PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact



D 007 0014015 0001 .pdf


Original filename: D_007_0014015_0001.pdf
Author: KLibudzic

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 19/12/2016 at 10:35, from IP address 89.107.x.x. The current document download page has been viewed 138 times.
File size: 103 KB (1 page).
Privacy: public file




Download original PDF file









Document preview


Warunki Oferty Promocyjnej
”Gadżety filmowe” dla Użytkowników
Heyah

1.
Ogólny opis oferty
1.1.
W okresie od dnia 19.12.2016 r. do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych
niniejszą ofertą, jednak nie dłużej niż do dnia 29.12.2016 r., T-Mobile Polska S.A.(zwana dalej „Operatorem”)
oferuje możliwość otrzymania gadżetów z filmu „Łotr 1. Gwiezdne Wojny - historie” (zwanej dalej
„Prezent/Prezenty”) na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”).
1.2.
Prezent mogą otrzymać Użytkownicy Heyah.
1.3.
Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty przez Użytkowników jest spełnienie tylko jednego z
poniższych warunków w okresie jej trwania:
1.3.1. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych
danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta TMobile lub
1.3.2. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych
danych Operatorowi oraz doładowanie konta za minimum 5 zł podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży lub
1.4.
Prezenty będą wręczane do wyczerpania zapasów, od razu po spełnieniu przez Użytkownika jednego
z warunków o których mowa powyżej.
1.5.
Użytkownik może skorzystać z niniejszej Oferty maksymalnie dwa razy.
1.6.
Promocja obowiązuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży Operatora.
1.7.
Użytkownik, który chce skorzystać z oferty na podstawie punktu 1.3.1, musi wyrazić zgodę na
następujące zgody marketingowe:
1.7.1 „Marketing T-Mobile” o treści: „Wyrażam zgodę na: otrzymywanie od Operatora głosowych lub
wizualnych, w tym tekstowych (np. SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów
Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
W odniesieniu do informacji marketingowych Operatora oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania
umowy. Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w
dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie
na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie
zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji
handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”,
1.7.2
„T-Mobile Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w
celach marketingowych Operatora”,
1.7.3
„Partnerzy Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w
celach marketingowych Partnerów”.


Document preview D_007_0014015_0001.pdf - page 1/1

Related documents


d 007 0014014 0001
d 007 0014016 0001
d 007 0014015 0001
umowa
oi s 11 13 2563277
oi s 11 13 2653029


Related keywords