D 007 0014014 0001 (PDF)
File information


Title: T_Szablon_Cennik
Author: Sergel-Sieczka Magdalena

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 19/12/2016 at 10:35, from IP address 89.107.x.x. The current document download page has been viewed 249 times.
File size: 54.16 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - D_007_0014014_0001.pdf - Page 1/1

File preview


Warunki Oferty Promocyjnej
„Gadżety Filmowe” dla Użytkowników t-mobile na kartę

1.
1.1.

Ogólny opis oferty
W okresie od dnia 19.12.2016 r. do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednak nie
dłużej niż do dnia 29.12.2016 r., T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość otrzymania gadżetów z filmu
„Łotr 1. Gwiezdne Wojny - historie” (zwanej dalej „Prezent/Prezenty”) na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej
„Warunkami”).
1.2. Prezent mogą otrzymać Użytkownicy T-Mobile na kartę*.
1.3. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty przez Użytkowników jest spełnienie tylko jednego z poniższych warunków w okresie jej
trwania:
1.3.1. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie
zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta T-Mobile lub
1.3.2. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz
doładowanie konta za minimum 5 zł podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży lub
1.3.3. Złożenie wniosku o przeniesienie Numeru Telefonu od swojego dotychczasowego operatora do systemu T-Mobile na kartę oraz
jednoczesne zarejestrowanie swoich danych u Operatora.
1.4. Prezenty będą wręczane do wyczerpania zapasów, od razu po spełnieniu przez Użytkownika jednego z warunków o których mowa
powyżej.
1.5. Użytkownik może skorzystać z niniejszej Oferty maksymalnie dwa razy.
1.6. Promocja obowiązuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży Operatora.
1.7. Użytkownik, który chce skorzystać z oferty na podstawie punktu 1.3.1, musi wyrazić zgodę na następujące zgody marketingowe:
1.7.1
„Marketing T-Mobile” o treści: „Wyrażam zgodę na: otrzymywanie od Operatora głosowych lub wizualnych, w tym
tekstowych (np. SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. W odniesieniu do informacji
marketingowych Operatora oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy. Przez Partnerów rozumie się
podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych
podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego
abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora,
zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”,
1.7.2
„T-Mobile Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach
marketingowych Operatora”,
1.7.3
„Partnerzy Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach
marketingowych Partnerów”.
Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach „Regulaminu Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę”.

Obowiązuje od dnia 2016.12.19

1


Download D 007 0014014 0001D_007_0014014_0001.pdf (PDF, 54.16 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file D_007_0014014_0001.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000523948.
Report illicit content