PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactto .pdf


Original filename: to.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 5.2, and has been sent on pdf-archive.com on 07/01/2017 at 14:18, from IP address 94.254.x.x. The current document download page has been viewed 303 times.
File size: 26 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Historia książki – dziedzina wiedzy badająca książkę od początków jej istnienia. Historia ta dzieli się
na dwa okresy: książkę rękopiśmienną – sprzed ery druku, tworzoną do 1500 roku (zalicza się tu
też inkunabuły), oraz na epokę książki drukowanej, której rozwój zawdzięczamy Janowi Gutenbergowi.
Niewiele wiadomo o wytwarzaniu książki rękopiśmiennej w Polsce średniowiecznej. Niektórzy badacze
nawet wątpią, czy w tym okresie w ogóle istniały na jej terenie jakiekolwiek skryptoria. Decydującym w
tym względzie momentem było przyjęcie przez Mieszka I w 966 roku religii chrześcijańskiej
według obrządku łacińskiego, przez co Polska dostała się w orbitę wpływów kultury zachodniej.
Pierwsze księgi zostały do Polski przywiezione przez duchownych przybyłych z Czech w
orszaku Dąbrówki. W tym czasie znajomość pisania i czytania na terenie Polski była zjawiskiem
zupełnie wyjątkowym. Posiadali tę umiejętność właściwie tylko obcokrajowcy, przebywający tutaj np. w
celach misyjnych, oraz ich uczniowie – również należący do stanu duchownego. Jeśli zatem istniały
wówczas warsztaty pisarskie, to – podobnie jak w całej Europie – należy się ich doszukiwać
w klasztorach, m.in. benedyktyńskich, które znajdowały się w Tyńcu, na Łysej Górze,
w Lublinie i Trzemesznie.


Document preview to.pdf - page 1/1

Related documents


to
cv michael cargillia
margozin 2013 14 wrzesie
r4
historia rene caisse moja w dr wka
nsz jak narodowcy zostali o nierzami wykl tymi


Related keywords
Copy tag