PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactD 007 0014016 0001 .pdf


Original filename: D_007_0014016_0001.pdf
Author: Lenovo

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 19/12/2016 at 10:35, from IP address 89.107.x.x. The current document download page has been viewed 212 times.
File size: 131 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Warunki Oferty Promocyjnej „Gadżety filmowe” dla
użytkowników Usługi tu biedronka
Ogólny opis oferty
W okresie od dnia 19.12.2016 r. do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą,
jednak nie dłużej niż do dnia 29.12.2016 r., T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość otrzymania
gadżetów z filmu „Łotr 1. Gwiezdne Wojny - historie” (zwanej dalej „Prezent/Prezenty”) na zasadach opisanych w niniejszych
warunkach (zwanych dalej „Warunkami”).
1.2.
Prezent mogą otrzymać Użytkownicy tuBiedronka.
1.3.
Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty przez Użytkowników jest spełnienie tylko jednego z poniższych warunków w
okresie jej trwania:
1.3.1. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz
wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta T-Mobile lub
1.3.2. Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz
doładowanie konta za minimum 5 zł podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży.
1.4.
Prezenty będą wręczane do wyczerpania zapasów, od razu po spełnieniu przez Użytkownika jednego z warunków o których
mowa powyżej.
1.5.
Użytkownik może skorzystać z niniejszej Oferty maksymalnie dwa razy.
1.6.
Promocja obowiązuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży Operatora.
1.7.
Użytkownik, który chce skorzystać z oferty na podstawie punktu 1.3.1, musi wyrazić zgodę na następujące zgody
marketingowe:
1.7.1
„Marketing T-Mobile” o treści: „Wyrażam zgodę na: otrzymywanie od Operatora głosowych lub wizualnych, w tym
tekstowych (np. SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. W odniesieniu do
informacji marketingowych Operatora oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy. Przez
Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu
informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na
telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł
takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej
podmiotom będącym stronami takich umów”,
1.7.2
„T-Mobile Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach
marketingowych Operatora”,
1.7.3
„Partnerzy Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach
marketingowych Partnerów”.
1.
1.1.

Obowiązuje od dnia 2016.12.19


Document preview D_007_0014016_0001.pdf - page 1/1

Related documents


d 007 0014016 0001
d 007 0014014 0001
d 007 0014015 0001
umowa gurmet 20
umowa
regulamin podziel sie prezentami oleole


Related keywords