Adatlap 1 (MKR) .pdf

File information


Original filename: Adatlap 1 (MKR).pdf
Title: Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Author: Sőreg Éva

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 20/12/2016 at 00:00, from IP address 109.245.x.x. The current document download page has been viewed 688 times.
File size: 540 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Adatlap 1 (MKR).pdf (PDF, 540 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Honosított/visszahonosított születés hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap 1.

ADATLAP 1
honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt
születésének hazai anyakönyvezéséhez

I. Kérelem

saját
Milankovic Mihailo
Alulírott (kérelmező neve) ___________________________
kérem ___________________________
külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését.
II. Az anyakönyvezendő személy adatai:
okiratban szereplő név
születési
neve:
utóneve (i):

családi

születési helye:

kérelmezett név

Milankovic

Milankovic

Mihailo

Mihailo

település neve magyarul: Belgrad
település külföldi neve: Beograd
megye, szövetségi tartomány, kanton:
ország neve: Jugoszlávia

személyi
azonosítója, annak
hiányában születési
ideje:

__

_________

_________

Datum rodjenja ovde dole

____év __________________ hó ______ nap

neme születéskor:

X fiú


 leány

származási helye2:

Obrenovac, Jugoszlávia

III. Nyilatkozatok
1. Nyilatkozom, hogy a külföldi születési (a megfelelő részt alá kell húzni)
a.
b.
c.

okiratban szereplő utónevet kérem
okiratban szereplő utónév magyar megfelelőjét kérem
okiratban szereplő több utónév közül a kérelmezett 2 utónevet kérem anyakönyvezni

Kiskorú esetében aláírások
………………………………….
apa

1
2

…….……………………... ……………………….…….………
anya
törvényes képviselő aláírása,
amennyiben nem a szülő a kérelmező

Az Adatlapot gépírással vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni!

Ez megegyezik az anyának a gyermek születése idején meglévő lakóhelyével. Amennyiben ez nem ismert,
származási helyként a gyermek születési helye kerül bejegyzésre.

2. A szülők adatai:
Adatok
születési családi neve:
utóneve(i):
születési helye:
településnév:
magyar megfelelő, ha
van:
ország
név:
magyar személyi
azonosítója, annak
hiányában:

a születési ideje:

Honosított/visszahonosított születés hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap

az apa

az anya

Milankovic

Mesaros

Mikica

Vera

Beograd

Kikinda

Belgrad

Nagykikinda

Jugoszlávia

Jugoszlávia

___ - __________ -_______

Datum rodjenja oca
____ év _________hó ___nap

lakóhelye a gyermek
születésekor (településnév,
Obrenovac, Jugoszlávia
országnév):
az anya családi állapota a
--------------------------gyermek születésének
időpontjában:
állampolgársága a gyermek
Szerb
születésének időpontjában:
állampolgárság igazolása
Útlevel
 útlevél vagy
személyazonosító
broj pasosa oca
igazolvány:
 száma:
Datum isteka pasosa oca
 érvényességi ideje:
a magyar állampolgárság
megszerezése: (ideje,
honosítási okirat száma):

2

___ - __________ -_______

Datum rodjenja majke
____ év _________hó ___nap
Obrenovac, Jugoszlávia

férjes
Szerb

Útlevel
broj pasosa majke
Datum isteka pasosa majke

mesto vencanja roditelja

Jugoszlávia
A szülők házasságkötésének helye : _______________ település, _______________
ország
A szülők házasságkötésének ideje: ______ év _______________ hó ______ nap

Datum vencanja roditelja iznad
Ha Magyarországon történt a szülők házasságkötése, vagy ha a házasság hazai anyakönyvezése már
megtörtént: anyakönyvi folyószám, ______ / ______
3. Anyakönyvi kivonatot:

X kérek

nem kérek kiállítani.

Az anyakönyvi kivonatot

a.
b.

___________________________ külképviseletre kérem postázni.

Milankovic Mihailo
X _____________________________________________________________
névre címezve

grad gde zivite
Szerbia
___________________________
település, megye, ___________________________
ország
ulica u kojoj zivite
______________________________
utca
házszám,
emelet,
ajtó
__________________irányítószám
alá kérem postázni.
postanski broj

Honosított/visszahonosított születés hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap

4. A magyar nyelvet értem és beszélem: X igen

3

nem

tolmácsolás nyelve: ___________________________
tolmács neve: ___________________________
személyazonosításra szolgáló okmányának megnevezése: ___________________________
aláírása………………………………
5. Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
6. Hivatkozások
Amennyiben a kérelmező saját születésének
házasságának , vagy másik gyermeke születésének
hazai anyakönyvezését is kéri egyidejűleg, az alábbi rovatokat szintén kell kitölteni:
1. házasságkötés helye, ideje, házastárs neve:
_______________________________________________________
2. gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:
_______________________________________________________
3. gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:
_______________________________________________________
7. Amennyiben Magyarországon már történt egyéb anyakönyvi eseménye:
1. a házasságkötés helye, ideje, házastárs neve:
_______________________________________________________
2. a gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:
_______________________________________________________
3. a gyermek neve, születési helye, ideje, anyja neve:
_______________________________________________________

x saját magam részére  mint törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) nyújtottam be.
A kérelmet 
naprimer
broj telefona telefonszám
gmail.com
Elérhetőség:_______________
@_______________
e-mail cím vagy vas
_______________
vas email

dan predaje

Belgrad
mesec predaje hó ___ nap
Kelt, ______________________
, 2015
____ év _______________

…………………………………
kérelmező aláírása

x

datum isteka pasosa
vas broj pasoša érvényessége: _______________
mégpedig: _______________ száma:_______________

Honosított/visszahonosított születés hazai anyakönyvezési kérelméhez adatlap

4

ÁTVEVŐ HATÓSÁG TÖLTI KI!
Hivatal neve
______________________
______________________
______________________
______________________

külképviselet,
járási hivatal
regionális igazgatóság,
kormányablak,

Ügyiratszám: ______________________ / ______
Javítások (szignóval kell ellátni a javított adatot)
Az átvevő az Adatlapon javítást végzett 
Az Adatlapon a kérelmező javítást végzett. 
Kelt, ______________________ , ____ év _______________ hó ___ nap
P.H.
___________________________
átvevő aláírása
Mellékletek:

a születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással (amennyiben szükséges diplomáciai
felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel) ellátva
a külföldi szülő állampolgárságának igazolására szolgáló okirat, fénymásolatban (amennyiben
rendelkezésre áll)
egyéb: ____________________________________________


Document preview Adatlap 1 (MKR).pdf - page 1/4

Document preview Adatlap 1 (MKR).pdf - page 2/4
Document preview Adatlap 1 (MKR).pdf - page 3/4
Document preview Adatlap 1 (MKR).pdf - page 4/4

Related documents


adatlap 1 mkr
julius ka
epitmenyado nagyrede bevallas
hat rozat
pulzus2013oktober19
nyeremenyjatek szabalyzat symbol

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Adatlap 1 (MKR).pdf