pagaaralto .pdf

File information


Original filename: pagaaralto.pdf
Title: pitc2

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CC 2015 (Macintosh) / Adobe PDF library 15.00, and has been sent on pdf-archive.com on 10/01/2017 at 20:15, from IP address 85.148.x.x. The current document download page has been viewed 276 times.
File size: 242 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


pagaaralto.pdf (PDF, 242 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Ondernemingsvormen: Vennootschap onder Firma (VOF)
Een vennootschap onder firma ontstaat als twee of meer ondernemers onder een
gemeenschappelijke naam een zaak beginnen.
De vennootschap onder firma kan zonder tussenkomst van de notaris worden
opgericht maar het is verstandig om tussen de firmanten een contract op te
stellen waarin een aantal belangrijke zaken zijn vastgelegd zoals:

naam
van de vennootschap;

doel
van de

inbreng
van de vennoten (geld, goederen en/of arbeid);

winstverdeling;

voortzetting
bij overlijden of uittreding van één van de vennoten.
Het contract kan door de vennoten zelf worden opgesteld (onderhands) of door
de notaris (authentiek). Uit oogpunt van de bewijskracht is dit laatste aan te
bevelen.
Aangezien een vennootschap onder firma per definitie een onderneming uitoefent,
is inschrijving van de vennootschap in het handelsregister verplicht.
De wijze van financiering
Het vermogen van de VOF bestaat uit datgene dat door de vennoten is
ingebracht.
Door een eventueel gebrek aan zekerheidsstellingen is het moeilijk is vreemd
vermogen aan te trekken. Het blijft veelal beperkt tot een lening bij een bank en
leverancierskrediet.
De aansprakelijkheid
Een belangrijk kenmerk van de VOF is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
vennoten. Iedere vennoot is voor 100% aansprakelijk met zijn privé-vermogen als
de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt. Ook als deze verplichtingen
door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Dit betekent dat als de VOF
failliet gaat, de vennoten ook failliet (kunnen) gaan.
De wijze van leidinggeven
De leiding van de VOF berust bij de alle firmanten gezamenlijk. Dit heeft het
voordeel ten opzichte van de éénmanszaak dat er sprake is van een zekere
taakverdeling en een grotere deskundigheid. Een nadeel is dat er mogelijk
meningsverschillen kunnen ontstaan.
De continuïteit
In de firma-akte kunnen verschillende regelingen worden getroffen die de
continuïteit waarborgen bij overlijden of uittreding van een van de firmanten.
Bovendien kan er een verzekering worden afgesloten op elkaars leven, hiermee
kan een het vermogensaandeel van een overleden vennoot aan de erfgenamen
worden uitbetaald.
Belasting
Fiscaal gezien valt de VOF onder de inkomstenbelasting. Hier gelden dus dezelfde
voor- en nadelen als bij de éénmanszaak.
De publicatieplicht

21


Document preview pagaaralto.pdf - page 1/1


Related documents


pagaaralto
pagaaraltodin
samenvatting 20examen 20ondernemen
algemene voorwaarden epidemie 2014
algemene voorwaarden manus
algemenevoorwaardenmd juli 2012

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file pagaaralto.pdf