İmtahan nəticələrinin siyahısı (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

Xarici dil

Tarix

BAL

SIRA

169. 1290017

RAVIN

QARAŞLI

018

6,25

0

31,25

12,5

18,75

18,75

87,5

96

170. 1210005

AYTAC

MUSAYEVA

002

18,75

0

25

31,25

0

12,5

87,5

96

171. 1200694

AZAD

QULİYEV

003

11,25

37,5

5

20

0

13,75

87,5

96

172. 1500081

SƏYY D

ƏHMƏDOVA

009

0

25

12,5

31,25

0

18,75

87,5

96

173. 1201261

** B

*V* Mİ

050

6,25

12,5

18,75

12,5

0

31,25

81,25

97

174. 1201328

PƏRVANƏƏ

TANIRVERD*EV

012

0

37,5

12,5

0

6,25

25

81,25

97

175. 1200243

AYSEL

ŞÜKÜROVA

005

12,5

25

18,75

12,5

0

12,5

81,25

97

176. 1201118

ELS VƏR

ABDULKƏRİMOV

025

6,25

25

18,75

25

6,25

0

81,25

97

177. 1200501

GÜLGƏZ

RƏHİMOVA

041

0

50

12,5

18,75

0

0

81,25

97

178. 1200820

SAHİL

HÜSEYNOV

053

10

30

21,25

13,75

0

3,75

78,75

98

179. 1500057

SONA

YUSİFOVA

009

26,25

40

11,25

0

0

1,25

78,75

98

180. 2000040

ORXAN

ƏSƏDZADƏ

222

20

7,5

22,5

15

2,5

8,75

76,25

99

181. 1300719

ULDUZ

NƏSİROV*

045

25

12,5

18,75

0

0

18,75

75

100

182. 1200399

DADAŞ

DADAŞZADƏ

001

6,25

37,5

12,5

0

0

18,75

75

100

183. 1201122

ŞAMƏDDİN

XƏLİLOV

008

6,25

27,5

15

7,5

0

17,5

73,75

101

184. 1201288

BƏSTİ

MMM ƏDOVA

013

12,5

15

18,75

6,25

7,5

12,5

72,5

102

185. 1200402

ŞAHNİSƏ

NƏCƏFOVA

001

13,75

0

25

12,5

0

18,75

70

103

186. 1201447

ELŞ Ə N

NƏCƏFOV

004

22,5

2,5

15

15

0

15

70

103

187.

AYTAC

CƏFƏRO A

118

12,5

12,5

31,25

13,75

0

0

70

103

188. 1201430

ELNAR

HACIYEV

007

1,25

12,5

32,5

6,25

12,5

1,25

66,25

104

189. 1200419

NİGAR

SƏFƏROVA

001

15

0

8,75

22,5

0

17,5

63,75

105

190. 1200821

FAMİL

MEHDİYEV

070

7,5

20

17,5

2,5

0

8,75

56,25

106

191. 1200383

OFİLƏ

MUSTAFAYEVA

001

0

37,5

5

0

5

7,5

55

107

192. 1200403

ŞAHSƏNƏM

NƏCƏFOVA

001

12,5

0

18,75

13,75

1,25

7,5

53,75

108

İ