instrukcja.pdf


Preview of PDF document instrukcja.pdf

Page 1...6 7 891016

Text preview


Wyświetlacz LCD
Na płytce zostało zainstalowane gniazdo wyświetlacza alfanumerycznego LCD zgodnego ze
sterownikiem HD44780. Do złącza zostały podłączone wszystkie wyprowadzenia niezbędne do
uruchomienia wyświetlacza w trybie cztero bitowym (D4-D7, E, RS). Dodatkowo na złączu jest
dostępny sygnał WR umożliwiający odczyt danych z wyświetlacza. Wyprowadzenie zostało
podciągnięte do masy za pomocą rezystora R22 i w przypadku nie korzystania z odczytu
pozostawiamy je niepodłączone. Po podłączeniu zasilania podświetlanie wyświetlacza jest
włączone. Istnieje możliwość regulacji intensywności podświetlania za pomocą wyprowadzenia
BL. Stanem aktywnym na wejściu BL jest stan niski (podświetlanie włączone). Podając sygnał
PWM o wypełnieniu 0-100% regulujemy średni prąd podświetlania. Regulacji kontrastu
wyświetlacza dokonujemy za pomocą potencjometru Contrast.

Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

8