PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactplakat ZZS 2016 .pdf


Original filename: plakat_ZZS_2016.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS4 (6.0.6) / Adobe PDF Library 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 20/12/2016 at 17:04, from IP address 92.37.x.x. The current document download page has been viewed 310 times.
File size: 454 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE

ZDRAVJE - NAŠE
NAJVEČJE BOGASTVO!
• zdravje pomembno vpliva na
telesno, duševno in socialno
blagostanje
• z zdravo prehrano varujemo
zdravje in sočasno
preprečujemo nastanek
različnih bolezni

SI ŽELIŠ

ZDRAVO
PRIHODNOST?

ZDRAVJE

GIBANJE

BODI FIT!
• pravilen telesni razvoj
in splošno dobro počutje

• prosti čas preživljamo aktivno
v družbi sovrstnikov
• se drug od drugega učimo

• z rednim gibanjem vplivamo
na telesno in duševno zdravje

• pomanjkanje gibanja in
nezdrava prehrana sta vzrok
za slabo počutje, bolezni,
prekomerno telesno težo,
debelost in upad gibalnih
sposobnosti

SKUPAJ NAM GRE LAŽJE!

• drug drugega spodbujamo

• vsaj ena ura gibanja na dan,
odžene težave stran

• z gibanjem izboljšujemo
kvaliteto življenja

Zdrav
življenjski
slog

O pomenu gibanja za zdravje
se lahko posvetujete
z osebnim zdravnikom
in športnim pedagogom.

Z GIBANJEM
DO ZDRAVJA!

DRUŽENJE

UČINKI
GIBANJA

• spletemo trajne prijateljske vezi

• krepimo imunski sistem
• krepimo srčno-žilni
in dihalni sistem
• krepimo kosti in mišice
• izboljšamo gibalne sposobnosti
in splošno vzdržljivost

Več kot 30.000 otrok
se že druži v programu.

• povečamo samozavest
in samopodobo

Pridruži
se nam!

• povečamo koncentracijo
za učenje

SPLETNA STRAN: http://www.zsrs-planica.si/zdrav-zivljenjski slog/
Zavod za šport RS Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
T: 01/434 23 90; E: info@sport.si; www.zsrs-planica.si

Program delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe
9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje
zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.


Document preview plakat_ZZS_2016.pdf - page 1/1

Related documents


plakat zzs 2016
zapisnik vlada rs mo lj 230713 1
matcha magazin 012018
godi nji izvje taj 2015 cinaz
avgijev kurnik
statut vod


Related keywords