klasa cw 2 (PDF)
File information


Title: cpp_seria_cwiczen_005_cw_1_5
Author: admin

This PDF 1.7 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.5 / GPL Ghostscript 8.61, and has been sent on pdf-archive.com on 13/12/2016 at 20:27, from IP address 78.11.x.x. The current document download page has been viewed 271 times.
File size: 47.29 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


CPP – Seria 005 – str. 1
Hermetyzacja (z ang. encapsulation, kapsułkowanie lub inaczej ukrywanie informacji) . Polega ono
na ukrywaniu pewnych danych składowych lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one (i ich
modyfikacja) dostępne tylko metodom wewnętrznym danej klasy. Z pełną hermetyzacją mamy do czynienia
wtedy, gdy dostęp do wszystkich pól w klasie jest moŜliwy tylko i wyłącznie poprzez metody, lub inaczej
mówiąc gdy wszystkie pola w klasie znajdują się w sekcji prywatnej (lub chronionej).

Ćwiczenie 1
Napisz program, który:


utworzy klasę Osoby zawierającą prywatne pola typu string : PESEL, nazwisko,
imie, data_urodzenia, oraz pole typu unsigned int wiek .

__________________________________________________________________________

Ćwiczenie 2
Napisz program, który:
• utworzy klasę Osoby zawierającą prywatne pola typu string : PESEL, nazwisko,
imie, data_urodzenia, oraz pole typu unsigned int wiek oraz
• konstruktor klasy Osoby, inicjujący wartości obiektu klasy Osoby:
Osoby(string p, string n, string i, string d, unsigned int w) ,
__________________________________________________________________________

Ćwiczenie 3
Napisz program, który:
• utworzy klasę Osoby zawierającą prywatne pola typu string : PESEL, nazwisko,
imie, data_urodzenia, oraz pole typu unsigned int wiek oraz
• konstruktor klasy Osoby, inicjujący wartości obiektu klasy Osoby:
Osoby(string p, string n, string i, string d, unsigned int w) ,
• zdefiniuje metody pobierające dla klasy Osoby, zwracające wartości pól prywatnych:
GetPesel, GetNazwisko, GetImie, GetDataUrodzenia, GetWiek
__________________________________________________________________________

Ćwiczenie 4
Napisz program, który:
• utworzy klasę Osoby zawierającą prywatne pola typu string : PESEL, nazwisko,
imie, data_urodzenia, oraz pole typu unsigned int wiek oraz
• konstruktor klasy Osoby, inicjujący wartości obiektu klasy Osoby:
Osoby(string p, string n, string i, string d, unsigned int w) ,
• zdefiniuje metody pobierające dla klasy Osoby, zwracające wartości pól prywatnych:
GetPesel, GetNazwisko, GetImie, GetDataUrodzenia, GetWiek
• zdefiniuje metody ustawiające dla klasy Osoby, ustawiające wartości pól prywatnych:
PutPesel, PutNazwisko, PutImie, PutDataUrodzenia, PutWiek
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________
JĘZYK C/C++ – Seria ćwiczeń 005
1

CPP – Seria 005 – str. 2

Ćwiczenie 5
Napisz program, który:utworzy klasę Osoby zawierającą prywatne pola typu string : PESEL, nazwisko,
imie, data_urodzenia, oraz pole typu unsigned int wiek oraz
konstruktor klasy Osoby, inicjujący wartości obiektu klasy Osoby:
Osoby(string p, string n, string i, string d, unsigned int w) ,
zdefiniuje metody pobierające dla klasy Osoby, zwracające wartości pól prywatnych:
GetPesel, GetNazwisko, GetImie, GetDataUrodzenia, GetWiek
zdefiniuje metody ustawiające dla klasy Osoby, ustawiające wartości pól prywatnych:
PutPesel, PutNazwisko, PutImie, PutDataUrodzenia, PutWiek
Zainicjuj obiekt osoba klasy Osoby i wyświetl PESEL, nazwisko, imię, datę
urodzenia, wiek dla tego obiektu,
Napisz metodę sprawdzającą poprawność numeru PESEL w oparciu o poniŜszy
algorytm oraz sprawdź numer PESEL dla przykładowego obiektu klasy Osoby.

Liczba kontrolna i sprawdzanie poprawności numeru
Jedenasta cyfra jest cyfrą kontrolną, słuŜącą do wychwytywania przekłamań numeru. Jest ona
generowana na podstawie pierwszych dziesięciu cyfr. Aby sprawdzić czy dany PESEL jest
prawidłowy naleŜy, zakładając, Ŝe litery a-k to kolejne cyfry numeru od lewej, obliczyć
wyraŜenie
a + 3*b + 7*c + 9*d + e + 3*f + 7*g + 9*h + i + 3*j + k

Przykładowy wynik:
76032205555 Kowalski Jan 760322 32
Numer PESEL OK

____________________________________________________________
JĘZYK C/C++ – Seria ćwiczeń 005
2


Download klasa-cw-2klasa-cw-2.pdf (PDF, 47.29 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file klasa-cw-2.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000521735.
Report illicit content