İmtahan nəticələrinin siyahısı (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

Xarici dil

Tarix

BAL

SIRA

145. 1201168

FİDAN

NOVRUZLU

018

18,75

25

18,75

25

6,25

31,25

125

81

146. 1200415

ŞAİQ

QASIMOV

001

31,25

37,5

12,5

18,75

6,25

18,75

125

81

147. 1300439

SE V İ L

ƏLİZADƏ

31,25

42,5

20

18,75

0

10

122,5

82

148. 1200484

EMİN

SƏMƏDOV

042

31,25

15

16,25

12,5

12,5

32,5

120

83

149. 1201167

** ƏƏ*

6,25

25

25

25

0

37,5

118,75

84

150. 1500218

İLAHƏ

NOVRUZOVA

003

25

37,5

25

12,5

0

18,75

118,75

84

151. 2000028

HİKMƏT

ALLAHVERDİYV

222

12,5

50

18,75

12,5

6,25

18,75

118,75

84

152. 1200365

*A RƏ

ƏİI*I L

042

18,75

25

25

12,5

8,75

25

115

85

153. 1201016

FƏRİD

ƏMİRAHOV

008

31,25

25

18,75

6,25

0

31,25

112,5

86

154.

KÖNÜL

İBADULLAYEVA

0*

25

25

12,5

18,75

0

31,25

112,5

86

155. 1201226

FƏRİD

SALAHLI

022

13,75

10

18,75

18,75

6,25

43,75

111,25

87

156. 1200817

ELVİN

QASIMLI

011

31,25

27,5

25

18,75

0

7,5

110

88

157. 1201458

ALLAHYAR

ALLAHYARZADƏ

056

31,25

15

13,75

12,5

0

37,5

110

88

158. 1200509

ƏLİ

SƏLİMOV

041

12,5

37,5

25

6,25

18,75

6,25

106,25

89

159. 1200468

NƏBİ

ƏSƏDOV

040

18,75

20

27,5

21,25

1,25

15

103,75

90

160. 1200816

SAMİRƏ

ƏHMƏDOVA

011

20

17,5

28,75

23,75

0

12,5

102,5

91

161. 1200479

QƏMƏR

QULİYEVA

040

33,75

20

12,5

15

13,75

3,75

98,75

92

162. 1300283

ĞÜNAY

QƏDİMZADƏ

024

16,25

22,5

22,5

7,5

0

27,5

96,25

93

163. 1201172

AYDAN

BABAYEVA

015

12,5

25

31,25

0

6,25

18,75

93,75

94

164. 1200259

AYŞƏ N

ŞİRİNOVA

005

18,75

50

6,25

6,25

0

12,5

93,75

94

165. 2000019

AYSU

FƏRƏCOVA

222

0

40

20

8,75

13,75

11,25

93,75

94

166. 1201332

TURAN

HÜS*YNOÜ

012

21,25

30

26,25

2,5

0

13,75

93,75

94

167. 1201160

AYDAN

ALLAHVLRDİLİ

018

0

37,5

6,25

6,25

12,5

31,25

93,75

94

168. 1300712

RRK SANƏ

BƏNDƏLİYEVA

016

20

42,5

5

16,25

0

6,25

90

95