PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactD 007 0014014 0001 .pdf


Original filename: D_007_0014014_0001.pdf
Title: T_Szablon_Cennik
Author: Sergel-Sieczka Magdalena

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 19/12/2016 at 10:35, from IP address 89.107.x.x. The current document download page has been viewed 239 times.
File size: 53 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Warunki Oferty Promocyjnej
„Gadżety Filmowe” dla Użytkowników t-mobile na kartę

1.
1.1.

Ogólny opis oferty
W okresie od dnia 19.12.2016 r. do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednak nie
dłużej niż do dnia 29.12.2016 r., T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość otrzymania gadżetów z filmu
„Łotr 1. Gwiezdne Wojny - historie” (zwanej dalej „Prezent/Prezenty”) na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej
„Warunkami”).
1.2. Prezent mogą otrzymać Użytkownicy T-Mobile na kartę*.
1.3. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty przez Użytkowników jest spełnienie tylko jednego z poniższych warunków w okresie jej
trwania:
1.3.1. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie
zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta T-Mobile lub
1.3.2. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz
doładowanie konta za minimum 5 zł podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży lub
1.3.3. Złożenie wniosku o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora do systemu T-Mobile na kartę oraz
jednoczesne zarejestrowanie swoich danych u Operatora.
1.4. Prezenty będą wręczane do wyczerpania zapasów, od razu po spełnieniu przez Użytkownika jednego z warunków o których mowa
powyżej.
1.5. Użytkownik może skorzystać z niniejszej Oferty maksymalnie dwa razy.
1.6. Promocja obowiązuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży Operatora.
1.7. Użytkownik, który chce skorzystać z oferty na podstawie punktu 1.3.1, musi wyrazić zgodę na następujące zgody marketingowe:
1.7.1
„Marketing T-Mobile” o treści: „Wyrażam zgodę na: otrzymywanie od Operatora głosowych lub wizualnych, w tym
tekstowych (np. SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. W odniesieniu do informacji
marketingowych Operatora oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy. Przez Partnerów rozumie się
podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych
podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego
abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora,
zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”,
1.7.2
„T-Mobile Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach
marketingowych Operatora”,
1.7.3
„Partnerzy Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach
marketingowych Partnerów”.
Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach „Regulaminu Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę”.

Obowiązuje od dnia 2016.12.19

1


Document preview D_007_0014014_0001.pdf - page 1/1

Related documents


d 007 0014014 0001
d 007 0014016 0001
d 007 0014015 0001
umowa
regulaminihp
aleo rules


Related keywords