PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contact2 POLIT UE 2016 2017 .pdfOriginal filename: 2 POLIT_UE_2016-2017.pdf
Title: Prezentacja programu PowerPoint
Author: Kozak

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office PowerPoint® 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 09/01/2017 at 12:25, from IP address 193.0.x.x. The current document download page has been viewed 190 times.
File size: 44.1 MB (256 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Polityka regionalna Unii
Europejskiej
(2016/2017)

Marek W. Kozak
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
EUROREG, Uniwersytet Warszawski

m.kozak@uw.edu.pl
marek w. kozak

1

Struktura wykładu: zagadnienia
wymiary ewolucji
paradygmat
cele i zasady
zasoby
organizacja

1. Polityka regionalna: wprowadzenie.
Region jako przedmiot i podmiot polityki
społeczno-gospodarczej. Rozwój regionalny
i lokalny, polityka strukturalna, regionalna,
spójności i horyzontalna: zakresy pojęć.
System kategoryzacji jednostek
terytorialnych NUTS. Początki europejskiej
polityki regionalnej: stan zróżnicowań
regionalnych (przegląd)

marek w. kozak

3

Zaliczenie 2016/2017
• Egzamin 75% (2 z 3 pytań)
• Aktywność podczas zajęć 25%

marek w. kozak

4

Cel główny UE, art. 2 Traktatu o UE
• „…popieranie postępu gospodarczego i
społecznego oraz wysokiego poziomu
zatrudnienia
• i doprowadzenie do zrównoważonego i trwałego
rozwoju, zwłaszcza poprzez utworzenie
• przestrzeni bez granic wewnętrznych,
umocnienie gospodarczej i społecznej spójności
oraz
• ustanowienie unii gospodarczej i walutowej,...”
Źródło: Dz. U. UE C 325 z 24 grudnia 2002

marek w. kozak

5

ROZUMIEĆ UNIĘ: POJĘCIA
• Solidaryzm
• Spójność (ekonomiczna,
społeczna, terytorialna)
• Polityka strukturalna
• Polityka regionalna
• Polityka horyzontalna

marek w. kozak

6

Region
Aspekty: terytorialny, administracyjny,
gospodarczy, społeczny, środowiskowy
Region idealny i historyczny
Definicja operacyjna: region NUTS 1 lub NUTS 2;
Podregion NUTS 3
Uwaga:
często NUTS 0 to kraj, NUTS 1 to region, NUTS 2
to województwo, NUTS 3 to subregion, NUTS 4 i 5
to powiat i gmina
marek w. kozak

7

Polityka Regionalna
Celowa działalność władzy publicznej na rzecz rozwoju regionu, tj.
optymalizująca wykorzystanie zasobów regionu dla trwałego wzrostu
gospodarczego i podnoszenia ich konkurencyjności.
(M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Słownik Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001)

Polityka regulująca zróżnicowania międzyregionalne

Regionalna polityka strukturalna Unii Europejskiej
Cel: umocnienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej (od 2007)
spójności Unii, głównie poprzez środki polityki regionalnej,
strukturalnej, społecznej, rolnej i rynku pracy.
Polityka spójności: mająca na celu umocnienie spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej obszaru UE
(Art. 130 TWE)
marek w. kozak

8

Nowy wymiar spójności

Śp. Konstytucja UE wprowadziła w art. 3
koncept spójności terytorialnej,
dotyczącej zróżnicowań wykraczających
poza wymiar ekonomiczny i społeczny.
Podtrzymany w Traktacie Lizbońskim
(2007). Co to znaczy? Czas dojazdu?
Struktura infrastruktury regionalnej?
Poziom rozwoju lub konsumpcji? Jakie
instrumenty?
marek w. kozak

9


Related documents


PDF Document 2 polit ue 2016 2017
PDF Document zaproszenie dla przedsi biorc w z otoryja
PDF Document zaproszenie dla przedsi biorc w powiat jaworski legnicki
PDF Document turbo tec prezentacja firmy
PDF Document bydgoszcz
PDF Document d20010747lj 1


Related keywords