İmtahan nəticələrinin siyahısı (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

Xarici dil

Tarix

BAL

SIRA

1. 1500073

FİDAN

QULİYEVA

009

43,75

100

33,75

50

50

43,75

321,25

1

2. 1500166

BƏHRƏM

BƏHRƏMZADƏ

009

50

90

22,5

45

50

37,5

295

2

3. 1500116

RAMİZƏ

ƏHMƏDLİ

009

50

100

31,25

43,75

31,25

37,5

293,75

3

4. 1500211

ATABƏY

MƏMMƏDLİ

003

50

77,5

37,5

43,75

31,25

45

285

4

5. 1500182

NİGAR

ƏKBƏROVA

003

37,5

87,5

32,5

43,75

37,5

43,75

282,5

5

6. 1500002

VƏZİR

QASIMOV

009

50

87,5

31,25

31,25

43,75

37,5

281,25

6

7. 1201449

ELGÜN

ŞİRİNOV

009

43,75

87,5

43,75

50

12,5

43,75

281,25

6

8. 1201314

FİDAİL

VƏLİYEV

010

37,5

62,5

31,25

50

50

50

281,25

6

9. 1200778

AYSU

ZÜLFÜQARLI

009

37,5

77,5

32,5

45

43,75

43,75

280

7

10. 1201034

ƏLBBƏY

QULUYEV

008

32,5

90

28,75

40

38,75

50

280

7

11. 1500190

VÜSAL

HACIBƏYLİ

003

37,5

77,5

35

40

43,75

43,75

277,5

8

12. 1500177

MİRAMİN

ABBASZADƏ

003

45

67,5

35

38,75

45

43,75

275

9

13. 1200815

VƏZİR

XƏLİLZADƏ

009

43,75

80

32,5

43,75

31,25

43,75

275

9

14. 1200982

DÜRDANƏ

MUSTAFAYEVA

008

50

77,5

35

38,75

31,25

37,5

270

10

15. 1500075

İBRAHİM

HACIYEV

009

37,5

75

31,25

37,5

37,5

50

268,75

11

16. 1200698

TUQAYY

RƏHİMLİ

03

37,5

62,5

25

43,75

50

50

268,75

11

17. 2000090

NƏRMİN

MƏMMƏDOVA

003

37,5

77,5

30

40

37,5

43,75

266,25

12

18. 1200776

FİDAN

VAHİDZADƏ

009

37,5

75

33,75

38,75

37,5

43,75

266,25

12

19. 1500000

ZİYA

KAMİLLİ

009

37,5

67,5

31,25

43,75

43,75

37,5

261,25

13

20. 1201165

YUSİF

CƏFƏROV

015

50

77,5

25

50

7,5

50

260

14

21. 1201300

MURAD

MƏHƏRRƏMLİ

050

38,75

77,5

40

37,5

12,5

50

256,25

15

22. 1500206

NİSƏ

RZAZADƏ

003

37,5

87,5

26,25

31,25

25

45

252,5

16

23. 2000024

RAHİL

ABBASLI

222

37,5

75

31,25

32,5

25

50

251,25

17

24. 2000021

İBRAHİM

HƏSƏNOV

222

31,25

67,5

33,75

33,75

31,25

50

247,5

18