PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPszichológia 7.óra .pdf


Original filename: Pszichológia 7.óra.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Online2PDF.com, and has been sent on pdf-archive.com on 09/12/2016 at 16:15, from IP address 78.131.x.x. The current document download page has been viewed 367 times.
File size: 2.7 MB (56 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


A motiváció

Ajánlott irodalmak
 Barkóczi, I; Séra L. Az emberi motiváció c.
szöveggyűjteményből:
Schacter, S. A testi funcióra gyakorolt kognitv
hatások
Ley, P. Az lehízás pszichológiája
Pervin, L. A. Altruizmus
Pervin, L. A. Az agresszió belső és külső
meghatározói
 Comer, R. J. A lélek betegségei, 2000. Osiris
kiadó. 12. fejezet.

Vázlat
 Fogalma
 Alapvető motívumok rendszere.
 Magasabb rendű motívumok és a motívumok
hierarchiája.
 Arousal optimum elmélet.
 Flow.
 Extrinzik, intrinzik motiváció.
 Éhség – jóllakottság.
 Drogfüggőség
 Teljesítménymotívumok.

Fogalma
 A latin movere = mozogni, motio = mozgás szavakból
származik → mozgat, kimozdít, aktivitásra késztet,
cselekvésre ösztönöz.
 Motiváció (gyűjtőfogalom): viselkedésünk
energetizálásáért és irányításáért felelős tényezők

összessége.
 A motivált viselkedés: célirányos viselkedés (tárgyra és

szituációra is irányulhat).
 Motívum (indítóok, indíték): az élőlény olyan állapota,
amely befolyásolja, hogy elkezdjen vagy folytasson és
befejezzen egy viselkedéssorozatot.

A motiváció kutatásának fő témái
 Az adaptív viselkedés magyarázata: pl. női és
férfi féltékenység.
 Mi determinálja és mi energizálja a
viselkedést?
 A kitartás megértése : intrinzik motiváció.
 Egyéni különbségek. Az önszabályozó
viselkedés magyarázat.

A motivációs működés alapfogalmai – a
motivált viselkedés összetevői (1)
 Homeosztázis: a szervezet azon törekvése, hogy a
változó külső környezettel szemben megőrizze belső
környezetének állandóságát.
Összehasonlító és
vezérlő központ

Ideális érték/
célérték

Perifériás
végrehajtók
(kiigazítások)

Szabályozott
változó

Érzékelő
(perifériás/központi)

Forrás: Atkinson – Atkinson – Smith – Bem (1996): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest – 277.o.

A motivációs működés alapfogalmai – a
motivált viselkedés összetevői (2)
 Szükséglet: az ideális értéktől való eltérés, az
élőlény hiányállapota.
 Drive (késztetés): a motiváció belső oka, amely az
egyénen kívül történő eseményektől független,
olyan viselkedést indít el, mely csökkenti a
szükségletet. A drive a szervezet általános
energetizálását végzi, nem vezérli a szükséglet
kielégülésére irányuló viselkedést.

 Szokás: a korábbi tapasztalatok összegződése
(milyen viselkedés volt a múltban sikeres). Minden
olyan viselkedés, amelynek során a drive
csökken, szokássá válhat.
(Drive + tanulási folyamat = szokás)

A motivációs működés alapfogalmai – a
motivált viselkedés összetevői (3)
 Vágy: olyan szubjektív élmény, amely előzetes
tapasztalatok nyomán kialakult fogékonyságot
jelent bizonyos tárgyak, helyzetek iránt, melyek
korábban összekapcsolódnak valamely szükséglet
kielégítésével.
 Incentívek: a környezet húzóingerei, amelyek
befolyá- solhatják a motivációt.
 Incentív érték: arról tájékoztat bennünket, hogy a
megjelölt tárgyak vagy események bizonyos,
általunk már ismert affektív következménnyel
járnak, ezért érdemes felfigyelni rájuk, esetleg
szándékosan keresni őket.

A motívumok csoportosítása
Elsődleges (primer) motívumok – fiziológiai
motívumok:
a létfenntartáshoz biológiai értelemben elengedhetetlenek,
 az egyensúlyi állapot fenntartását célozzák,
 meglétük független a szocializációs hatásoktól
 rárakódhatnak azokra a viselkedésmintákra, amelyek
kielégítésük
érdekében alakultak ki,
 lehetnek: ellátással és elkerüléssel kapcsolatosak.


Másodlagos (szekunder) motívumok – szociális
vagy pszichogén motívumok, humánspecifikus
motívumok:
tanultak, a szocializációs folyamatban teszünk rájuk szert,
 eredendően a primer szükségletek kielégítéséhez
kapcsolódnak,de később önálló motivációs jelleget öltenek.Related documents


dr drabik janos uzsoracivilizazio i ii iii
phd thesis writing services  hungarian
solet55 kEsz
tmutat koltseg haszon elemeshez
farkas bertalan eszperanto interju magyarul
szamelmelet tum


Related keywords