İmtahan nəticələrinin siyahısı (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

Xarici dil

Tarix

BAL

SIRA

97. 1200404

RAUF

ƏHMƏDOV

001

26,25

55

33,75

28,75

0

22,5

166,25

60

98. 1201282

ŞA*İN

HACIYEV

013

25

27,5

31,25

25

12,5

43,75

165

61

99. 1200812

NİHAT

ƏSGƏRLİ

066

37,5

30

23,75

28,75

0

45

165

61

100. 1201032

MURAD

VERDİYEV

008

31,25

25

31,25

26,25

0

50

163,75

62

101. 1200672

LEYLA

RÜSTƏMLİ

009

31,25

62,5

12,5

31,25

12,5

12,5

162,5

63

102. 1201427

FİDAN

MƏMMƏDOVA

007

25

50

12,5

25

6,25

43,75

162,5

63

103. 2000029

SAMİR

ALIŞOV

222

26,25

40

20

26,25

0

50

162,5

63

104. 1200725

RƏŞAD

MƏŞİYEV

060

12,5

75

12,5

31,25

0

31,25

162,5

63

105. 1200745

RƏHİMƏ

MƏMMƏDLİ

009

37,5

50

18,75

18,75

12,5

25

162,5

63

106. 2000017

ÇİNARƏ

MİRZƏZADƏ

222

27,5

65

32,5

18,75

0

18,75

162,5

63

107. 1200313

POLD

HACILI

004

38,75

42,5

35

12,5

0

31,25

160

64

108. 1201152

NİHAT

MƏMMƏDOV

019

31,25

40

25

25

12,5

25

158,75

65

109. 1500008

MÜŞVİQ

MƏMMƏDZADƏ

009

18,75

27,5

18,75

37,5

25

31,25

158,75

65

110. 1200505

TOĞRUL

DAŞTƏMİROV

040

20

55

13,75

12,5

12,5

43,75

157,5

66

111. 1201207

HƏSƏN

ƏSGƏROV

022

37,5

65

12,5

26,25

0

16,25

157,5

66

112. 1201425

SEMRAL

NOVRUZOV

007

12,5

45

28,75

20

18,75

32,5

157,5

66

113. 1200489

MİSİR

İBRAHİMLİ

066

31,25

37,5

12,5

31,25

12,5

31,25

156,25

67

114. 1500047

FUAD

CƏFƏRLİ

00

31,25

50

18,75

31,25

12,5

12,5

156,25

67

115. *201312

CEYHUN

VƏL*YEV

0*0

18,75

37,5

31,25

43,75

0

25

156,25

67

116. 1200769

ELÇİNILOV

İSMAYIOV

009

18,75

37,5

32,5

32,5

8,75

25

155

68

117. 2201273

ZƏHRA

QAF*ZDƏ

029

25

40

25

37,5

0

25

152,5

69

118. 1200621

FİDAN

ALIYEVA

024

37,5

50

25

12,5

6,25

20

151,25

70

119. 1200943

SƏBİNƏ

İSGƏNDƏROVA

008

26,25

37,5

18,75

31,25

0

37,5

151,25

70

120. 1200964

NAMİQ

ABBASOV

008

12,5

75

25

18,75

0

18,75

150

71

L