PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactİmtahan nəticələrinin siyahısı (7 ci siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-l-rinin-siyah-s-7-ci-sinifl-r.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

49. 1201072

ELCAN

ALLAHVERDYEV

008

26,25

55

2,5

0

6,25

2,5

8,75

5

8,75

0

115

43

50. 1500146

ÇİNARƏ

KAZIMZADƏ

042

15

32,5

16,25

0

11,25

10

3,75

5

20

0

113,75

44

51. 1201171

LƏMAN

HÜSEYNOVA

015

18,75

0

25

0

0

0

18,75

25

25

0

112,5

45

52. 1500043

GÜNEL

CƏFƏRLİ

009

12,5

55

20

0

7,5

0

0

6,25

6,25

0

107,5

46

53. 1210004

RƏŞİD

HÜSEYNOV

008

0

42,5

10

0

10

2,5

5

8,75

25

0

103,75

47

54. 1200467

FƏRİD

NƏCƏFOV

028

12,5

25

6,25

0

2,5

12,5

25

18,75

0

0

102,5

48

55. 1200649

NAİBƏ

ƏHMƏDOVA

009

18,75

12,5

7,5

0

12,5

12,5

6,25

0

31,25

0

101,25

49

56. 1290022

NURLAN

QULUZADƏ

040

0

65

0

0

0

7,5

6,25

0

17,5

0

96,25

50

57. 1200460

ƏHMƏD

ƏHMƏDLİ

028

3,75

20

27,5

0

20

6,25

0

12,5

6,25

0

96,25

50

58. 1200658

AYNUR

İSMAYILOVA

042

12,5

15

25

0

12,5

6,25

6,25

0

18,75

0

96,25

50

59. 1201371

ELMİRA

ŞİRİNOVA

006

25

17,5

0

0

7,5

0

0

2,5

43,75

0

96,25

50

60. 1500087

ELNUR

VƏLİZADƏ

009

18,75

37,5

12,5

0

0

0

0

15

7,5

0

91,25

51

61. 1201253

ORXA N

ƏIİYEV

007

10

45

7,5

0

10

5

8,75

3,75

0

0

90

52

62. 1300448

SƏYYAD

MURADOV

040

12,5

22,5

5

0

11,25

0

0

0

37,5

0

88,75

53

63. 1200959

TƏVƏKKÜL

FƏRZƏLİYEV

008

18,75

12,5

12,5

0

43,75

0

0

0

0

0

87,5

54

64. 1201372

GÜNEL

YUSİFOVA

006

12,5

0

12,5

0

18,75

0

0

0

43,75

0

87,5

54

65. 1200470

AYNUR

HÜSEYNOVA

028

0

0

13,75

0

31,25

18,75

12,5

0

7,5

0

83,75

55

66. 1200534

AYTAC

BAXŞEYİŞZADƏ

005

0

12,5

8,75

0

25

0

6,25

6,25

25

0

83,75

55

67. 1200327

RUSLAN

VƏLİZADƏ

004

18,75

52,5

0

0

3,75

5

2,5

0

0

0

82,5

56

68. 1201174

NURCAN

QRRBANLI

018

25

12,5

12,5

0

12,5

0

0

12,5

6,25

0

81,25

57

69. 1200793

GÜNAY

ALIYEVA

028

0

12,5

12,5

0

25

0

6,25

0

25

0

81,25

57

70. 2000003

NİHAT

ELBURUSLU

058

8,75

40

8,75

0

7,5

7,5

0

0

2,5

0

75

58

71. 1201021

AYGÜN

QULİYEVA

008

18,75

32,5

0

0

0

1,25

0

0

21,25

0

73,75

59

72. 15001 5

ZAUR

HƏSƏNLİ

009

12,5

10

3,75

0

21,25

5

0

8,75

11,25

0

72,5

60