PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactsprawozd z dzial jedn za rok 2016 .pdf


Original filename: sprawozd_z_dzial_jedn_za_rok_2016.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2017 at 15:07, from IP address 82.160.x.x. The current document download page has been viewed 234 times.
File size: 62 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OSP TARNOGÓRA
ZA ROK 2016
1. Druhowie podjęli decyzję
sprawozdawczo-wyborczym.

o

zmianie

zarządu

na

zebraniu

2. Wznowiono działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy naszej
jednostce.
3. Druhowie brali udział w 11 akcjach ratowniczo-gaśniczych, z czego 2
razy
zabezpieczali
mecze
piłki
nożnej
Ruchu
Izbica.
4. Jednostka brała czynny udział w uroczystościach kościelnych,
gminnych
i
powiatowych.
5. Druhowie zajęli 4 miejsce w Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym na
stadionie
sportowym
w
Izbicy.
6. W dniu 3 czerwca, na zaproszenie Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, delegacja z
naszej jednostki uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających
powstanie Związku Floriańskiego, zorganizowanych w Sali Kolumnowej
Sejmu.
7. Podjęto działania mające na celu utrzymanie w nienagannym stanie:
dróg, wąwozów oraz terenów przykościelnych, poprzez porządkowanie
ich.
8. Z okazji dnia dziecka zorganizowano pokaz sprzętu oraz umiejętności i
wyszkolenia strażaków. Po zakończeniu pokazu odbył się piknik, w
którym wzięli udział uczniowie szkoły oraz przedszkola.
9. Zmodernizowano instalację elektryczną w garażu.
10. Wymieniono drzwi wejściowe oraz wykonano zadaszenie nad nimi.

11. Dokonano bieżących napraw pojazdów pożarniczych oraz
wyremontowano motopompę.
12. Zakupiono sprężarkę – inwestycja ta została zrealizowana dzięki
pozyskaniu środków z funduszu sołeckiego.
13. Zakupiono sprzęt i umundurowanie specjalne:
- 1 hełm
- 2 szt. ubrania specjalnego
- 3 tłumice gumowe
- 3 pary rękawic specjalnych
- 7 bar butów specjalnych „BRANDBULL”
14. Jednostka poczyniła starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na
doposażenie umundurowania i sprzętu m. in. z:
- Wspólnoty Gruntowej w Tarnogórze
- Funduszu Sołeckiego
- Urzędu Gminy w Izbicy
- środków pochodzących z tytułu 1% podatku przekazanego na rzecz
naszej jednostki
15. Na dzień 11.02 jednostka nasza dysponuje następującym sprzętem oraz
umundurowaniem:
- motopompa PO5 – 2 sztuki, z czego jedna sprawna
- umundurowanie specjalne – 6 sztuk
- buty specjalne „BRANDBULL” - 7 sztuk
- hełmy Calisia – 6 sztuk
- kominiarki niepalne – 6 sztuk
- rękawice specjalne krótkie „FIREMAX” - 3 pary
- tłumice gumowe i metalowe – 9 sztuk


sprawozd_z_dzial_jedn_za_rok_2016.pdf - page 1/2
sprawozd_z_dzial_jedn_za_rok_2016.pdf - page 2/2

Related documents


sprawozd z dzial jedn za rok 2016
kopia lakeside kodeks cywilny
katalog2015
sosnowiec
plan
lista


Related keywords