instrukcja.pdf


Preview of PDF document instrukcja.pdf

Page 1...5 6 78916

Text preview


Wyświetlacz LED
Zestaw jest wyposażony w cztery siedmiosegmentowe wyświetlacze LED z kropką
dziesiętną. Zastosowane zostały wyświetlacze ze wspólną anodą. Katody przez oporniki
ograniczające prąd segmentu zostały wyprowadzone na złącze kołkowe. Anody są sterowane przez
cztery tranzystory, których bazy zostały wyprowadzone na złącze kołkowe.

Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

7