İmtahan nəticələrinin siyahısı (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

Xarici dil

Tarix

BAL

SIRA

73. 1201169

ZİNYƏT

QARAYEVA

015

31,25

57,5

31,25

43,75

0

25

188,75

48

74. 1201256

RƏVAN

ŞAHBAZZADƏ

050

38,75

57,5

28,75

25

0

37,5

187,5

49

75. 1200350

AYSEL

ABDULKƏRİMLİ

009

31,25

65

20

26,25

18,75

26,25

187,5

49

76. 1200686

NİHAT

MƏMMƏDLİ

003

25

50

25

37,5

6,25

43,75

187,5

49

77. 1200969

AYSU

MƏMMƏDOVA

008

31,25

50

25

31,25

0

50

187,5

49

78. 1201327

RAUF

MƏMMƏDOV

012

31,25

62,5

25

25

0

43,75

187,5

49

79. 1500140

ŞAHANƏ

KAZIMZADƏ

048

25

40

50

32,5

0

37,5

185

50

80. 1200960

RAULL

ARİFZADƏ

008

31,25

40

31,25

31,25

0

50

183,75

51

81.

GÜLNAR

QƏDİMZADƏ

20

47,5

33,75

18,75

26,25

37,5

183,75

51

82. 1200241

MİRMƏNAF

MƏNAFLI

005

37,5

42,5

23,75

22,5

25

31,25

182,5

52

83. 1200240

AYSEL

MƏHƏRRƏMOVA

005

35

60

23,75

23,75

2,5

37,5

182,5

52

84. 1200244

FİDAN

QARAZADƏ

005

37,5

42,5

18,75

26,25

25

31,25

181,25

53

85. 1200654

HÜSEYN

BABAYEV

009

18,75

50

25

18,75

25

43,75

181,25

53

86. 1290020

NURTAC

SÜLEYMANLI

002

40

42,5

30

15

20

33,75

181,25

53

87. 1201045

ƏKBƏR

MEHDİZA

008

37,5

55

30

25

0

33,75

181,25

53

88. 1201299

RUSLAN

QURBANLI

050

27,5

42,5

33,75

27,5

15

33,75

180

54

89. 1201365

*İDAN

ZEYNALOVA

006

37,5

37,5

31,25

12,5

18,75

37,5

175

55

90. 2000033

SİRAC

ƏLİYEV

222

50

45

18,75

27,5

18,75

12,5

172,5

56

91. 1200953

ÖMƏR

QƏDİROV

008

20

32,5

32,5

37,5

0

50

172,5

56

92. 1201007

AYSEL

QULİYEVA

008

31,25

40

25

25

6,25

43,75

171,25

57

93. 1201145

NƏZRİN

QULUZADƏ

008

25

65

25

25

6,25

25

171,25

57

94. 1200246

NURLAN

İLYASLI

005

37,5

42,5

27,5

37,5

0

25

170

58

95. 1500033

HƏBİB

HƏBİBLİ

22,5

80

10

21,25

7,5

28,75

170

58

96. 1500103

RAUL

BAYRAMZADƏ

31,25

50

31,25

6,25

12,5

37,5

168,75

59

009