İmtahan nəticələrinin siyahısı (2 ci sinif) ƏSAS (PDF)
File information


This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 14/12/2016 at 08:58, from IP address 82.194.x.x. The current document download page has been viewed 359 times.
File size: 137.04 KB (15 pages).
Privacy: public file
File preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 29.11.2016

SınaqBərdə

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

BAL

SIRA

1. 1200630

AYSU

ABDULKƏRİMOV

0

100

100

50

50

300

1

2. 1201452

NƏRMİN

ƏLƏSGƏROVA

0

87,5

100

50

50

287,5

2

3. 1200171

RASİM

HACIYEV

0

87,5

100

50

50

287,5

2

4. 1201461

SƏRVƏT

CƏFƏRLİ

0

87,5

100

50

50

287,5

2

5. 1201339

ARZ*

XUDAİ

0

87,5

100

45

50

282,5

3

6. 1200502

LEYLA

ŞƏRİFOVA

0

87,5

100

43,75

50

281,25

4

7. 1200525

MEHRALI

ƏHMƏDOV

0

87,5

100

43,75

50

281,25

4

8. 1200156

KƏRİM

KƏRİMLİ

0

87,5

100

43,75

50

281,25

4

9. 1201383

İBRAHİM

ƏMRAHLI

0

100

87,5

43,75

50

281,25

4

10. 1201334

GÜNEL

SƏFƏRLİ

0

87,5

100

43,75

50

281,25

4

11. 1201139

KÖNÜL

QULUZADƏ

0

87,5

87,5

50

50

275

5

12. 1201460

MUSA

BAXIŞOV

0

77,5

100

50

43,75

271,25

6

13. 1201463

ZƏHRA

ƏKBƏROVA

0

87,5

87,5

43,75

50

268,75

7

14. 1200103

AYXAN

MUSTAFAZADƏ

0

87,5

87,5

50

43,75

268,75

7

15. 1201454

EL AR

ABDULLAZADƏ

0

87,5

87,5

43,75

50

268,75

7

16. 1200528

MİRKAMİL

HACIYEV

0

87,5

100

31,25

50

268,75

7

17. 1200256

TƏHMİNƏ

NAMMZ*I

0

87,5

100

31,25

50

268,75

7

18. 1201378

FİDAN

ZEYNALOVA

0

87,5

100

37,5

43,75

268,75

7

19. 1200657

ARZU

MƏMMƏDLİ

0

100

87,5

31,25

50

268,75

7

20. 1201084

NİGAR

NƏBİZADƏ

0

87,5

100

31,25

50

268,75

7

21. 1200645

MUSA

İSMAYILOV

0

87,5

100

32,5

43,75

263,75

8

22. 1200161

GÖZƏL

ABBASZADƏ

0

75

100

37,5

50

262,5

9

23. 1201082

SEVİL

ƏLİYEVA

0

87,5

100

25

50

262,5

9

24. 1201087

AİŞƏ

İSMAAYILLI

0

87,5

70

50

50

257,5

10

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 29.11.2016

SınaqBərdə

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

BAL

SIRA

25. 1200439

HƏSƏN

BAB* EV

0

100

62,5

43,75

50

256,25

11

26. 1261458

MƏLƏK

TAHİROVA

0

75

87,5

43,75

50

256,25

11

27. 1201093

ƏNVƏR

YAŞAZADƏ

0

75

87,5

43,75

50

256,25

11

28. 1201476

ÖMƏR

ƏSĞƏRZADƏ

0

87,5

87,5

37,5

43,75

256,25

11

BƏBİROVA O

0

65

87,5

50

50

252,5

12

29. 1201462

F*

Ə

30. 1200648

RÖYA

HACIZADƏ

0

67,5

100

40

45

252,5

12

31. 1200649

MƏRYƏMM

MƏMMƏ DLİ

0

62,5

100

37,5

50

250

13

32. 1200453

KÖNÜL

HÜSEYNZADE

0

87,5

80

37,5

45

250

13

33. 1201116

FƏRHAD

İSMAYILOV

0

100

62,5

43,75

43,75

250

13

34. 1201434

BAYRAM

HƏSƏNOV

0

75

75

50

50

250

13

35. 1200616

AYXAN

MAYILOV

0

87,5

75

37,5

50

250

13

36. 120017

MİRƏLƏM

EYYUBOV

0

87,5

87,5

25

50

250

13

37. 120 060

AZƏR

MƏMMƏDLİ

0

87,5

100

23,75

38,75

250

13

38. 1200819

SÜLEVMAN

SÜLEYMANLI

0

87,5

62,5

50

50

250

13

39. 1200167

HÜNBƏT

HƏSƏNOV

0

75

77,5

43,75

50

246,25

14

40. 1201157

AYDIN

HÜMBƏTOV

0

62,5

100

32,5

50

245

15

41. 1200328

ƏNVƏR

QASMOV

0

75

80

45

43,75

243,75

16

42. 1200221

Ə

AV

0

87,5

87,5

31,25

37,5

243,75

16

43. 1200791

ƏZİZƏ

QƏNBƏRLİ

0

75

87,5

31,25

50

243,75

16

44. 1200113

ONUR

ƏLİZ

0

62,5

87,5

43,75

50

243,75

16

45. 1201105

AYSU

ORUCOVA

0

87,5

62,5

43,75

50

243,75

16

46. 1201170

RAMİ* Rİ

MİRZƏYEV

0

87,5

75

31,25

50

243,75

16

47. 1201524

CƏSUR

ƏŞRƏF İ

0

100

65

31,25

43,75

240

17

48. 1200247

CAVİD

MƏMMƏDLİ

0

75

77,5

43,75

43,75

240

17

E

R

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 29.11.2016

SınaqBərdə

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

BAL

SIRA

49. 1200029

FADİMƏ

ƏMRAHZA Ə

0

62,5

90

43,75

43,75

240

17

50. 1240003

NƏPGİZ

ABB*S ADƏ

0

87,5

77,5

25

50

240

17

51. 1200087

LEYLA

ƏLİYEVA

0

87,5

75

31,25

45

238,75

18

52. 1200183

QURBAN

ELBURUSZADƏ

0

75

75

38,75

50

238,75

18

53. 1200712

MEHDİ

ƏMİRXANLI

0

75

87,5

25

50

237,5

19

54. 1201099

KƏNAN

ALIZADƏ

0

87,5

62,5

37,5

50

237,5

19

55. 1200401

MEHRAB

HİDAYƏTOV

0

75

62,5

50

50

237,5

19

56. 1201095

ELLADA

KƏRİMZADƏ

0

75

87,5

25

50

237,5

19

57. 1201149

MƏHƏMMƏD

MƏMMƏDLİ

0

90

65

32,5

50

237,5

19

58. 1200706

CAVANŞİR

YUSİFLİ

0

50

100

43,75

43,75

237,5

19

59. 1200208

RÜQƏYYƏ

ABBASZADƏ

0

87,5

75

27,5

43,75

233,75

20

60. 1201172

KƏAN N

ESYO *

0

87,5

65

31,25

50

233,75

20

61. 1201088

NURLAN

CƏLİLLİ

0

87,5

62,5

43,75

37,5

231,25

21

62. 1200103

AYSEL

CABBAROVA

0

87,5

62,5

31,25

50

231,25

21

63. 1200032

NİHAT

CƏFƏRLİ

0

75

62,5

43,75

50

231,25

21

64. 1201071

MİRNƏSİB

ƏHMƏDOV

0

75

75

37,5

43,75

231,25

21

65. 1201036

FEYRUZ

ASOV

0

75

75

37,5

43,75

231,25

21

66. 1201083

FATİH

ŞƏQANİ

0

62,5

75

50

43,75

231,25

21

67. 1200283

NİCAT

İSMAYILOV

0

75

75

31,25

50

231,25

21

68. *200253

MAHMUD

MƏHƏRRƏMLİ

0

75

87,5

25

43,75

231,25

21

69. 1200266

AYBƏNZ

MƏMMƏDLİ

0

75

62,5

50

43,75

231,25

21

70.

RƏŞAD

ƏZİZOV

0

75

77,5

31,25

43,75

227,5

22

71. 1200184

ŞAHİN

HƏSƏMZADƏ

0

87,5

75

26,25

37,5

226,25

23

72. 1201327

AYSU

VERDİYAVA

0

62,5

87,5

31,25

43,75

225

24

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 29.11.2016

SınaqBərdə

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

BAL

SIRA

73. 1201435

ZABİL

İ M R A NOV

0

50

75

50

50

225

24

74. 1201513

GÜLLÜ

İSGƏNDƏRLİ

0

75

62,5

37,5

50

225

24

75. 1201098

ELCAN

RÜSTƏMOV

0

75

75

31,25

43,75

225

24

76. 1200458

MURAD

RÜSTƏMLİ

0

62,5

75

37,5

50

225

24

77. 1200510

AYAN

BƏŞİRZADƏ

0

75

65

31,25

50

221,25

25

78. 1201340

XƏDİCƏ

BİLALOVA

0

75

75

33,75

37,5

221,25

25

79. 200413

NURAY

ABBASOVA

0

62,5

87,5

21,25

50

221,25

25

80. 1001089

AKİF

HƏSƏNOV

0

87,5

75

20

37,5

220

26

81. 1201144

FATİMƏ

KƏRİMOVA

0

62,5

87,5

37,5

31,25

218,75

27

82. 1200518

TÜRKAN

QASIMOVAA

0

75

62,5

31,25

50

218,75

27

83. 1201097

RƏVAN

HƏSƏNLİ

0

75

50

43,75

50

218,75

27

84. 1200708

ŞƏMS

HÜSEYNLİ

0

50

100

31,25

37,5

218,75

27

85. 1200254

AYTAC

RƏCƏBLİ

0

62,5

75

37,5

43,75

218,75

27

86. 1200262

RƏŞAD

RƏS LLU

0

62,5

75

31,25

50

218,75

27

87.

ZUBEYDƏ

MİR*ƏZADƏ

0

62,5

87,5

31,25

37,5

218,75

27

88. 1200181

RAUL

İSMAYI LOV

0

62,5

62,5

43,75

50

218,75

27

89. 1200047

AYSU

CƏMİ LOVA

0

75

65

25

50

215

28

90. 1201051

MURAD

RÜSTƏMOV

0

50

75

37,5

50

212,5

29

91. 1200053

ÇİNGİZ

AĞAZADƏ

0

62,5

75

25

50

212,5

29

92. 1200498

ASİMAN

YADİGARLI

0

75

75

25

37,5

212,5

29

93. 1200021

AĞALAR

ƏLİYEV

0

50

75

43,75

43,75

212,5

29

94. 1201449

FİDAN

VER*Y E A

0

75

50

37,5

50

212,5

29

95. 1201067

ELGÜN

NƏRİMANZADƏ

0

52,5

75

37,5

43,75

208,75

30

96. 1201044

NURAY

XƏLİLZADƏ

0

75

50

37,5

45

207,5

31

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 29.11.2016

SınaqBərdə

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

BAL

SIRA

97. 1200423

LEYLA

ASLANOVA

0

75

50

31,25

50

206,25

32

98. 1200419

İNCI

MƏMMƏDLİ

0

62,5

62,5

31,25

50

206,25

32

99. 1200247

ATAXAN

MƏMMƏDOV

0

50

75

37,5

43,75

206,25

32

100. 1200 5

MU SA

FƏT U*YE V

0

62,5

75

25

43,75

206,25

32

101. 1200235

ZEYNƏB

HƏSƏNLİ

0

75

62,5

18,75

50

206,25

32

102. 1201050

NIGAR

SADİQZADƏ

0

77,5

50

37,5

40

205

33

103. 1200150

MƏHƏMMƏD

DA*AŞOV

0

75

52,5

27,5

50

205

33

104. 1201086

HÜSEYN

KAZIMZADƏ

0

87,5

25

45

45

202,5

34

105. 1200627

NURAY

HÜSEYNOVA

0

75

50

32,5

43,75

201,25

35

**

0

62,5

62,5

31,25

43,75

200

36

106. * * 1

*

107. 1200248

AYGÜN

NURİZADƏ

0

62,5

62,5

37,5

37,5

200

36

108.

SƏNAN

MOLLAƏYYUBLU

0

62,5

50

37,5

50

200

36

109. 1200585

FATİMƏ

ƏHMƏDOVA

0

75

62,5

25

37,5

200

36

110. 1201457

AZƏ R

CƏFƏQULUYEV

0

50

62,5

43,75

43,75

200

36

111. 1201034

RAHID

MEHDIZADƏ

0

75

75

6,25

43,75

200

36

112. 1200257

*YSU

VƏLİ Z A D Ə

0

75

50

31,25

43,75

200

36

113. 1200095

NƏRMİN

ƏLİYEVA

0

62,5

62,5

25

50

200

36

114. 1201430

NİGAR

ƏLLYEV

0

75

37,5

43,75

43,75

200

36

115. 1201030

HIKMƏT

ƏLIZADƏ

0

50

62,5

43,75

43,75

200

36

116. 1201094

FƏRHAD

RÜSTƏMLİ

0

87,5

37,5

31,25

43,75

200

36

117. 1200433

FİRUZƏ

*AYRAMOVA

0

62,5

47,5

37,5

50

197,5

37

118. 1200799

NƏRMİN

HÜSEYNOVA

0

62,5

75

15

45

197,5

37

119. 1200011

ELDAR

ELDARZADƏ

0

50

77,5

31,25

37,5

196,25

38

120. 1200111

RUSLAN

MƏHƏRRƏMLİ

0

50

65

37,5

43,75

196,25

38

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 29.11.2016

SınaqBərdə

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

BAL

SIRA

121. 1201061

ÜLVİ

ABIŞOV

0

62,5

50

31,25

50

193,75

39

122. 1200427

NƏRGİZ

RƏHİMLİ

0

62,5

62,5

25

43,75

193,75

39

123. 1200260

ZƏHRA

HƏSƏNLİ

0

50

75

37,5

31,25

193,75

39

124. 1200264

TOFİQƏ

ƏSƏDLİ

0

87,5

80

6,25

20

193,75

39

125. 1201100

ƏLİ

HACILI

0

75

50

25

43,75

193,75

39

126. 1201091

XƏDİCƏ

MƏMMƏDOVA

0

62,5

62,5

25

43,75

193,75

39

127. 1201184

NİCATT

MUSTAFAZ DƏ

0

50

87,5

18,75

37,5

193,75

39

128.

RƏHİMƏ

İSAYEVA

0

75

50

31,25

37,5

193,75

39

129. 110453

PƏRVİN

İSMAYILOVA

0

52,5

57,5

32,5

50

192,5

40

130. 1200218

ZEYNƏB

ƏIİE VA

0

37,5

77,5

31,25

43,75

190

41

131. 1200792

FİDAN

SALAYEVA

0

62,5

75

7,5

43,75

188,75

42

132.

AYXBN

HÜSEYİNOV

0

50

87,5

20

31,25

188,75

42

133.

HƏSƏN

RQ * R B A N

0

75

50

18,75

43,75

187,5

43

134. 1201459

CƏSUR

SƏFƏRLİ

0

62,5

50

31,25

43,75

187,5

43

135.

YASƏMƏ

0

62,5

62,5

18,75

43,75

187,5

43

136. 1201146

AYSEL

MÜRSƏLLİ

0

45

70

21,25

50

186,25

44

137. 1201101

ASLAN

HƏTƏMLİ

0

62,5

40

37,5

43,75

183,75

45

138. 1200754

AYDAN

MƏMMƏDOVA

0

62,5

50

26,25

43,75

182,5

46

139. 1200106

FƏQAN

MƏMMƏDOV

0

37,5

62,5

31,25

50

181,25

47

140. 1200259

AYGÜL

TAĞIYEVA

0

75

37,5

31,25

37,5

181,25

47

141.

ZEYNƏB

ƏLİYEVA

0

50

62,5

25

43,75

181,25

47

142. 1200148

CƏMİLƏ

RÜSTƏMLİ

0

50

50

31,25

50

181,25

47

143. 1200109

FİKRƏT

İBRAHİMLİ

0

50

50

37,5

43,75

181,25

47

144. 1200356

NİHAD

CƏFƏROV

0

12,5

87,5

31,25

50

181,25

47

A

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 29.11.2016

SınaqBərdə

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

BAL

SIRA

145. 1200044

HÜSEYN

FƏRZƏLİYEV

0

62,5

50

25

43,75

181,25

47

146. 1200396

ZƏMİNƏ

XƏLİLOVA

0

62,5

37,5

37,5

43,75

181,25

47

147. 1200435

AYSEL

ƏSƏDZADƏ

0

62,5

50

25

43,75

181,25

47

148. 1200499

NƏZRİN

HİKMƏTLİ

0

75

37,5

25

43,75

181,25

47

149. 1201171

FATİMƏ

HAQVERDİYEVA

0

87,5

17,5

32,5

43,75

181,25

47

DOVAVA

0

42,5

62,5

25

50

180

48

150. 1201175

ƏƏ*MM

151. 1200210

NƏ RİN

SURXAYLI

0

52,5

40

45

40

177,5

49

152. 1200557

NURAY

QƏHRƏMANZADƏ

0

62,5

52,5

18,75

43,75

177,5

49

153. 0200797

İNAM

AB*S O V

0

50

37,5

38,75

50

176,25

50

154. 1201056

FƏRİD

AĞAZADƏ

0

37,5

50

37,5

50

175

51

155. 1200100

SEVİNC

MEHDİYEVA

0

75

50

12,5

37,5

175

51

156. 1200268

ZAUR

QURBANOV

0

50

50

25

50

175

51

157. 1240016

ƏL İ

KƏRİMLİ

0

50

37,5

37,5

50

175

51

158. 1200703

SƏFA

MİRZƏZADƏ

0

87,5

25

18,75

43,75

175

51

159. 1200513

İNCİ

HÜSEYNLİ

0

62,5

37,5

25

50

175

51

160. 1200272

FƏRİD

MƏMMƏD L İ

0

50

62,5

31,25

31,25

175

51

161. 1201092

FƏRMAN

ƏKBƏRLİ

0

75

25

25

50

175

51

162. 1200409

FİDAN

ƏLİZADƏ

0

62,5

50

25

37,5

175

51

163. 1200333

EMİL

RƏŞİDLİ

0

65

42,5

23,75

43,75

175

51

164. 1201053

AYSUN

TALIBOVA

0

87,5

32,5

25

26,25

171,25

52

165. 1201090

RAMAZAN

İSGƏNDƏROV

0

50

27,5

50

43,75

171,25

52

166. 1200200

MEHİN

ŞAHBAZLI

0

42,5

45

40

43,75

171,25

52

167. 1201335

NURAY

MAHİRZADƏ

0

75

65

15

15

170

53

168. 1201155

ƏHMƏD

ƏLİZADƏ

0

52,5

42,5

31,25

43,75

170

53

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 29.11.2016

SınaqBərdə

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

BAL

SIRA

169. 1201035

GÜLAY

ƏLIZADƏ

0

50

50

25

43,75

168,75

54

170. 1200154

NƏRGİZ

VƏLİZADƏ

0

37,5

50

43,75

37,5

168,75

54

171. 0056185

ZÜLFİYAYƏ

QULUADƏ

0

50

62,5

18,75

37,5

168,75

54

172. 1201245

NƏRMİN

MƏMM DOVA

0

37,5

37,5

43,75

50

168,75

54

173. 1200037

MURAD

QUL*YEV

0

50

87,5

12,5

18,75

168,75

54

174.

MÖVLAN

YAQUBLU

0

62,5

62,5

12,5

31,25

168,75

54

175. 1201168

FUAD

ELMANZADƏ

0

50

50

25

43,75

168,75

54

176. 1201020

BAXŞYEİŞ

AĞARZ*YEV

0

25

50

43,75

50

168,75

54

177.

ZƏHRA

ŞİRİNLİ

0

62,5

37,5

25

43,75

168,75

54

178. 1251005

MURAD

KAZIMOV

0

62,5

50

18,75

37,5

168,75

54

179. 1201172

AYLİN

SÜL*MMANOVA

0

62,5

30

32,5

43,75

168,75

54

180. 1200431

NƏRMİN

RƏHİMLİ

0

62,5

37,5

31,25

37,5

168,75

54

181. 1200704

ELŞƏN

DADAŞLI

0

75

37,5

25

31,25

168,75

54

182. 1200534

*

BEHBUDOV

0

62,5

27,5

31,25

43,75

165

55

183. 1200329

ELCAN

ƏLİYEV

0

52,5

55

12,5

43,75

163,75

56

184. 1201385

AMİL

SƏFQULUZADƏ

0

75

37,5

18,75

31,25

162,5

57

185. 1200252

**

*Iİİ *

0

37,5

50

31,25

43,75

162,5

57

186. 1200633

İSS

MUSAYEV

0

50

75

0

37,5

162,5

57

187. 1201029

RASIM

ABBASZADƏ

0

50

62,5

12,5

37,5

162,5

57

188. 1200294

AYSUN

ƏB ÜLRƏHMANO

0

75

37,5

18,75

31,25

162,5

57

189. 1200407

VASİF

VİDADİLİ

0

50

50

12,5

50

162,5

57

190. 1200197

QUBA

ABBASZADƏ

0

50

50

18,75

43,75

162,5

57

191. 1200815

NƏR*İZ

VƏLİZADƏ

0

62,5

50

6,25

43,75

162,5

57

192. 1200411

İR K

O ASBV A

0

27,5

87,5

2,5

45

162,5

57

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 29.11.2016

SınaqBərdə

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

BAL

SIRA

193. 1200257

İSMA L

ƏLİZADƏ

0

62,5

37,5

25

37,5

162,5

57

194. 1200547

ABBAS

MURADOV

0

62,5

50

12,5

37,5

162,5

57

195. 1201043

HÜSEYN

CAVADOV

0

40

55

27,5

38,75

161,25

58

196. 1200403

HƏBİB

ZÜLVÜQARO V

0

37,5

40

37,5

43,75

158,75

59

197. 1201451

RUSLAN

MEHDİYEVA

0

37,5

40

31,25

50

158,75

59

198. 1200236

ƏLİ

MƏMMƏDOV

0

25

62,5

26,25

45

158,75

59

199.

RAU L

RƏHMV

0

62,5

25

31,25

38,75

157,5

60

200. 1200764

TOĞRUL

ORUCOV

0

62,5

37,5

18,75

37,5

156,25

61

201. 1201102

RÜSTƏMOV

RÜSTƏM

0

50

37,5

18,75

50

156,25

61

202. 1201375

ŞƏHANƏ

ATAKİŞİZADƏ

0

62,5

25

18,75

50

156,25

61

203. 1251006

*

*

0

62,5

50

12,5

31,25

156,25

61

204. 1200429

YUSİF

MƏMMƏDLİ

0

50

27,5

31,25

43,75

152,5

62

205. 1201508

AYSU

MƏHƏRRƏMLİ

0

27,5

65

22,5

35

150

63

206. 1200196

BAHAR

A* Ş*I

0

25

50

25

50

150

63

207. 1200195

KƏNAN

H**Ə

0

37,5

50

12,5

50

150

63

208. 1200007

JALƏ

MİKAVILOVA

0

62,5

37,5

12,5

37,5

150

63

209. 1200515

SELCAN

HÜSEYNOVA

0

50

25

25

50

150

63

210. 1200331

BABBB

ZEYNALOV

0

50

37,5

18,75

43,75

150

63

211.

İLHAM

TƏHAMZOV

0

25

37,5

37,5

50

150

63

212. 1200107

YUSİF

ƏHMƏDOV

0

50

37,5

16,25

45

148,75

64

213. 1201511

ŞAHMAR

MƏRDANOV

0

50

37,5

31,25

28,75

147,5

65

214. 1201055

NİFAR

ƏLİZADƏ

0

37,5

50

25

35

147,5

65

215. 1200822

SAMİRƏ

MAYILOVA

0

75

37,5

11,25

23,75

147,5

65

216. 1201333

TÜRKAN

CƏFƏRO**

0

50

40

25

31,25

146,25

66

0


Download İmtahan nəticələrinin siyahısı (2-ci sinif) ƏSASÄ°mtahan nÉ™ticÉ™lÉ™rinin siyahısı (2-ci sinif) ƏSAS.pdf (PDF, 137.04 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file İmtahan nəticələrinin siyahısı (2-ci sinif) ƏSAS.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000521877.
Report illicit content