł (netto)
Posiadając węgiel w dniu 1 grudnia 2016 roku gdy wartośd (bilans) naszego węgla wynosi 4.200 zł (netto)
Sprzedajemy go po cenie czarnorynkowej 680zł za tonę (netto)
Sprzedaż czarnorynkowa:
8t. x 680zł(netto)
bilans:
5440zł -4200zł= 1240zł (netto)
Wnioski:
Nasz bilans po sprzedaży węgla na czarnym rynku wynosi:
+ 1240zł (netto)
Założenia:
Podatek 30%


Document preview Wegiel do drukupdf.pdf - page 1/1


Related documents


wegiel do drukupdf
wniosek
stanowka 2015
makro sciaga
polecane modele
9115091374

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Wegiel do drukupdf.pdf