instrukcja.pdf


Preview of PDF document instrukcja.pdf

Page 1 2 3 45616

Text preview


Zasilanie
Zestaw AVREVB1 może być zasilany zarówno z portu USB komputera jak i zasilacza
zewnętrznego. Aby zasilić układ z portu USB należy założyć zworkę VCC-USB (JP1).
W przypadku zasilania płytki z zewnętrznego źródła należy zasilania podpiąć do złącza śrubowego
PWR oraz wyjąć zworkę VCC-USB. Należy pamiętać, że maksymalny pobór prądu ze złącza USB
wynosi 500mA i w przypadku większego prąd należy zasilać układ z zewnętrznego zasilacza
o odpowiedniej wydajności prądowej.

Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

4