ibrahimin milleti (1).pdf


Preview of PDF document ibrahimin-milleti-1.pdf

Page 1 23414

Text preview


Jamāatu-l-Muslimīn TR

Hamd, ancak Allah'adır. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret
dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah’a
sığınırız. Allah’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığına, O’nun bir
olduğuna ve ortağı bulunmadığına şehâdet ederim. Yine, Muhammed ‫ﷺ‬
Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim.
Ey Allah’ın kulları! Allah (subhanehu ve tealâ)’dan O’na yaraşır şekilde
korkun. Kötü amellerin sonuçlarından korkun, çünkü onlar basireti
(kalbin doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilme yeteneğini) köreltir ve
haktan alıkoyar.
Bil ki, yaşadığımız zamanda Allah-u Tealâ her kimin basiretini açmış ve
vahyin nuru ile hakikati görmesine müsaade vermişse, o kimseye Allah
(subhanehu ve tealâ) içinde bulunduğumuz aldatıcı zamanın en değerli
nimetini lütfetmiştir. Öyle bir zaman ki, yalancı tasdik edilir ve sadıka
iftira atılır olmuş. Öyle bir zaman ki, hakkı bilenlerin sayısı oldukça
azalmış. Öyleyse hakkı bilenler ona azı dişleriyle tutunsun.
Ey Allah rızası için sevdiğimiz kardeşlerimiz, ey Ehl-i Tevhid! Allah
(subhanehu ve tealâ) şöyle buyuruyor:
“İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (Allah’ı birleyen)
olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah,
İbrahim'i dost edinmiştir.” (4/125)
Bununla Allah (subhanehu ve tealâ), ne önce ve ne de sonrakilerden hiç
kimsenin İbrahim (aleyhisselam)’ın dininden daha güzel bir dine mensup
olmadığını bildiriyor. Ve sonra Allah-u Tealâ kınayıcı bir üslupla şöyle
buyuruyor:
2

“Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz
çevirir?” (2:130)