PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactİmtahan nəticələrinin siyahısı (7 ci siniflər) .pdf


Original filename: İmtahan nəticələrinin siyahısı (7-ci siniflər).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 25/12/2016 at 13:25, from IP address 82.194.x.x. The current document download page has been viewed 417 times.
File size: 95 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

1. 1200775

LÜTFİYYƏ

MİRPAŞAZADƏ

009

32,5

90

38,75

0

30

3,75

33,75

17,5

38,75

0

285

1

2. 1200387

HƏSƏN

RƏCƏBLİ

001

43,75

77,5

18,75

0

25

37,5

20

25

25

0

272,5

2

3. 1200569

SOFİYA

ƏHMƏDOVA

009

37,5

62,5

32,5

0

16,25

27,5

25

11,25

45

0

257,5

3

4. 1500158

ADİL

ORUCOV

009

43,75

77,5

45

0

31,25

1,25

10

25

20

0

253,75

4

5. 1200823

NAZƏNİN

MƏMMƏDLİ

062

18,75

75

22,5

0

12,5

22,5

18,75

37,5

43,75

0

251,25

5

6. 1200574

İNARƏ

ƏHMƏDOVA

009

38,75

90

32,5

0

10

22,5

13,75

1,25

40

0

248,75

6

7. 1200387

FƏXRİ

ABDULLAYEV

001

25

87,5

17,5

0

31,25

0

37,5

6,25

33,75

0

238,75

7

8. 1200572

NİLUFƏR

ƏHMƏDOVA

009

38,75

65

32,5

0

7,5

22,5

27,5

1,25

40

0

235

8

9. 1200261

LƏMAN

DADAŞOVA

005

31,25

87,5

12,5

0

12,5

25

6,25

18,75

37,5

0

231,25

9

10. 1201317

ƏSƏD

İBRAHİMOV

010

31,25

67,5

12,5

0

50

0

28,75

6,25

22,5

0

218,75

10

11. 1200731

AYSUN

HÜ* YNLİ

060

43,75

55

0

0

18,75

27,5

25

16,25

31,25

0

217,5

11

12. 1201370

ŞAHANƏ

İSMAYILOVA

006

43,75

52,5

11,25

0

37,5

17,5

13,75

13,75

25

0

215

12

13. 1200801

NİGAR

ƏRŞADLI

058

31,25

80

7,5

0

12,5

15

12,5

26,25

25

0

210

13

14. 1200968

LAYMA

QULUYEVA

008

43,75

22,5

21,25

0

37,5

21,25

20

11,25

31,25

0

208,75

14

15. 1300453

İLAHƏ

ƏHMƏDOVA

022

38,75

67,5

22,5

0

27,5

8,75

18,75

8,75

16,25

0

208,75

14

16. 1200773

AQİL

HACIYEV

009

38,75

52,5

26,25

0

6,25

20

18,75

12,5

31,25

0

206,25

15

17. 1200777

AYŞƏN

MUSAYEVA

009

31,25

75

37,5

0

6,25

0

18,75

0

37,5

0

206,25

15

18. 1500160

İZZƏT

YUSİFZADƏ

009

37,5

52,5

20

0

31,25

2,5

16,25

18,75

25

0

203,75

16

19. 1201437

BABƏK

SƏFƏRLİ

007

18,75

57,5

17,5

0

27,5

10

20

23,75

26,25

0

201,25

17

20. 1200780

GÜNAY

XANKİŞİYEVA

009

43,75

37,5

22,5

0

33,75

0

12,5

0

50

0

200

18

21. 1500051

HUMAY

KƏRİMLİ

009

25

27,5

33,75

0

26,25

18,75

6,25

25

31,25

0

193,75

19

22. 1500121

TAHİRƏ

NURUYEVA

009

50

47,5

12,5

0

5

18,75

13,75

5

40

0

192,5

20

23. 1200785

ANAR

NƏSİROV

009

31,25

50

31,25

0

32,5

0

6,25

7,5

32,5

0

191,25

21

24. 1200549

ORUC

BƏNİZADƏ

005

26,25

22,5

23,75

0

43,75

3,75

31,25

7,5

31,25

0

190

22

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

25. 1200532

HİLAL

İBADLI

005

8,75

62,5

13,75

0

37,5

3,75

0

25

37,5

0

188,75

23

26. 1200533

KƏMALƏDDİN

BƏYLƏROV

005

31,25

40

12,5

0

32,5

12,5

18,75

1,25

37,5

0

186,25

24

27. 1201255

RƏVANƏ

QASIMOVA

050

32,5

40

18,75

0

25

20

0

7,5

40

0

183,75

25

28. 1201056

MİKAYIL

MƏHƏRRƏMOV

008

31,25

47,5

22,5

0

5

15

25

15

21,25

0

182,5

26

29. 1500164

ELNUR

ƏMRALIYEV

009

25

52,5

20

0

31,25

0

15

18,75

18,75

0

181,25

27

30. 2000011

ELXAN

QƏDİMZADƏ

024

21,25

57,5

0

0

12,5

15

18,75

11,25

32,5

0

168,75

28

31. 1200732

MAYA

KƏRİMOVA

060

31,25

42,5

0

0

18,75

28,75

6,25

8,75

32,5

0

168,75

28

32. 2000333

VASİF

ƏSƏDZADƏ

009

6,25

80

11,25

0

25

2,5

0

18,75

21,25

0

165

29

33. 1200730

NƏRMİN

MƏŞİYEVA

060

21,25

55

0

0

7,5

15

18,75

8,75

37,5

0

163,75

30

34. 1500169

NURLAN

DÜNYAMALIYEV

009

12,5

55

15

0

25

1,25

10

20

21,25

0

160

31

35. 1201297

MEHRAB

QASIMZADƏ

029

12,5

62,5

10

0

18,75

10

25

13,75

7,5

0

160

31

36. 1500016

FƏDAYƏ

ƏLİZADƏ

00*

18,75

37,5

18,75

0

18,75

1,25

25

18,75

18,75

0

157,5

32

37. 1200733

ASƏF

SALAHLI

060

18,75

55

0

0

1,25

35

0

8,75

37,5

0

156,25

33

38.

NİGAR

YUSİFLİ

014

18,75

32,5

10

0

11,25

3,75

8,75

26,25

43,75

0

155

34

39.

BABAXAN

MAHMUDOV

014

12,5

30

11,25

0

12,5

0

8,75

28,75

43,75

0

147,5

35

40. 1300445

SEVİNCN C

MAMEDOVA

106

18,75

57,5

25

0

6,25

8,75

2,5

0

25

0

143,75

36

41. 1200755

NİCAT

SEYİDZADƏ

009

0

50

0

0

20

20

7,5

12,5

27,5

0

137,5

37

42. 1200957

PƏRVANƏ

DADAŞOVA

008

31,25

12,5

17,5

0

26,25

12,5

2,5

3,75

26,25

0

132,5

38

43. 1200579

RAUL

HEYDƏROV

009

33,75

52,5

20

0

6,25

0

1,25

12,5

2,5

0

128,75

39

44. 1200902

XƏDİCƏ

ƏLİYEVA

008

26,25

52,5

1,25

0

18,75

0

25

1,25

0

0

125

40

45. 1300432

RƏQSANƏ

MİRZƏZADƏ

106

18,75

45

25

0

6,25

8,75

2,5

0

18,75

0

125

40

46. 1200770

ZAHİD

ŞƏRİFOV

009

15

27,5

2,5

0

25

0

7,5

28,75

16,25

0

122,5

41

47. 1200311

ZEYNƏBXANIM

MƏHƏRRƏMLİ

004

31,25

52,5

11,25

0

0

0

13,75

8,75

0

0

117,5

42

48. 1200583

TUNAR

İSKƏNDƏRLİ

024

1,25

87,5

0

0

26,25

0

0

0

0

0

115

43

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

49. 1201072

ELCAN

ALLAHVERDYEV

008

26,25

55

2,5

0

6,25

2,5

8,75

5

8,75

0

115

43

50. 1500146

ÇİNARƏ

KAZIMZADƏ

042

15

32,5

16,25

0

11,25

10

3,75

5

20

0

113,75

44

51. 1201171

LƏMAN

HÜSEYNOVA

015

18,75

0

25

0

0

0

18,75

25

25

0

112,5

45

52. 1500043

GÜNEL

CƏFƏRLİ

009

12,5

55

20

0

7,5

0

0

6,25

6,25

0

107,5

46

53. 1210004

RƏŞİD

HÜSEYNOV

008

0

42,5

10

0

10

2,5

5

8,75

25

0

103,75

47

54. 1200467

FƏRİD

NƏCƏFOV

028

12,5

25

6,25

0

2,5

12,5

25

18,75

0

0

102,5

48

55. 1200649

NAİBƏ

ƏHMƏDOVA

009

18,75

12,5

7,5

0

12,5

12,5

6,25

0

31,25

0

101,25

49

56. 1290022

NURLAN

QULUZADƏ

040

0

65

0

0

0

7,5

6,25

0

17,5

0

96,25

50

57. 1200460

ƏHMƏD

ƏHMƏDLİ

028

3,75

20

27,5

0

20

6,25

0

12,5

6,25

0

96,25

50

58. 1200658

AYNUR

İSMAYILOVA

042

12,5

15

25

0

12,5

6,25

6,25

0

18,75

0

96,25

50

59. 1201371

ELMİRA

ŞİRİNOVA

006

25

17,5

0

0

7,5

0

0

2,5

43,75

0

96,25

50

60. 1500087

ELNUR

VƏLİZADƏ

009

18,75

37,5

12,5

0

0

0

0

15

7,5

0

91,25

51

61. 1201253

ORXA N

ƏIİYEV

007

10

45

7,5

0

10

5

8,75

3,75

0

0

90

52

62. 1300448

SƏYYAD

MURADOV

040

12,5

22,5

5

0

11,25

0

0

0

37,5

0

88,75

53

63. 1200959

TƏVƏKKÜL

FƏRZƏLİYEV

008

18,75

12,5

12,5

0

43,75

0

0

0

0

0

87,5

54

64. 1201372

GÜNEL

YUSİFOVA

006

12,5

0

12,5

0

18,75

0

0

0

43,75

0

87,5

54

65. 1200470

AYNUR

HÜSEYNOVA

028

0

0

13,75

0

31,25

18,75

12,5

0

7,5

0

83,75

55

66. 1200534

AYTAC

BAXŞEYİŞZADƏ

005

0

12,5

8,75

0

25

0

6,25

6,25

25

0

83,75

55

67. 1200327

RUSLAN

VƏLİZADƏ

004

18,75

52,5

0

0

3,75

5

2,5

0

0

0

82,5

56

68. 1201174

NURCAN

QRRBANLI

018

25

12,5

12,5

0

12,5

0

0

12,5

6,25

0

81,25

57

69. 1200793

GÜNAY

ALIYEVA

028

0

12,5

12,5

0

25

0

6,25

0

25

0

81,25

57

70. 2000003

NİHAT

ELBURUSLU

058

8,75

40

8,75

0

7,5

7,5

0

0

2,5

0

75

58

71. 1201021

AYGÜN

QULİYEVA

008

18,75

32,5

0

0

0

1,25

0

0

21,25

0

73,75

59

72. 15001 5

ZAUR

HƏSƏNLİ

009

12,5

10

3,75

0

21,25

5

0

8,75

11,25

0

72,5

60

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

73. 1201257

QƏNBƏR

ƏLİZADƏ

050

0

30

2,5

0

8,75

0

0

5

25

0

71,25

61

74. 2077300

SAMİR

MƏMİŞOV

028

18,75

12,5

18,75

0

2,5

0

6,25

8,75

2,5

0

70

62

75. 1201168

ŞÜKUFƏ

ZAMANLİ

015

12,5

5

12,5

0

8,75

0

1,25

7,5

18,75

0

66,25

63

76. 2000030

ARZU

ABDULLAYEVA

12,5

0

8,75

0

12,5

0

0

0

31,25

0

65

64

77. 1201062

XANIM

BAĞIROVA

008

25

37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

62,5

65

78.

GÜNEL

QULİYEVA

028

7,5

2,5

16,25

0

6,25

5

0

5

20

0

62,5

65

79. 1200500

FİDAN

ABBASZADƏ

077

10

25

12,5

0

10

0

0

0

2,5

0

60

66

80. 1201075

İNCİ

ƏHMƏDOVA

008

0

42,5

11,25

0

6,25

0

0

0

0

0

60

66

81. 1300713

RƏQSANƏ

İBRAHİMOVA

016

0

27,5

2,5

0

0

18,75

10

0

1,25

0

60

66

82. 1200366

LİMUNƏT

CƏFƏROVA

0

7,5

2,5

0

8,75

12,5

0

7,5

20

0

58,75

67

83. 1200917

NƏRGİZ

GÖYÜŞLÜ

08*

18,75

0

0

0

6,25

0

0

7,5

25

0

57,5

68

84. 1500021

QƏHRƏ* N

MİRİYEV

066

18,75

12,5

6,25

0

0

0

0

0

20

0

57,5

68

85. 1200791

AYGÜN

İSMAYILOVA

028

0

25

6,25

0

25

0

0

0

0

0

56,25

69

86. 1200496

FİDAN

ƏLİZADƏ

041

18,75

0

0

0

22,5

0

1,25

0

12,5

0

55

70

87. 1200610

KƏNAN

QULİYEV

27,5

0

0

0

0

0

8,75

12,5

6,25

0

55

70

88. 1201031

OFELYA

HACIYEVA

008

12,5

0

16,25

0

12,5

0

0

1,25

11,25

0

53,75

71

89. 1200260

ƏLİ

ƏLİYEV

005

0

25

7,5

0

0

6,25

1,25

0

12,5

0

52,5

72

90. 1200814

NİHAD

ABBAS LI

009

0

25

0

0

0

0

12,5

0

12,5

0

50

73

91. 1200807

RƏVAN

NAZİMLİ

066

0

0

26,25

0

7,5

15

0

0

0

0

48,75

74

92. 1200508

SEVDA

SƏLİMOVA

041

3,75

5

7,5

0

0

1,25

3,75

8,75

13,75

0

43,75

75

93. 1200914

FƏRHAD

BAĞIROV

008

6,25

0

0

0

12,5

25

0

0

0

0

43,75

75

94. 1201278

SAMİR

HƏŞİMOV

029

6,25

27,5

1,25

0

0

0

0

1,25

6,25

0

42,5

76

95. 1290006

NİGAR

FƏRHADLI

008

8,75

0

8,75

0

0

0

2,5

0

18,75

0

38,75

77

96. 406*86

N R AU Ə

V*I

115

0

0

0

0

18,75

0

0

0

18,75

0

37,5

78

LA Y

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

97. 1290015

NOVRUZ

BLHBUDLU

53

2,5

5

1,25

0

1,25

11,25

2,5

0

12,5

0

36,25

79

98. 1201219

*BDULLAZADE

İSM*B

**

8,75

2,5

0

0

0

0

0

0

21,25

0

32,5

80

99. 1200326

ASİM

QARAYEEV

004

0

0

0

0

18,75

0

12,5

0

0

0

31,25

81

100. 1300730

LEYLA

ŞÜKÜRLÜ

016

0

0

5

0

2,5

5

2,5

5

10

0

30

82

101. 1201162

JALƏ

HÜMBƏTOVA

015

11,25

0

2,5

0

0

0

3,75

2,5

6,25

0

26,25

83

102. 1201311

QUBAD

HÜSEYNOV

010

0

2,5

0

0

6,25

10

0

3,75

1,25

0

23,75

84

103. 1200695

İLQARƏ

QULİY VA

003

3,75

0

1,25

0

0

12,5

3,75

1,25

0

0

22,5

85

104. 1201352

LEYLA

QULUYLVA

064

0

0

0

0

0

5

0

1,25

10

0

16,25

86

105. 1307777

NƏZRİN

HÜSÜYEVA

006

6,25

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

13,75

87

106. 1200972

NƏRMİN

ÇƏLƏBİYEVA

008

0

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

12,5

88

107.

RACİ

RZAYEV

023

0

5

0

0

0

0

1,25

0

1,25

0

7,5

89

108. 1201166

ƏFSANƏ

ALİYE*A

015

0

0

0

0

6,25

0

0

0

0

0

6,25

90

109. 1201229

VÜSALƏ

0

0

2,5

0

1,25

0

0

0

0

0

3,75

91


Related documents


mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r


Related keywords