D 007 0014015 0001 .pdf

File information


Original filename: D_007_0014015_0001.pdf
Author: KLibudzic

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 19/12/2016 at 10:35, from IP address 89.107.x.x. The current document download page has been viewed 206 times.
File size: 103 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


D_007_0014015_0001.pdf (PDF, 103 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Warunki Oferty Promocyjnej
”Gadżety filmowe” dla Użytkowników
Heyah

1.
Ogólny opis oferty
1.1.
W okresie od dnia 19.12.2016 r. do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych
niniejszą ofertą, jednak nie dłużej niż do dnia 29.12.2016 r., T-Mobile Polska S.A.(zwana dalej „Operatorem”)
oferuje możliwość otrzymania gadżetów z filmu „Łotr 1. Gwiezdne Wojny - historie” (zwanej dalej
„Prezent/Prezenty”) na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”).
1.2.
Prezent mogą otrzymać Użytkownicy Heyah.
1.3.
Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty przez Użytkowników jest spełnienie tylko jednego z
poniższych warunków w okresie jej trwania:
1.3.1. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych
danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta TMobile lub
1.3.2. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych
danych Operatorowi oraz doładowanie konta za minimum 5 zł podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży lub
1.4.
Prezenty będą wręczane do wyczerpania zapasów, od razu po spełnieniu przez Użytkownika jednego
z warunków o których mowa powyżej.
1.5.
Użytkownik może skorzystać z niniejszej Oferty maksymalnie dwa razy.
1.6.
Promocja obowiązuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży Operatora.
1.7.
Użytkownik, który chce skorzystać z oferty na podstawie punktu 1.3.1, musi wyrazić zgodę na
następujące zgody marketingowe:
1.7.1 „Marketing T-Mobile” o treści: „Wyrażam zgodę na: otrzymywanie od Operatora głosowych lub
wizualnych, w tym tekstowych (np. SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów
Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
W odniesieniu do informacji marketingowych Operatora oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania
umowy. Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w
dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie
na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie
zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji
handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”,
1.7.2
„T-Mobile Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w
celach marketingowych Operatora”,
1.7.3
„Partnerzy Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w
celach marketingowych Partnerów”.


Document preview D_007_0014015_0001.pdf - page 1/1


Related documents


d 007 0014016 0001
d 007 0014014 0001
d 007 0014015 0001
regulamin pdf
umowa gurmet 20
regulamin podziel sie prezentami oleole

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file D_007_0014015_0001.pdf