İmtahan nəticələrinin siyahısı (8 ci siniflər) .pdf

File information


Original filename: İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 25/12/2016 at 13:28, from IP address 82.194.x.x. The current document download page has been viewed 522 times.
File size: 93 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər).pdf (PDF, 93 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

1. 1500199

VÜSAL

ŞİRİNBƏYLİ

003

33,75

100

50

0

43,75

21,25

25

37,5

37,5

0

348,75

1

2. 1500005

AYBƏNİZ

VƏZİRLİ

009

43,75

100

31,25

0

16,25

0

37,5

31,25

43,75

0

303,75

2

3. 1201102

AYSEL

ƏMİROVA

008

43,75

87,5

32,5

0

18,75

11,25

25

31,25

37,5

0

287,5

3

4.

PƏRVİN

HƏSƏNOV

041

31,25

100

26,25

0

21,25

12,5

6,25

21,25

43,75

0

262,5

4

5. 1200744

ARZU

CƏLİLOVA

042

37,5

77,5

38,75

0

3,75

15

7,5

28,75

37,5

0

246,25

5

6. 1201438

AYSUN

HÜSEYNLİ

041

38,75

60

33,75

0

10

8,75

25

18,75

37,5

0

232,5

6

7. 1201304

SİMUZƏR

ƏHMƏDOVA

010

27,5

60

22,5

0

20

0

5

26,25

43,75

0

205

7

8. 1200586

TOĞRUL

ALLAHVERƏNOV

009

21,25

80

30

0

0

0

2,5

18,75

45

0

197,5

8

9. 1500053

HAFİZ

TALIBOV

009

32,5

67,5

27,5

0

20

7,5

31,25

0

8,75

0

195

9

10. 1200428

SƏBUHİ

İMANOV

002

37,5

37,5

25

0

12,5

0

25

18,75

37,5

0

193,75

10

11.

NİHAD

ƏLƏSGƏROV

009

32,5

67,5

22,5

0

21,25

8,75

31,25

0

8,75

0

192,5

11

12. 1201208

AYXAN

ƏKBƏRLİ

067

26,25

70

26,25

0

2,5

0

10

12,5

32,5

0

180

12

13. 1201098

AYTƏN

QULUYEVA

008

20

70

28,75

0

15

1,25

26,25

13,75

1,25

0

176,25

13

14. 1201183

GÜLAY

ƏSƏDOVA

015

43,75

42,5

15

0

7,5

7,5

20

12,5

26,25

0

175

14

15. 1200911

FİDAN

BƏXTİYAROVA

008

37,5

35

27,5

0

26,25

0

6,25

18,75

18,75

0

170

15

16. 1201189

FƏRİD

NOVRUZOV

021

18,75

77,5

0

0

0

0

38,75

6,25

25

0

166,25

16

17. 2000022

AYXAN

HACIZADƏ

222

10

77,5

32,5

0

0

6,25

0

2,5

37,5

0

166,25

16

18. 1201138

NAMİQ

ƏMRALIZADƏ

015

43,75

55

0

0

8,75

7,5

20

7,5

22,5

0

165

17

19. 1201089

SƏBUHİ

MƏMMƏDOV

008

21,25

30

32,5

0

20

1,25

21,25

20

15

0

161,25

18

20. 1200492

İZZƏT

ALLAHVERDİYE

041

8,75

47,5

8,75

0

20

2,5

12,5

13,75

43,75

0

157,5

19

21. 1201097

MİRƏLİ

QULUYEV

008

20

30

26,25

0

20

0

18,75

13,75

18,75

0

147,5

20

22. 1200356

LƏMAN

DADAŞLI

009

27,5

42,5

8,75

0

0

0

13,75

12,5

37,5

0

142,5

21

23. 1201442

ŞƏBNƏM

ƏLİZADƏ

007

25

90

18,75

0

0

0

1,25

0

6,25

0

141,25

22

24.

CAVİ D

BƏXTİYARZADƏ

015

25

55

0

0

8,75

1,25

20

1,25

28,75

0

140

23

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

25. 1200319

ELMİN

HACIYEV

004

8,75

32,5

22,5

0

5

13,75

23,75

23,75

7,5

0

137,5

24

26. 1201303

NƏRMIN

ƏLIYEVA

010

23,75

27,5

8,75

0

15

0

0

22,5

33,75

0

131,25

25

27. 1201009

YASİİ

ŞÜKÜRLÜ

021

25

25

25

0

0

0

18,75

12,5

25

0

131,25

25

28. 1201068

ANAR

QULUZADƏ

008

0

62,5

12,5

0

0

6,25

0

25

18,75

0

125

26

29. 1201065

FAMİL

HƏSƏNOV

008

0

50

7,5

0

2,5

10

0

12,5

37,5

0

120

27

30. 12004 1

AYNA

ƏHMƏDLİ

028

15

10

16,25

0

16,25

1,25

16,25

22,5

21,25

0

118,75

28

31. 1200491

LƏMAN

HÜSEYNLİ

041

18,75

25

0

0

0

12,5

10

6,25

43,75

0

116,25

29

32. 2000031

HİKMƏT

ƏKBƏRZADƏ

222

7,5

30

1,25

0

15

5

23,75

21,25

11,25

0

115

30

33. 1200498

CÖVHƏR

MƏMİŞZADƏ

041

18,75

40

3,75

0

11,25

2,5

0

10

27,5

0

113,75

31

34. 1200764

ZEYNƏB

MUSAYEVA

009

0

55

3,75

0

1,25

21,25

2,5

7,5

20

0

111,25

32

35. 1200421

GÜNDÜZ

NƏSİROV

041

15

30

10

0

2,5

0

11,25

8,75

33,75

0

111,25

32

36. 1200502

ELMƏDDİN

RƏHİMOV

041

0

35

2,5

0

26,25

2,5

0

7,5

37,5

0

111,25

32

37. 1201349

MƏTANƏT

QULUYEVA

064

21,25

27,5

6,25

0

7,5

0

0

8,75

38,75

0

110

33

38. 1500161

MUXTAR

MUX*ARLI

009

31,25

40

21,25

0

0

0

13,75

1,25

0

0

107,5

34

39. 1500012

HƏSƏN

ƏL*İADƏ

009

15

30

30

0

0

0

0

17,5

12,5

0

105

35

40.

SURAYƏ

SƏFƏROVA

041

18,75

27,5

20

0

0

7,5

0

0

31,25

0

105

35

41.

ƏSMƏR

BAXŞƏLİYEVA

028

28,75

25

10

0

3,75

5

0

11,25

20

0

103,75

36

42. 1200345

İLAHƏ

EYVAZOVA

009

43,75

17,5

6,25

0

12,5

10

0

6,25

6,25

0

102,5

37

43. 1201063

ŞAHİN

RAQUBOV

008

5

35

8,75

0

20

0

3,75

18,75

10

0

101,25

38

44.

NAZƏNİN

ABBASLI

023

7,5

17,5

15

0

13,75

0

15

0

31,25

0

100

39

45. 1200991

MÖHS ÜM

ƏMİRL İ

008

6,25

25

25

0

12,5

0

6,25

6,25

18,75

0

100

39

46. 1200611

LƏMAN

HÜSEYNZADƏ

005

25

25

6,25

0

0

12,5

0

6,25

25

0

100

39

47. 1201281

QURBAN

HÜMBƏTOV

029

2,5

37,5

0

0

12,5

0

6,25

18,75

20

0

97,5

40

48. 1200481

QURBAN

SEVİNDİKOV

042

7,5

45

0

0

26,25

0

0

0

15

0

93,75

41

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

49.

RZA

RZAZADƏ

013

15

17,5

21,25

0

0

0

3,75

2,5

33,75

0

93,75

41

50. 1200488

MƏTANƏT

SEVİNDİKOVA

042

3,75

70

5

0

5

0

5

1,25

3,75

0

93,75

41

51. 1201351

HÜSNİYYƏ

ABIŞOVA

064

13,75

42,5

0

0

2,5

0

0

13,75

18,75

0

91,25

42

52. 1500152

SÜBHAN

RZAYEV

009

38,75

15

27,5

0

0

0

0

10

0

0

91,25

42

53. 1201296

İNTİQAM

SALMANZADƏ

013

11,25

17,5

38,75

0

6,25

0

5

0

10

0

88,75

43

54. 1500031

RƏVAN

UMUDOV

009

6,25

50

17,5

0

0

0

0

0

10

0

83,75

44

55. 1300452

BƏSDİ

QULUYEVA

032

13,75

5

13,75

0

10

0

12,5

7,5

21,25

0

83,75

44

56. 2000032

FƏRİD

QURBANLI

004

0

5

0

0

26,25

2,5

12,5

21,25

11,25

0

78,75

45

57. 1201150

GÜLÇİN

HÜSEYNLİ

056

13,75

32,5

12,5

0

0

12,5

0

0

6,25

0

77,5

46

58. 1201263

GÜNAY

QULİYEVA

050

32,5

12,5

0

0

3,75

0

7,5

0

20

0

76,25

47

59. 1500095

NƏRGİZ

TƏHMƏZZADƏ

009

25

0

17,5

0

0

0

7,5

16,25

7,5

0

73,75

48

60. 1200499

AYTƏN

RƏHİMLİ

041

8,75

12,5

11,25

0

5

3,75

3,75

13,75

13,75

0

72,5

49

61. 1201305

İNCİ

İSMAYILLI

010

16,25

17,5

6,25

0

13,75

0

0

5

11,25

0

70

50

62. 1200422

ONURCAN

KÖMÜRGÖZ

007

0

0

8,75

0

8,75

0

8,75

17,5

25

0

68,75

51

63. 1200630

BƏHRUZ

İMANOV

0

50

6,25

0

0

0

12,5

0

0

0

68,75

51

64. 1200264

RƏVAN

HƏSƏNIİ

005

16,25

5

0

0

2,5

0

3,75

37,5

2,5

0

67,5

52

65. 1500093

LƏMAN

ƏLİZADƏ

009

25

0

0

0

0

0

0

12,5

25

0

62,5

53

66. 1200316

ROZA

QULİYEVA

004

13,75

22,5

0

0

0

0

6,25

6,25

12,5

0

61,25

54

67. 1200974

AĞA

AĞAYEV

008

0

30

3,75

0

18,75

0

8,75

0

0

0

61,25

54

68. 1200325

HƏMİD

KƏRİMLİ

004

12,5

25

8,75

0

12,5

0

0

0

0

0

58,75

55

69. 1200315

FİDAN

CƏFƏROVA

004

15

7,5

0

0

0

0

6,25

12,5

12,5

0

53,75

56

70. 1200442

MƏRQUFA

HÜSEYNOVA

028

15

10

3,75

0

1,25

1,25

3,75

16,25

2,5

0

53,75

56

71. 1201258

AĞASİF

RZAZADƏ

050

7,5

0

12,5

0

2,5

5

0

16,25

7,5

0

51,25

57

72. 1200918

FİDAN

GÖYÜŞLÜ

008

0

5

3,75

0

10

0

0

0

31,25

0

50

58

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

73. 120*320

XUMAR

MƏHƏRLİ

004

12,5

12,5

0

0

0

0

6,25

6,25

12,5

0

50

58

74. 1201279

ASİF

QASIMLI

029

0

2,5

16,25

0

0

3,75

0

1,25

25

0

48,75

59

75. 1201119

FƏXRİ

MƏCİDZADƏ

008

13,75

12,5

0

0

18,75

0

0

1,25

0

0

46,25

60

76. 1201259

XƏDİCƏ

QURBANOVA

050

6,25

25

0

0

1,25

0

1,25

12,5

0

0

46,25

60

77. 1200681

ARZU

MUSTAFAYEVA

009

12,5

0

6,25

0

3,75

0

0

16,25

6,25

0

45

61

78. 1201228

NURANƏ

İSAYEVA

022

1,25

0

0

0

21,25

0

3,75

2,5

15

0

43,75

62

79. 1200757

ŞƏMSİYYƏ

ƏHMƏDOVA

009

0

15

8,75

0

0

0

7,5

6,25

6,25

0

43,75

62

80. 1200952

AYTAC

ABBASOVA

008

7,5

7,5

1,25

0

0

0

8,75

0

17,5

0

42,5

63

81. 1200765

JALƏ

ƏHMƏDOVA

009

3,75

15

2,5

0

12,5

0

6,25

1,25

0

0

41,25

64

82. 1201367

ŞƏFƏQ

RÜSTƏMOVA

006

1,25

15

0

0

0

0

0

0

25

0

41,25

64

83. 1200347

NAHİDƏ

ƏSƏDZADƏ

18

18,75

12,5

6,25

0

0

0

0

0

0

0

37,5

65

84. 1201443

RAUL

QƏLƏNDƏROV

007

0

7,5

1,25

0

6,25

1,25

0

1,25

20

0

37,5

65

85. 1200810

MƏHƏMMƏD

QURBANLI

066

0

0

10

0

20

0

0

1,25

3,75

0

35

66

86. 1201347

MƏLEYKƏ

MAKSUDOVA

064

0

17,5

0

0

8,75

0

0

1,25

7,5

0

35

66

87. 1300483

MUSAYEV

HAFİZ

042

12,5

0

0

0

0

0

0

12,5

6,25

0

31,25

67

88. 1200978

NİYAZ

AĞAYEV

008

0

5

0

0

0

0

5

12,5

6,25

0

28,75

68

89. 1200461

NURLAN

ƏHMƏDLI

028

18,75

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

26,25

69

90. 1200706

HÜSEYN

HÜMBƏTLİ

003

0

0

12,5

0

0

0

6,25

6,25

0

0

25

70

91. 1200704

İBRAHİM

HÜSEYNZADƏ

003

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

70

92. 1200437

CAHANDAR

SÜLEYMANLI

028

7,5

0

8,75

0

0

1,25

0

0

7,5

0

25

70

93. 1200503

NAZENİN

İSMAYILLI

033

0

2,5

11,25

0

6,25

0

0

0

5

0

25

70

94. 1200457

SEVİNC

ƏLİYEVA

028

8,75

0

2,5

0

2,5

0

2,5

0

0

0

16,25

71

95. 1200464

AYTƏN

SƏFƏROVA

028

2,5

0

7,5

0

1,25

0

3,75

0

0

0

15

72

96.

SAHİA

QULİYEV

028

0

5

0

0

0

0

3,75

0

6,25

0

15

72

İmtahan nəticələrin siyahısı
İmtahan:
S/S

Tarix: 25.12.2016

BərdəSınaq3
Ad

İş nömrəsi

Soyad

Məktəb

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

Tarix

Kimya

Xarici dil

Coğrafiya

Biologiya

Həyat bilgisi

BAL

SIRA

97. 1201302

TOĞRUL

HƏTƏMOV

050

0

0

0

0

6,25

7,5

0

0

0

0

13,75

73

98. 1201156

R ƏVAN

HÜSE NOV

008

0

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

12,5

74

99. 2000051

RƏVAN

ƏLİLİ

016

6,25

0

6,25

0

0

0

0

0

0

0

12,5

74

100. 1200771

ASİMAN

ƏKBƏROV

009

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,5

74

101. 1201348

HƏQİQQT

HEYDƏROVA

064

0

0

0

0

6,25

0

0

0

1,25

0

7,5

75

102. 1500223

MURAD

HÜSEYNZADƏ

003

1,25

0

2,5

0

0

3,75

0

0

0

0

7,5

75

103. 1200321

ƏZİ**

R*STƏMOVA

004

0

0

0

0

0

6,25

0

0

0

0

6,25

76


Document preview İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər).pdf - page 1/5

Document preview İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər).pdf - page 2/5
Document preview İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər).pdf - page 3/5
Document preview İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər).pdf - page 4/5
Document preview İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər).pdf - page 5/5

Related documents


mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic l rinin siyah s 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file İmtahan nəticələrinin siyahısı (8-ci siniflər).pdf