deklinacja2 .pdf

File information


Original filename: deklinacja2.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Writer / http://www.convertapi.com, and has been sent on pdf-archive.com on 26/12/2016 at 20:32, from IP address 94.231.x.x. The current document download page has been viewed 175 times.
File size: 62 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


deklinacja2.pdf (PDF, 62 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Deklinacja rzeczowników
Klasa I – ludzie, nazwy własne, pojęcia związane ze sferą magiczną.
Klasa II – materia ożywiona.
Klasa III – materia nieożywiona, pojęcia abstrakcyjne.

Przypadek

Pytanie

Afiks
Klasa I

Klasa II

Klasa III

Nominativus

Kto? Co?

(mi-)

Genetivus

Kogo? Czego?

-tut

-lit

-laq

Comitativus

Z kim? Z czym?

-vut

-vit

-vat

Accusativus

Kogo? Co?

Gen.

-ilit

-ilaq

Comparativus

Niczym kto?
Niczym co?

-leut

-leut

-leut

Dativus

Komu? Czemu?

-qilut

-qilit

-qilat

Partitivus

Ile?

-am

-am

-am

Essivus

Jako kto? Jako co?

-ngut

-ngit

-nga

Instrumentalis

Kim? Czym?

-nut

-ni

-nat

Inessivus I

Gdzie? W kim? W
czym?

-tsuq

-tsiq

-tsaq

Inessivus II

Gdzie? Na kim? Na
czym?

Ines. I

-taq

Ines. I

Inessivus III

Gdzie? Pod kim?
Pod czym?

-ut

-it

-at

Inessivus IV

Obok kogo? Obok
czego?
(przyleganie,
odległość
niewielka)

-oq

-iq

-aq

Inessivus V

W pobliżu kogo?
W pobliżu czego?
(większa odległość)

Ines. IV

-iiq

Ines. IV

Inessivus VI

Z dala od kogo?
Z dala od czego?

-ul

-il

-uul

Inessivus VII

Za kim? Za czym?

-ur

-ir

-ar

Inessivus VIII

Przed kim?
Przed czym?

-utq

-itq

-atq

Postivus

Po kim? Po czym?

-ulq

-ilq

-alq

Interivus

Między kim?
Między czym?

-nuts

-nits

-nats

Extrativus I

Poza kim?
Poza czym?
(położenie obiektu)

Extrativus II

-mut

-mit

-mat

Oprócz kogo?
Oprócz czego?

Extr. I

-mitt

-maat

Circumtivus

Wokół kogo?
Wokół czego?

-suv

-siv

-sav

Obivus

Dla kogo? Dla
czego?

-qut

-qit

-qat

Quoniamtivus

Od kogo? Od
czego?

-iqut

-iqit

-iqat

Perivus

Poprzez co?
Poprzez kogo?

-igut

-igit

-igat

Surrogativus

Zamiast kogo?
Zamiast czego?

-uts

-its

-ats

Illativus

Dokąd?

-uk

-ak

-ik

Elativus

Skąd?

-up

-ip

-ap

Abessivus

Bez kogo? Bez
czego?

-ug

-ig

-ag

Copulativus

I kto? I co?

-uq

-uq

-uq

Alternativus

Albo kto? Albo co?

-uv

-uv

-uv

Quivus

Który co?

-naq

-naq

-nuq

Vocativus-um

Nom.

Nom.

Liczba mnogain-

qe-

qa-

Atributivus

Jaki? Czyj?

ja-

pi-

laa-

Verbivus

Co robi?

-ti

Adverbivus

Jak?

jaq-

piq-

laaq-


Document preview deklinacja2.pdf - page 1/2

Document preview deklinacja2.pdf - page 2/2

Related documents


deklinacja2
deklinacja3
deklinacja1
deklinacja
wojna polsko ruska pod flag bia o czerwon
praca jan mazurek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file deklinacja2.pdf