instrukcja.pdf


Preview of PDF document instrukcja.pdf

Page 1...7 8 9101116

Text preview


Przyciski i diody LED
Na płytce umieszczono 5 przycisków typu micro switch. Przyciśnięcie przycisku powoduje
zwarcie do masy jednej z linii wyprowadzonych na złącze kołkowe. Zestaw jest wyposażony także
w 8 diod led wraz z opornikami ograniczającymi prąd. Anody diod zostały przyłączone do napięcia
zasilającego natomiast katody wyprowadzono na złącze kołkowe.

Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

9