EMT T CIRG 12 07 2016 .pdf

File information


Original filename: EMT-T CIRG 12_07_2016.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 / Skia/PDF m54, and has been sent on pdf-archive.com on 07/12/2016 at 18:56, from IP address 31.11.x.x. The current document download page has been viewed 428 times.
File size: 2 MB (14 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


EMT-T CIRG 12_07_2016.pdf (PDF, 2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


 

 

PORADNIK   EMERGENCY   MEDICAL   TECHNICIAN   ­  TACTICAL 

 
Wstęp 
 
Poniższy   poradnik   jest   oparty   na   prawdziwym   podręczniku   amerykańskich 
paramedyków   bojowych,   tam   określanych   jako   EMT­Tactical    oraz   mojej   wiedzy 
osobistej   jako   uczeń   licealnej   klasy   medycznej.   EMT­T   to   operatorzy   jednostek 
bojowych   wchodzących   w  skład   drużyn   ogniowych.   Ich   zadaniami   jest 
zapewnienie   pierwszej   pomocy   rannym   oficerom,   cywilom,   bądź   podejrzanym,   a 
także   opieka   psychologiczna   nad   poszkodowanymi.   W  poradniku   mogą   się 
pojawić   słowa   anglojęzyczne,   jednak   nie   są   one   specjalnie   zaawansowane   i 
myślę,   że   każdy   z  Was   sobie   z  nimi   poradzi,   miłej   lektury.   ­  Parchin 
 
Słownik 
 
BLS   ­  Basic   Life   Support   ­  Podstawowe   wsparcie   podtrzymywania   życia 
ALS   ­  Advanced   Life   Support   ­  Zaawansowanie   wsparcie   podtrzymywanie   życia 
RKO/   ­  resuscytacja   krążeniowo   oddechowa 
LSFD­EMS   ­  Ratownicy   EMS 
 
 

Podstawowe   zasady   udzielania   pomocy   w  warunkach   bojowych 
 

 
1)
2)
3)
4)

5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detect   ­  Rozpoznaj   ­  W  sytuacji   bojowej   miej   oczy   dookoła   głowy, 
bezzwłocznie   lokalizuj   i  identyfikuj   zagrożenia. 
Engage   ­  Atakuj   ­  Zażegnaj   zagrożenia   jak   najszybciej   to   możliwe. 
Safe?   ­  Bezpiecznie?   ­  Upewnij   się,   że   jesteś   bezpieczny.   Dopiero   wtedy 
przystąp   do   akcji   ratunkowej. 
Observe   ­  O bserwuj   ­  Nawet   po   rozpoczęciu   akcji   ratunkowej   możesz 
zostać   celem   ataku.   Nie   skupiaj   się   jedynie   na   rannym,   zachowaj 
czujność.  
Trójkąt   ­  Pamiętaj,   abyś   zawsze   był   ‘na   szczycie’.   Nie   daj   się,   aby 
sytuacje   dookoła   przytłoczyły   Cię.   Musisz   zachować   zimną   krew   nawet   w 
najgorszej   sytuacji. 

Algorytm   ratunku 
 
 

 
 
R   ­  Reaguj   na   zagrożenie. 
E   ­  Ewakuuj   rannego   z  zagrożenia   bojowego. 
S   ­  Dotrzyj   do   bezpiecznej   strefy. 
C   ­  Poinformuj   dowództwo   ­  MOBILE   COMMAND   CENTER. 
U   ­  Bezzwłoczna   pomoc,   jak   najszybciej   pomóż   rannemu. 
E   ­  Ewakuuj   rannego   poza   teren   operacyjny,   oddaj   go   w  ręce   ratowników   Task 
Force. 
R   ­  Zachowaj   czujność,   Twoja   praca   jeszcze   nie   dobiegła   końca 
 
Algorytm   CLEAR 
 
C   ­  Confirm   Identity­   zamiary   poszkodowanego   (sprzymierzony/wróg/nieznane) 
L   ­  Locate   Weapons   ­  zlokalizuj   ew.   broń   poszkodowanego,   zabezpiecz   ją 
E   ­  Evaluate   ­  oceń   stan   poszkodowanego 
A   ­  Acquire   intelligence   ­  dowiedz   się,   w  jaki   sposób   został   ranny/Co   wie? 
R   ­  Retention   ­  miej   na   uwadze   Twoją   broń   osobistą   i  długą   podczas   udzielania 
pomocy. 
 
 

 
Pomoc   m edyczna   (najważniejsze) 
 
Jest   to   esencja   tego,   co   będzie   należało   do   Waszych   głównych   obowiązków. 
 
Zadbaj   o  bezpieczeństwo   własne   (rękawiczki   nitrylowe). 
Oceń   przytomność   poszkodowanego,   skalą   AVPU: 
● A   (Alert)   ­  Przytomny 
● V   (Verbal)   ­  Reaguje   na   głos 
● P   (Pain)   ­  Reaguje   na   ból 
● U   (Unresponsive)   ­  Nieprzytomny 
 
 
Bezprzyrządowe   zabezpieczenie   odcinka   szyjnego   kręgosłupa. 
 
A   (Airway)   Kontrola   drożności   oraz   udrożnienie   dróg   oddechowych.

 
  
Połóż   poszkodowanego   na   plecach,   delikatnie   odchyl   jego   głowę   w  tył,   kładąc 
jedną   dłoń   na   czole   poszkodowanego,   drugą   zaś   na   żuchwie,   lekko   odchylając   ją 
ku   górze.    Jeśli   poszkodowany   jest   z  podejrzeniem   urazu   kręgosłupa   ­  Samo 
wysuniecie   żuchwy.   Przy   pomocy    palców   wskazujących   i  pozostałych 
umieszczonych   za   kątami   żuchwy   wywiera   na   nią   nacisk   ku   górze   i  przodowi. 
Używając   kciuków   przemieszcza   bródkę   do   dołu   i  delikatnie   otwiera   usta. 
Sprawdź   zawartość   jamy   ustnej.   W  przypadku   treści   płynnej   lub   półpłynnej   ­ 
Usuń   za   pomocą   ssaka. 
W   przypadku   elementów   stałych   ­  Usuń   szczypcami 
  
Uwaga!   Nigdy   nie   należy   usuwać   ciała   obcego   z  jamy   ustnej   na   ślepo. 

 

B   (Breathing)   Kontrola   oddechu 
  
Pochyl   się   nad   poszkodowany,   przykładając   swój   policzek   do   jego   twarzy, 
starając   się   wyczuć   jak   i  usłyszeć   oddech.   Jednocześnie   obserwuj   ruchy   klatki 
piersiowej   poszkodowanego. 
  
4.   Sprawdź   krążenie   krwi   poszkodowanego 
  
C   (Circulation)   Kontrola   tętna 
 
  
Przyłóż   trzy   palce   do   tętnicy   szyjnej   poszkodowanego   ­  Wskazujący   jak   i 
środkowy.   Staraj   się   wyczuć   jego   tętno   trzymając   10   sekund. 
C   (Circulation)   Kontrola   tętna

 
5.   Jeśli   nie   wyczuwasz   oddechu   lub/i   tętna   

  
 
Wykonaj   m asaż   serca   ­  30   ucisków   na   środku   klatki   piersiowej   na   głębokość  
4­5cm   o  częstotliwości   100­120/min. 

  
 
  
Ratownik   powinien   pochylić   się   ciałem   nad   poszkodowanym,   wykonując   uciski 
powinien   mieć   proste   ręce   w  łokciach. 
  
Wykonaj   2  oddechy   ratunkowe,   użyj   maski   twarzowej. 
 

 
 
Gdy   dostępny   jest   tylko   1  osoba,   powinien   wykonać   oddech   metodą   usta­usta. 
Odpakowywuje   maseczkę   do   resuscytacji,   przykłada   ją   do   ust   poszkodowanego 
i   wykonuje   2  oddechy   ratownicze.   1  wdech   powinien   trwać   ok.   1  sekundy. 

Powinna   być   zachowana   objętość   wystarczająca   do   spowodowania   uniesienia   się 
klatki   piersiowej.   Czas   przeznaczony   na   wykonanie   2  oddechów   nie   powinien 
przekroczyć   5  sekund. 
  
Uwaga!   Jeżeli   u  poszkodowanego   podejrzewa   się   zatrucie   wziewne. 
Bezpieczeństwo   ratownika   Task   Force   jest   najważniejsze   i  nie   wykonuje   się 
sposobu   usta­usta 
 

 
  
 
 
 

 

Badanie   urazowe   (  BTLS): 
 

 
 
 
6.   W ywiad   SAMPLE   (jeśli   podejrzany   przytomny) 
 
 

 
 
 

 

7.   Ciało   obce. 
 
CIAŁO   O BCE: 
Czemu   nie   wyciągami   ciał   obcych   z  rany   poza   warunkami   sali   operacyjnej? 
­ działa   jak   korek,   czyli   tamuje   wypływ   krwi   z  rany 
­ aby   nie   spowodować   uszkodzeń   okolicznych   tkanek 
­ aby   ograniczyć   dostęp   drobnoustrojów   i  patogenów   zakaźnych 
­ WYJĄTEK:   Ciało   obce   mamy   prawo   wyciągnąć,   gdy   wstrzymuje   ono 
czynności   życiowe,   czyli   wstrzymuje   oddychanie,   czy   krążenie   krwi. 
 
8.   Złamania   i  urazy   kręgosłupa. 
 
OGÓLNE   ZASADY   UNIERUCHAMIANIA   MIEJSC   PO   ZŁAMANIACH: 
 
­ Unieruchom   miejsce   obrażenia. 
­ Rozetnij   lub   usuń   ubranie   znad   miejsca   obrażenia   i  zaopatrz   wszystkie 
otwarte   rany. 
­ Oceń   krążenie,   czucie   i  ruchy   w  okolicy   dalszej   (obwodowej)w   stosunku 
do   miejsca   obrażenia. 
­ Unieruchom   za   pomocą   szyny   dwa   stawy   sąsiadujące   z  miejscem 
obrażenia.   Jeżeli   uraz   dotyczy   stawu,   unieruchom   za   pomocą   szyny   kości 
powyżej   i  poniżej   stawu. 
­ Unieruchom   miejsca   urazu   za   pomocą   szyny   w  pozycji   zastanej.   Stopa   i 
ręka   (dłoń)   powinny   być   unieruchamiane   w  pozycji   czynnościowej. 
­ Po   unieruchomieniu   za   pomocą   szyny   ponownie   oceń   krążenie,   czucie   i 
ruchy   w  okolicy   dalszej   (obwodowej)w   stosunku   do   miejsca   obrażenia. 
 
 
 
URAZ   KRĘGOSŁUPA: 
­ unieruchomić   szyje   za   pomocą   kołnierza   ortopedycznego. 
­ nie   poruszaj   poszkodowanego   bez   konkretnej   potrzeby 
­ jeśli   poszkodowany   jest   przytomny   sprawdź   czy   może   ruszać   rękoma   i 
nogami 
­ wezwij   pomoc   LSFD­EMS 
 
 
 
 


Related documents


emt t cirg 12 07 2016
seu emt t handbook
emt t seu handbook
emt t cirg
poradnik emt tactical lsmpd seu devgaming pl
sds classic

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file EMT-T CIRG 12_07_2016.pdf