İmtahan nəticələrinin siyahısı (5 ci sinif).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-5-ci-sinif.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3

S/S İş nömrəsi

Ad

Soyad

Məktəb

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

İnformatika

Xarici dil

Tarix

BAL

SIRA

193. 1300434

NƏZRİN İ

SEVINDKOVA

140

12,5

15

6,25

0

0

18,75

52,5

109

194. 1201359

TURAL

HƏSƏNOV

061

6,25

25

0

0

0

18,75

50

110

195.

KƏNA N

QƏDİRLİ

041

18,75

0

0

6,25

0

25

50

110

196. 1300729

RƏVAN

MƏMMƏDOVA

060

18,75

12,5

12,5

0

0

6,25

50

110

197. 1201129

DÜNYAMİN

ZEYNALOV

025

1,25

10

12,5

0

6,25

12,5

42,5

111

198. 1201331

AY*AN

HÜSEYNOVA

010

13,75

5

0

18,75

2,5

0

40

112

199. 1200747

ELÇİN

SƏFƏROV

009

12,5

0

12,5

12,5

0

0

37,5

113

200. 1201137

MAHİR

Ə MƏDUO

025

6,25

12,5

1,25

0

6,25

6,25

32,5

114

201. 1200284

İLKİN

ƏLİYEV

005

18,75

2,5

0

7,5

2,5

1,25

32,5

114

202. 1201038

ŞAMXALL

MƏCDUNOV

008

0

0

6,25

6,25

0

6,25

18,75

115

203. 1201254

ƏLİ

ƏLİYEV

041

0

7,5

6,25

0

0

1,25

15

116