Nikolai Meurman beräkningar .pdf

File information


Original filename: Nikolai Meurman beräkningar.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / Developer Express Inc. DXperience (tm) v15.1.6, and has been sent on pdf-archive.com on 18/01/2017 at 20:05, from IP address 81.230.x.x. The current document download page has been viewed 621 times.
File size: 1.5 MB (12 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Nikolai Meurman beräkningar.pdf (PDF, 1.5 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


MJ Borg Projektering

Structure 2016.2 SP1

Nikolai Meurman

6562

Konstruktion

Projektreferens

avväxlingbalk 2 st

Kund
2016-08-26

Byggnadsuppgifter
Kortsida [mm]
KK 2 (torrt)
Klimatklass
SK 2 (normal)
Säkerhetsklass
Profil

7000

Långsida [mm]

4900 mm

R- 180×405 GL30c

Krafter och moment
Nx [kN]
My [kNm]
Mz [kNm]

0,000 (@2450,0,0)
-68,626 (@2450,0,0)
0,000 (@2450,0,0)

Vy [kN]
Vz [kN]

0,000 (@4900,0,0)
56,021 (@4900,0,0)

15000

0,357 m³

Jakob Borg

Max höjd [mm] 8000

Takform

Sadeltak

γm=1.25
Tvärkraftreduktion: Nej, kCr = 0.67

139,2 kg

Lastkombination
#8
#8
#8

Utn.

69,8 % ; SK 2 (normal)

#8
#8

76,8 % ; SK 2 (normal)

Upplagstryck

Nödv. upplagslängd [mm]

Tillg. upplagslängd [mm]

@ Upplag 1

L.verklig = 42. {L.eff = 30 + L.verklig = 72}

-

- %

@ Upplag 2

L.verklig = 42. {L.eff = 30 + L.verklig = 72}

-

- %

Tryck vinkelrätt fibrer

EN 1995-1-1 6.1.5

Deformationer

Knäcklängd

Fält
Fält :1

Lx [mm]

Lcy [mm]

Lcz [mm]

4900

4900

Avstyvad

Upplag, materialkontroll
Storlek

Upplag 1

Upplag 2

Byggplats

-16

Utn. [ %] Max ver. [kN]
Utn. vid ände [ %] Min ver. [kN]

-

-

Abs. - total last [m

-

Abs. - variabel last

-11

Upplagsreaktioner

Kvalité

-

Rel. - variabel la

L/309

L/444

Upplagsreaktioner

Brott. SK 2 (normal)

Max hor. [kN]
Min hor. [kN]

Rel. - total last

Max rot. [kNm
Min rot. [kNm]

Max ver. [kN]
Min ver. [kN]

Lastkombinati

#10
Bruk.

Max hor. [kN]
Min hor. [kN]

Max rot. [kNm
Min rot. [kNm]

56,813

0,000

0,000

43,612

0,000

0,000

11,600

0,000

0,000

9,958

0,000

0,000

56,813

0,000

0,000

43,612

0,000

0,000

11,600

0,000

0,000

9,958

0,000

0,000

Kommun
[ Ej specificerad ]
Höjd över havet [m] 100
Snözon
2,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]
Referenshastighet, vind [m/s] 24
Vindtryck 0,730 kN/m², II. Område med låg vegetation som gräs och enstaka hind

Standardlaster

Lastyta

Addera egenvikt till permanentlast.
Alternativ lastplacering av nyttiglast
Från (X) [mm] 0
Till (X) [mm] 4900

Ja
Anv. lastfördeln.
Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Lastbr. start [mm]
Lastbr. slut [mm]

Lutning [°]

3000
3000

Permanentlast
Nyttiglast
Snölast

0,700 kN/m²
2,000 kN/m², Rum i bostäder (MT), Egenvikt, mellanväggar <= 1 kN/m
-

Vindlast

0,730 kN/m² (KT)

Lastyta

Från (X) [mm] 0
Till (X) [mm] 4900

Lovart
0,20/-


-/-

Lastbr. start [mm]
Lastbr. slut [mm]

2400
2400

Lutning [°]

0,700 kN/m²
2,000 kN/m², Rum i bostäder (MT), Egenvikt, mellanväggar <= 1 kN/m
-

Vindlast

0,730 kN/m² (KT)

6562

2016-11-10 15:09:01

Organisation

Lovart
0,20/-

MJ Borg Projektering

Copyright © Elecosoft-Consultec AB


-/-

Nej

0

Belastad yta [m²] [ 10, αA [ 1 ]

Vinkelr. vind
-/-

Permanentlast
Nyttiglast
Snölast

Licens

Utn. [ %]

Inv.
-/0

Belastad yta [m²] [ 10, αA [ 1 ]

Vinkelr. vind
-/-

Inv.
-/-

1/12

MJ Borg Projektering

Structure 2016.2 SP1

Nikolai Meurman

6562

Konstruktion

Projektreferens

avväxlingbalk 2 st

Kund
2016-08-26

Jakob Borg

Brottgräns
#8 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder* {MT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -

:{Brott.}

Skala: 1:40
Bruksgräns
#10 Permanent + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Rum i bostäder* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] > -

:{Bruk.}

Skala: 1:40
Tvärsnitt
R- 180×405 GL30c

GL30c

A= 72900 mm²
W.y= 4920750 mm³
W.z= 2187000 mm³
I.y= 996451875 mm*mm³
I.z= 196830000 mm*mm³

Dens k = 390 kg/m³
Dens m = 430 kg/m³
E005 = 10800,00 N/mm²
Em = 13000,00 N/mm²
E90m = 300,00 N/mm²
fc90k = 2,50 N/mm²
fck = 24,50 N/mm²
fmk = 30,00 N/mm²
ft90k = 0,50 N/mm²
ftk = 19,50 N/mm²
fvk = 3,50 N/mm²
G005 = 675,00 N/mm²
Gm = 650,00 N/mm²
fm90k = 30,00 N/mm²

Licens

6562

2016-11-10 15:09:01

Organisation

MJ Borg Projektering

Copyright © Elecosoft-Consultec AB

2/12

MJ Borg Projektering

Structure 2016.2 SP1

Nikolai Meurman

6562

Konstruktion

Projektreferens

avväxlingbalk 2 st

Kund
2016-08-26

Jakob Borg

Lastkombinationer
#1 0,90 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Vind [Från vänster+]* {KT} <Brott. 6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >
#2 0,91 × 1,35 × Permanent* + 0,91 × 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder {KT} <Brott. 6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#3 0,91 × 1,35 × Permanent* + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder {MT} <Brott. 6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#4 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder {KT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#5 0,91 × 1,00 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Vind [Från vänster+]* {KT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#6 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder {MT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#7 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder* {KT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#8 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder* {MT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#9 Permanent + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Rum i bostäder <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >
#10 Permanent + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Rum i bostäder* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >
#11 Permanent + Rum i bostäder* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >
#12 Permanent* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer
Grundläggande best. för projektering av konstruktioner
Nyttiglaster
Snölaster
Vindlaster
Last av kranar och maskiner
Stålkonstruktioner
Träkonstruktioner

Licens

6562

2016-11-10 15:09:01

Organisation

SS-EN 1990+EKS10
SS-EN 1991-1-1+EKS10
SS-EN 1991-1-3+EKS10
SS-EN 1991-1-4+EKS10
SS-EN 1991-3+EKS10
SS-EN 1993-1-1+EKS10
SS-EN 1995-1-1+EKS10

MJ Borg Projektering

Copyright © Elecosoft-Consultec AB

3/12

MJ Borg Projektering

Structure 2016.2 SP1

Nikolai Meurman

6562

Konstruktion

Projektreferens

avväxlingbalk - brottlast

Kund
2016-08-26

Byggnadsuppgifter
Kortsida [mm]
KK 2 (torrt)
Klimatklass
SK 2 (normal)
Säkerhetsklass
Profil

7000

Långsida [mm]

4900 mm

R- 215×315 GL30c

Krafter och moment
Nx [kN]
My [kNm]
Mz [kNm]

0,000 (@2450,0,0)
-68,560 (@2450,0,0)
0,000 (@2450,0,0)

Vy [kN]
Vz [kN]

0,000 (@4900,0,0)
55,967 (@4900,0,0)

15000

0,332 m³

Jakob Borg

Max höjd [mm] 8000

Takform

Sadeltak

γm=1.25
Tvärkraftreduktion: Nej, kCr = 0.67

129,5 kg

Lastkombination
#8
#8
#8

Utn.

94,2 % ; SK 2 (normal)

#8
#8

82,6 % ; SK 2 (normal)

Upplagstryck

Nödv. upplagslängd [mm]

Tillg. upplagslängd [mm]

@ Upplag 1

L.verklig = 30. {L.eff = 30 + L.verklig = 60}

-

- %

@ Upplag 2

L.verklig = 30. {L.eff = 30 + L.verklig = 60}

-

- %

Tryck vinkelrätt fibrer

EN 1995-1-1 6.1.5

Deformationer

Knäcklängd

Fält
Fält :1

Lx [mm]

Lcy [mm]

Lcz [mm]

4900

4900

Avstyvad

Upplag, materialkontroll
Storlek

Upplag 1

Upplag 2

Byggplats

-27

Utn. [ %] Max ver. [kN]
Utn. vid ände [ %] Min ver. [kN]

-

-

Abs. - total last [m

-

Abs. - variabel last

-19

Upplagsreaktioner

Kvalité

-

Rel. - variabel la

L/182

L/261

Upplagsreaktioner

Brott. SK 2 (normal)

Max hor. [kN]
Min hor. [kN]

Rel. - total last

Max rot. [kNm
Min rot. [kNm]

Max ver. [kN]
Min ver. [kN]

Lastkombinati

#10
Bruk.

Max hor. [kN]
Min hor. [kN]

Max rot. [kNm
Min rot. [kNm]

56,759

0,000

0,000

43,563

0,000

0,000

11,556

0,000

0,000

9,908

0,000

0,000

56,759

0,000

0,000

43,563

0,000

0,000

11,556

0,000

0,000

9,908

0,000

0,000

Kommun
[ Ej specificerad ]
Höjd över havet [m] 100
Snözon
2,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]
Referenshastighet, vind [m/s] 24
Vindtryck 0,730 kN/m², II. Område med låg vegetation som gräs och enstaka hind

Standardlaster

Lastyta

Addera egenvikt till permanentlast.
Alternativ lastplacering av nyttiglast
Från (X) [mm] 0
Till (X) [mm] 4900

Ja
Anv. lastfördeln.
Bunden utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Lastbr. start [mm]
Lastbr. slut [mm]

Lutning [°]

3000
3000

Permanentlast
Nyttiglast
Snölast

0,700 kN/m²
2,000 kN/m², Rum i bostäder (MT), Egenvikt, mellanväggar <= 1 kN/m
-

Vindlast

0,730 kN/m² (KT)

Lastyta

Från (X) [mm] 0
Till (X) [mm] 4900

Lovart
0,20/-


-/-

Lastbr. start [mm]
Lastbr. slut [mm]

2400
2400

Lutning [°]

0,700 kN/m²
2,000 kN/m², Rum i bostäder (MT), Egenvikt, mellanväggar <= 1 kN/m
-

Vindlast

0,730 kN/m² (KT)

6562

2016-11-10 15:09:01

Organisation

Lovart
0,20/-

MJ Borg Projektering

Copyright © Elecosoft-Consultec AB


-/-

Nej

0

Belastad yta [m²] [ 10, αA [ 1 ]

Vinkelr. vind
-/-

Permanentlast
Nyttiglast
Snölast

Licens

Utn. [ %]

Inv.
-/0

Belastad yta [m²] [ 10, αA [ 1 ]

Vinkelr. vind
-/-

Inv.
-/-

4/12

MJ Borg Projektering

Structure 2016.2 SP1

Nikolai Meurman

6562

Konstruktion

Projektreferens

avväxlingbalk - brottlast

Kund
2016-08-26

Jakob Borg

Brottgräns
#8 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder* {MT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -

:{Brott.}

Skala: 1:40
Bruksgräns
#10 Permanent + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Rum i bostäder* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] > -

:{Bruk.}

Skala: 1:40
Tvärsnitt
R- 215×315 GL30c

GL30c

A= 67725 mm²
W.y= 3555562 mm³
W.z= 2426812 mm³
I.y= 560001094 mm*mm³
I.z= 260882344 mm*mm³

Dens k = 390 kg/m³
Dens m = 430 kg/m³
E005 = 10800,00 N/mm²
Em = 13000,00 N/mm²
E90m = 300,00 N/mm²
fc90k = 2,50 N/mm²
fck = 24,50 N/mm²
fmk = 30,00 N/mm²
ft90k = 0,50 N/mm²
ftk = 19,50 N/mm²
fvk = 3,50 N/mm²
G005 = 675,00 N/mm²
Gm = 650,00 N/mm²
fm90k = 30,00 N/mm²

Licens

6562

2016-11-10 15:09:01

Organisation

MJ Borg Projektering

Copyright © Elecosoft-Consultec AB

5/12

MJ Borg Projektering

Structure 2016.2 SP1

Nikolai Meurman

6562

Konstruktion

Projektreferens

avväxlingbalk - brottlast

Kund
2016-08-26

Jakob Borg

Lastkombinationer
#1 0,90 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Vind [Från vänster+]* {KT} <Brott. 6.10 -A1.2(A)[EQU:SetA] >
#2 0,91 × 1,35 × Permanent* + 0,91 × 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder {KT} <Brott. 6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#3 0,91 × 1,35 × Permanent* + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder {MT} <Brott. 6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#4 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Vind [Från vänster+]* + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder {KT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#5 0,91 × 1,00 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Vind [Från vänster+]* {KT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#6 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder {MT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#7 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × 0,3 × Vind [Från vänster+] + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder* {KT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#8 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder* {MT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
#9 Permanent + Vind [Från vänster+]* + 0,7 × Rum i bostäder <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >
#10 Permanent + 0,3 × Vind [Från vänster+] + Rum i bostäder* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >
#11 Permanent + Rum i bostäder* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >
#12 Permanent* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer
Grundläggande best. för projektering av konstruktioner
Nyttiglaster
Snölaster
Vindlaster
Last av kranar och maskiner
Stålkonstruktioner
Träkonstruktioner

Licens

6562

2016-11-10 15:09:01

Organisation

SS-EN 1990+EKS10
SS-EN 1991-1-1+EKS10
SS-EN 1991-1-3+EKS10
SS-EN 1991-1-4+EKS10
SS-EN 1991-3+EKS10
SS-EN 1993-1-1+EKS10
SS-EN 1995-1-1+EKS10

MJ Borg Projektering

Copyright © Elecosoft-Consultec AB

6/12

MJ Borg Projektering

Structure 2016.2 SP1

Nikolai Meurman

6562

Konstruktion

Projektreferens

Golvbjälke

Kund
2016-08-26

Byggnadsuppgifter
Kortsida [mm]
KK 2 (torrt)
Klimatklass
SK 2 (normal)
Säkerhetsklass
Profil

7000

Långsida [mm]

5000 mm

R- 90×270 GL30c

Krafter och moment
Nx [kN]
My [kNm]
Mz [kNm]

0,000
-8,155
0,000

(@2500,0,0)
(@2500,0,0)
(@2500,0,0)

Vy [kN]
Vz [kN]

0,000
-6,524

(@0,0,0)
(@0,0,0)

15000

0,122 m³

Jakob Borg

Max höjd [mm] 8000

Takform

Sadeltak

γm=1.25
Tvärkraftreduktion: Nej, kCr = 0.67

47,6 kg

Lastkombination
#2
#2
#2

Utn.

35,9 % ; SK 2 (normal)

#2
#2

26,8 % ; SK 2 (normal)

Upplagstryck

Nödv. upplagslängd [mm]

Tillg. upplagslängd [mm]

@ Upplag 1

L.verklig = 20. {Minsta värde}

-

- %

@ Upplag 2

L.verklig = 20. {Minsta värde}

-

- %

Tryck vinkelrätt fibrer

EN 1995-1-1 6.1.5

Deformationer

Knäcklängd

Fält
Fält :1

Lx [mm]

Lcy [mm]

Lcz [mm]

5000

5000

Avstyvad

Upplag, materialkontroll
Storlek

Upplag 1

Upplag 2

-12

Utn. [ %] Max ver. [kN]
Utn. vid ände [ %] Min ver. [kN]

-

-

Abs. - total last [m

-

Brott. SK 2 (normal)

Max hor. [kN]
Min hor. [kN]

Max rot. [kNm
Min rot. [kNm]

Rel. - variabel la

L/400

L/600

Upplagsreaktioner
Max ver. [kN]
Min ver. [kN]

Lastkombinati

#3
Bruk.

Max hor. [kN]
Min hor. [kN]

Max rot. [kNm
Min rot. [kNm]

0,000

0,000

5,037

0,000

0,000

5,164

0,000

0,000

1,287

0,000

0,000

6,524

0,000

0,000

5,037

0,000

0,000

5,164

0,000

0,000

1,287

0,000

0,000

Resultat
Egenfrekvens: 12,132Hz -OKHastighetsrespons: -OKDef.: 1,45 mm

Kommun
[ Ej specificerad ]
Höjd över havet [m] 100
Snözon
2,000 kN/m², Topografi: Normal Ce [ 1 ]
Referenshastighet, vind [m/s] 24
Vindtryck 0,730 kN/m², II. Område med låg vegetation som gräs och enstaka hind

Standardlaster

Lastyta

Addera egenvikt till permanentlast.
Alternativ lastplacering av nyttiglast
Från (X) [mm] 0
Till (X) [mm] 5000

Ja
Anv. lastfördeln.
Variabel utplacering; EN 1991-1-1 3.3.1(2)

Lastbr. start [mm]
Lastbr. slut [mm]

600
600

Permanentlast
Nyttiglast
Snölast

0,700 kN/m²
2,000 kN/m², Rum i bostäder (MT), Egenvikt, mellanväggar <= 1 kN/m
-

Vindlast

-

Licens

Rel. - total last

6,524

Sviktkontroll
Material[ Et=3500 Ec=2100, ρ=500, t=22 mm]
s=600 mm, b=4500 mm, n=5, Interact=Nej, Pred=Nej

Byggplats

Abs. - variabel last

-8

Upplagsreaktioner

Kvalité

-

Utn. [ %]

6562

2016-11-10 15:09:01

Organisation

MJ Borg Projektering

Copyright © Elecosoft-Consultec AB

Lutning [°]

Nej

0

Belastad yta [m²] [ 10, αA [ 1 ]

7/12

MJ Borg Projektering

Structure 2016.2 SP1

Nikolai Meurman

6562

Konstruktion

Projektreferens

Golvbjälke

Kund
2016-08-26

Jakob Borg

Brottgräns
#2 0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder* {MT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] > -

:{Brott.}

Skala: 1:40
Bruksgräns
#3 Permanent + Rum i bostäder* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] > -

:{Bruk.}

Skala: 1:40
Tvärsnitt
R- 90×270 GL30c

GL30c

A= 24300 mm²
W.y= 1093500 mm³
W.z= 364500 mm³
I.y= 147622500 mm*mm³
I.z= 16402500 mm*mm³

Dens k = 390 kg/m³
Dens m = 430 kg/m³
E005 = 10800,00 N/mm²
Em = 13000,00 N/mm²
E90m = 300,00 N/mm²
fc90k = 2,50 N/mm²
fck = 24,50 N/mm²
fmk = 30,00 N/mm²
ft90k = 0,50 N/mm²
ftk = 19,50 N/mm²
fvk = 3,50 N/mm²
G005 = 675,00 N/mm²
Gm = 650,00 N/mm²
fm90k = 30,00 N/mm²

Licens

6562

2016-11-10 15:09:01

Organisation

MJ Borg Projektering

Copyright © Elecosoft-Consultec AB

8/12

MJ Borg Projektering

Structure 2016.2 SP1

Nikolai Meurman

6562

Konstruktion

Projektreferens

Golvbjälke

Kund
2016-08-26

Jakob Borg

Lastkombinationer
#1
#2
#3
#4

0,91 × 1,35 × Permanent* + 0,91 × 1,50 × 0,7 × Rum i bostäder {MT} <Brott. 6.10a -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
0,91 × 1,20 × Permanent + 0,91 × 1,50 × Rum i bostäder* {MT} <Brott. 6.10b -A1.2(B) [STR/GEO:SetB] >
Permanent + Rum i bostäder* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >
Permanent* <Bruk. 6.14b -6.5.3 [CHAR] >

Implementerade normer
Grundläggande best. för projektering av konstruktioner
Nyttiglaster
Snölaster
Vindlaster
Last av kranar och maskiner
Stålkonstruktioner
Träkonstruktioner

Licens

6562

2016-11-10 15:09:01

Organisation

SS-EN 1990+EKS10
SS-EN 1991-1-1+EKS10
SS-EN 1991-1-3+EKS10
SS-EN 1991-1-4+EKS10
SS-EN 1991-3+EKS10
SS-EN 1993-1-1+EKS10
SS-EN 1995-1-1+EKS10

MJ Borg Projektering

Copyright © Elecosoft-Consultec AB

9/12


Related documents


nikolai meurman ber kningar
winwinwin 101 fb
comptabilite des societes
informationssammlung toyota mr2 mkii endfassung
aqa syst3 questionpaper 2010
erstsemesterheft wise 2011 2012

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Nikolai Meurman beräkningar.pdf