sprawozd z dzial jedn za rok 2016 .pdf

File information


Original filename: sprawozd_z_dzial_jedn_za_rok_2016.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2017 at 15:07, from IP address 82.160.x.x. The current document download page has been viewed 250 times.
File size: 62 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


sprawozd_z_dzial_jedn_za_rok_2016.pdf (PDF, 62 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OSP TARNOGÓRA
ZA ROK 2016
1. Druhowie podjęli decyzję
sprawozdawczo-wyborczym.

o

zmianie

zarządu

na

zebraniu

2. Wznowiono działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy naszej
jednostce.
3. Druhowie brali udział w 11 akcjach ratowniczo-gaśniczych, z czego 2
razy
zabezpieczali
mecze
piłki
nożnej
Ruchu
Izbica.
4. Jednostka brała czynny udział w uroczystościach kościelnych,
gminnych
i
powiatowych.
5. Druhowie zajęli 4 miejsce w Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym na
stadionie
sportowym
w
Izbicy.
6. W dniu 3 czerwca, na zaproszenie Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, delegacja z
naszej jednostki uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających
powstanie Związku Floriańskiego, zorganizowanych w Sali Kolumnowej
Sejmu.
7. Podjęto działania mające na celu utrzymanie w nienagannym stanie:
dróg, wąwozów oraz terenów przykościelnych, poprzez porządkowanie
ich.
8. Z okazji dnia dziecka zorganizowano pokaz sprzętu oraz umiejętności i
wyszkolenia strażaków. Po zakończeniu pokazu odbył się piknik, w
którym wzięli udział uczniowie szkoły oraz przedszkola.
9. Zmodernizowano instalację elektryczną w garażu.
10. Wymieniono drzwi wejściowe oraz wykonano zadaszenie nad nimi.

11. Dokonano bieżących napraw pojazdów pożarniczych oraz
wyremontowano motopompę.
12. Zakupiono sprężarkę – inwestycja ta została zrealizowana dzięki
pozyskaniu środków z funduszu sołeckiego.
13. Zakupiono sprzęt i umundurowanie specjalne:
- 1 hełm
- 2 szt. ubrania specjalnego
- 3 tłumice gumowe
- 3 pary rękawic specjalnych
- 7 bar butów specjalnych „BRANDBULL”
14. Jednostka poczyniła starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na
doposażenie umundurowania i sprzętu m. in. z:
- Wspólnoty Gruntowej w Tarnogórze
- Funduszu Sołeckiego
- Urzędu Gminy w Izbicy
- środków pochodzących z tytułu 1% podatku przekazanego na rzecz
naszej jednostki
15. Na dzień 11.02 jednostka nasza dysponuje następującym sprzętem oraz
umundurowaniem:
- motopompa PO5 – 2 sztuki, z czego jedna sprawna
- umundurowanie specjalne – 6 sztuk
- buty specjalne „BRANDBULL” - 7 sztuk
- hełmy Calisia – 6 sztuk
- kominiarki niepalne – 6 sztuk
- rękawice specjalne krótkie „FIREMAX” - 3 pary
- tłumice gumowe i metalowe – 9 sztuk


Document preview sprawozd_z_dzial_jedn_za_rok_2016.pdf - page 1/2

Document preview sprawozd_z_dzial_jedn_za_rok_2016.pdf - page 2/2

Related documents


sprawozd z dzial jedn za rok 2016
kopia lakeside kodeks cywilny
katalog2015
plan
lista
ffff nowa wersja

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file sprawozd_z_dzial_jedn_za_rok_2016.pdf