deklinacja1 .pdf

File information


Original filename: deklinacja1.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Writer / http://www.convertapi.com, and has been sent on pdf-archive.com on 26/12/2016 at 14:10, from IP address 94.231.x.x. The current document download page has been viewed 185 times.
File size: 61 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


deklinacja1.pdf (PDF, 61 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Deklinacja rzeczowników
Klasa I – ludzie, nazwy własne, pojęcia związane ze sferą magiczną.
Klasa II – materia ożywiona.
Klasa III – materia nieożywiona, pojęcia abstrakcyjne.

Przypadek

Pytanie

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Nominativus

Kto? Co?Genetivus

Kogo? Czego?

-tut

-lit

-laq

Accusativus

Kogo? Co?

Gen.

-ilit

-ilaq

Essivus

Jako kto? Jako
co?

-ngut

-ngit

-nga

Ablativus

Kim? Czym?

-nut

-ni

-nat

Inessivus I

Gdzie? W kim?
W czym?

-tsuq

-tsiq

-tsaq

Inessivus II

Gdzie? Na kim?
Na czym?

Ines. I

-taq

Ines. I

Inessivus III

Gdzie? Pod kim?
Pod czym?

-ut

-it

-at

Inessivus IV

Obok kogo?
Obok czego?
(przyleganie,
odległość
niewielka)

-oq

-iq

-aq

Inessivus V

W pobliżu kogo?
W pobliżu czego?
(większa
odległość)

Ines. IV

-iiq

Ines. IV

Inessivus VI

Z dala od kogo?
Z dala od czego?

-ul

-il

-uul

Inessivus VII

Za kim? Za
czym?

-ur

-ir

-ar

Inessivus VIII

Przed kim?
Przed czym?

-utq

-itq

-atq

Postivus

Po kim? Po
czym?

-ulq

-ilq

-alq

Interivus

Między kim?
Między czym?

-nuts

-nits

-nats

Extrativus I

Poza kim?
Poza czym?
(położenie
obiektu)

-mut

-mit

-mat

Extrativus II

Oprócz kogo?
Oprócz czego?

Extr. I

-mitt

-maat

Circumtivus

Wokół kogo?
Wokół czego?

-suv

-siv

-sav

Obivus

Dla kogo? Dla
czego?

-qut

-qit

-qat

Quoniamtivus

Od kogo? Od
czego?

-iqut

-iqit

-iqat

Perivus

Poprzez co?
Poprzez kogo?

-igut

-igit

-igat

Surrogativus

Zamiast kogo?
Zamiast czego?

-uts

-its

-ats

Illativus

Dokąd?

-uk

-ik

-ak

Elativus

Skąd?

-up

-ip

-ap

Abessivus

Bez kogo? Bez
czego?

-ug

-ig

-ag

Copulativus

I kto? I co?

-uq

-uq

-uq

Alternativus

Albo kto? Albo
co?

-uv

-uv

-uv

Quivus

Który co?

-naq

-naq

-nuq

Vocativus-um

Nom.

Nom.

in-

qe-

qa-

Liczba mnoga
Atributivus

Jaki? Czyj?

ja-

pi-

laa-

Adverbivus

Jak?

jaq-

piq-

laaq-


Document preview deklinacja1.pdf - page 1/2

Document preview deklinacja1.pdf - page 2/2

Related documents


deklinacja1
deklinacja2
deklinacja3
deklinacja
lista
praca jan mazurek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file deklinacja1.pdf