PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAdatlap 1 (MKR) .pdf


Original filename: Adatlap 1 (MKR).pdf
Title: Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Author: Sőreg Éva

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 20/12/2016 at 00:00, from IP address 109.245.x.x. The current document download page has been viewed 459 times.
File size: 540 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Honosított/visszahonosított születés hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap 1.

ADATLAP 1
honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt
születésének hazai anyakönyvezéséhez

I. Kérelem

saját
Milankovic Mihailo
Alulírott (kérelmező neve) ___________________________
kérem ___________________________
külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését.
II. Az anyakönyvezendő személy adatai:
okiratban szereplő név
születési
neve:
utóneve (i):

családi

születési helye:

kérelmezett név

Milankovic

Milankovic

Mihailo

Mihailo

település neve magyarul: Belgrad
település külföldi neve: Beograd
megye, szövetségi tartomány, kanton:
ország neve: Jugoszlávia

személyi
azonosítója, annak
hiányában születési
ideje:

__

_________

_________

Datum rodjenja ovde dole

____év __________________ hó ______ nap

neme születéskor:

X fiú


 leány

származási helye2:

Obrenovac, Jugoszlávia

III. Nyilatkozatok
1. Nyilatkozom, hogy a külföldi születési (a megfelelő részt alá kell húzni)
a.
b.
c.

okiratban szereplő utónevet kérem
okiratban szereplő utónév magyar megfelelőjét kérem
okiratban szereplő több utónév közül a kérelmezett 2 utónevet kérem anyakönyvezni

Kiskorú esetében aláírások
………………………………….
apa

1
2

…….……………………... ……………………….…….………
anya
törvényes képviselő aláírása,
amennyiben nem a szülő a kérelmező

Az Adatlapot gépírással vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni!

Ez megegyezik az anyának a gyermek születése idején meglévő lakóhelyével. Amennyiben ez nem ismert,
származási helyként a gyermek születési helye kerül bejegyzésre.

2. A szülők adatai:
Adatok
születési családi neve:
utóneve(i):
születési helye:
településnév:
magyar megfelelő, ha
van:
ország
név:
magyar személyi
azonosítója, annak
hiányában:

a születési ideje:

Honosított/visszahonosított születés hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap

az apa

az anya

Milankovic

Mesaros

Mikica

Vera

Beograd

Kikinda

Belgrad

Nagykikinda

Jugoszlávia

Jugoszlávia

___ - __________ -_______

Datum rodjenja oca
____ év _________hó ___nap

lakóhelye a gyermek
születésekor (településnév,
Obrenovac, Jugoszlávia
országnév):
az anya családi állapota a
--------------------------gyermek születésének
időpontjában:
állampolgársága a gyermek
Szerb
születésének időpontjában:
állampolgárság igazolása
Útlevel
 útlevél vagy
személyazonosító
broj pasosa oca
igazolvány:
 száma:
Datum isteka pasosa oca
 érvényességi ideje:
a magyar állampolgárság
megszerezése: (ideje,
honosítási okirat száma):

2

___ - __________ -_______

Datum rodjenja majke
____ év _________hó ___nap
Obrenovac, Jugoszlávia

férjes
Szerb

Útlevel
broj pasosa majke
Datum isteka pasosa majke

mesto vencanja roditelja

Jugoszlávia
A szülők házasságkötésének helye : _______________ település, _______________
ország
A szülők házasságkötésének ideje: ______ év _______________ hó ______ nap

Datum vencanja roditelja iznad
Ha Magyarországon történt a szülők házasságkötése, vagy ha a házasság hazai anyakönyvezése már
megtörtént: anyakönyvi folyószám, ______ / ______
3. Anyakönyvi kivonatot:

X kérek

nem kérek kiállítani.

Az anyakönyvi kivonatot

a.
b.

___________________________ külképviseletre kérem postázni.

Milankovic Mihailo
X _____________________________________________________________
névre címezve

grad gde zivite
Szerbia
___________________________
település, megye, ___________________________
ország
ulica u kojoj zivite
______________________________
utca
házszám,
emelet,
ajtó
__________________irányítószám
alá kérem postázni.
postanski broj

Honosított/visszahonosított születés hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap

4. A magyar nyelvet értem és beszélem: X igen

3

nem

tolmácsolás nyelve: ___________________________
tolmács neve: ___________________________
személyazonosításra szolgáló okmányának megnevezése: ___________________________
aláírása………………………………
5. Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
6. Hivatkozások
Amennyiben a kérelmező saját születésének
házasságának , vagy másik gyermeke születésének
hazai anyakönyvezését is kéri egyidejűleg, az alábbi rovatokat szintén kell kitölteni:
1. házasságkötés helye, ideje, házastárs neve:
_______________________________________________________
2. gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:
_______________________________________________________
3. gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:
_______________________________________________________
7. Amennyiben Magyarországon már történt egyéb anyakönyvi eseménye:
1. a házasságkötés helye, ideje, házastárs neve:
_______________________________________________________
2. a gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:
_______________________________________________________
3. a gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:
_______________________________________________________

x saját magam részére  mint törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) nyújtottam be.
A kérelmet 
naprimer
broj telefona telefonszám
gmail.com
Elérhetőség:_______________
@_______________
e-mail cím vagy vas
_______________
vas email

dan predaje

Belgrad
mesec predaje hó ___ nap
Kelt, ______________________
, 2015
____ év _______________

…………………………………
kérelmező aláírása

x

datum isteka pasosa
vas broj pasoša érvényessége: _______________
mégpedig: _______________ száma:_______________

Honosított/visszahonosított születés hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap

4

ÁTVEVŐ HATÓSÁG TÖLTI KI!
Hivatal neve
______________________
______________________
______________________
______________________

külképviselet,
járási hivatal
regionális igazgatóság,
kormányablak,

Ügyiratszám: ______________________ / ______
Javítások (szignóval kell ellátni a javított adatot)
Az átvevő az Adatlapon javítást végzett 
Az Adatlapon a kérelmező javítást végzett. 
Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___ nap
P.H.
___________________________
átvevő aláírása
Mellékletek:

a születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással (amennyiben szükséges diplomáciai
felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel) ellátva
a külföldi szülő állampolgárságának igazolására szolgáló okirat, fénymásolatban (amennyiben
rendelkezésre áll)
egyéb: ____________________________________________


Adatlap 1 (MKR).pdf - page 1/4
Adatlap 1 (MKR).pdf - page 2/4
Adatlap 1 (MKR).pdf - page 3/4
Adatlap 1 (MKR).pdf - page 4/4

Related documents


adatlap 1 mkr
julius ka
epitmenyado nagyrede bevallas
pulzus2013oktober19
hat rozat
supremacy


Related keywords