İmtahan nəticələrinin siyahısı (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

Xarici dil

Tarix

BAL

SIRA

121. 1201161

AİŞƏ

QULUZADƏ

018

25

32,5

18,75

31,25

16,25

26,25

150

71

122. 2000050

YAQU B

ƏHMƏDOV

016

18,75

25

31,25

31,25

0

43,75

150

71

123. 1201054

SAHİBƏ

KİNYAZLI

008

30

25

30

35

0

30

150

71

124. 1200951

ZAUR

ALMƏMƏDLİ

008

13,75

62,5

25

25

0

18,75

145

72

125. 1200677

FİDAN

FƏRƏCOVA

009

25

50

18,75

31,25

0

18,75

143,75

73

126. 1201463

ƏLİASLAN

QULUYEV

044

37,5

37,5

25

12,5

6,25

25

143,75

73

127. 1500090

FİDAN

ƏLİZAD Ə

009

12,5

50

31,25

18,75

18,75

12,5

143,75

73

128. **

*

**A

*

12,5

50

31,25

25

0

25

143,75

73

129. 1200515

*ƏVAN

P**

041

12,5

55

12,5

31,25

0

31,25

142,5

74

130. 1200500

SADİQ

RƏHİMLİ

041

12,5

42,5

31,25

31,25

0

25

142,5

74

131. 1201222

İBRAHİM

MİRZƏZADƏ

022

26,25

27,5

32,5

22,5

13,75

18,75

141,25

75

132. 1200355

MİRYAQUB

MUSTAFAYEV

000

43,75

25

20

12,5

0

37,5

138,75

76

133. 1201428

SURAC

ALMASOV

007

12,5

37,5

25

25

12,5

25

137,5

77

134. 1201091

ÜLVÜ

QULUYEV

00

18,75

25

25

31,25

12,5

25

137,5

77

135. 1201085

ZİYADXAN

MUSAYEV

008

25

32,5

21,25

28,75

2,5

27,5

137,5

77

136. 1201457

GUL Ç İN

ƏLİYEVA

056

25

25

25

31,25

1,25

25

132,5

78

137. 1201141

ORXAN

MAHMUDOV

015

6,25

50

37,5

12,5

0

25

131,25

79

138. 1200641

ƏƏDO* M

ƏNRMİN

009

0

50

18,75

25

0

37,5

131,25

79

139. 1201444

ZİYA

KƏRİMLİ

007

18,75

50

31,25

18,75

6,25

6,25

131,25

79

140. 1200322

GÜNAY

NOVRUZOVA

*04

31,25

25

25

12,5

0

37,5

131,25

79

141. 1301431

FƏRHAD

HƏŞİMOV

007

25

50

18,75

6,25

6,25

25

131,25

79

142. 1500179

MƏDİNƏ

RƏHİMOVA

003

7,5

35

27,5

32,5

20

8,75

131,25

79

143. 1201103

AYTAC

ALLAHVERDİZZ

008

20

27,5

25

25

12,5

18,75

128,75

80

144. 1200752

İLQAR

TALIBLI

009

12,5

25

18,75

18,75

31,25

18,75

125

81

A