İmtahan nəticələrinin siyahısı (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

Xarici dil

Tarix

BAL

SIRA

25. 1500054

HƏM İD

BƏNNALI

009

50

62,5

32,5

31,25

25

43,75

245

19

26. 1500126

GÜLŞƏN

SÜLEYMANOVA

009

37,5

87,5

37,5

37,5

6,25

37,5

243,75

20

27. 1201029

SƏMA

HÜSEYNOVA

008

40

67,5

27,5

26,25

37,5

45

243,75

20

28. 1200656

NİHAD

QULİYEV

009

43,75

87,5

12,5

31,25

37,5

31,25

243,75

20

29. 1201162

ZAHİD

QULUZADƏ

018

31,25

87,5

31,25

37,5

12,5

43,75

243,75

20

30. 1500130

FƏRİDƏ

RÜSTƏMLİ

009

37,5

87,5

37,5

37,5

6,25

37,5

243,75

20

31. 1200357

TAHİR

İBİŞOV

009

43,75

67,5

25

37,5

31,25

37,5

242,5

21

32. 1200745

BAHAR

SƏRKƏRZADƏ

009

37,5

75

27,5

50

18,75

32,5

241,25

22

33. 1201424

BƏSTİ

ƏZƏMZADƏ

007

50

65

25

31,25

18,75

50

240

23

34. 1200948

RƏŞAD

MƏMMƏDOV

008

38,75

80

30

40

10

40

238,75

24

35. 1201422

CAVAD

HƏŞİMOV

007

31,25

100

37,5

18,75

12,5

37,5

237,5

25

36. 1200707

ELXAN

ƏLİYEV

003

37,5

75

31,25

37,5

12,5

43,75

237,5

25

37. 2000023

NİYAZİ

BƏDƏLOV

*21

31,25

75

31,25

37,5

12,5

50

237,5

25

38. 1500189

ZEYNƏB

VAHİDLİ

003

26,25

67,5

33,75

28,75

35

45

236,25

26

39. 1500045

ORXAN

MƏİŞZADƏ

009

37,5

62,5

35

37,5

18,75

43,75

235

27

40. 1201369

SALMAN

İSMAYILOV

006

43,75

80

23,75

21,25

21,25

43,75

233,75

28

41. 1200740

FİDAN

FƏTULLAYEVA

003

37,5

57,5

31,25

37,5

31,25

37,5

232,5

29

42. 1200521

İSMAYIL

EYVAZOV

042

37,5

50

50

37,5

12,5

43,75

231,25

30

43. 1201093

LƏMAN

MƏMMƏDOVA

008

50

75

31,25

31,25

12,5

31,25

231,25

30

44. 1200945

İLQAR

NADİROV

008

37,5

62,5

31,25

43,75

18,75

37,5

231,25

30

45. 1300447

ƏLİ

MƏMMƏDLİ

009

37,5

52,5

40

32,5

31,25

37,5

231,25

30

46. 1200686

AYAN

MƏMMƏDLİ

003

37,5

62,5

27,5

43,75

6,25

50

227,5

31

47. 1200726

XOSROV

HÜSEYNOV

060

31,25

100

18,75

43,75

0

31,25

225

32

48. 1200556

BİNYAMİN

İMAMVERDİZAD

042

37,5

75

37,5

31,25

6,25

37,5

225

32