od napoleona do wiosny ludow test a (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2017 at 17:50, from IP address 83.30.x.x. The current document download page has been viewed 14227 times.
File size: 345.65 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Test a

Od Napoleona do Wiosny Ludów
Test podsumowujący rozdział III
1. Czytaj uważnie tekst i zadania.
2. W zadaniach od 1. do 6. oraz 9. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko
jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.
3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
4. Rozwiązania zadań 7., 8. oraz 10. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 18 punktów.
1. W 1805 r. wojska francuskie odniosły zwycięstwo w bitwie pod
A. Trafalgarem.
B. Auerstedt.
C. Austerlitz.
D. Borodino.

(0–1 p.)

2. Zgodnie z konstytucją Księstwa Warszawskiego dziedzicznym władcą tego państwa został
(0–1 p.)
A. Fryderyk August.
B. Józef Wybicki.
D. Fryderyk Wilhelm III
3. Twórcą konserwatyzmu był
A. Robert Owen.
B. Edmund Burkę.
C. John Stuart Mill.
D. Karol Marks.

(0–1 p.)

4. Rewolucja lipcowa z 1830 r. wybuchła przeciwko panowaniu (0–1 p.)
A. Ludwika Filipa I.
B. Ludwika XVIII.
C. Karola X.
D. Louis Adolpha Thiersa.

Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 5. i 6.

5. Obraz przedstawia
(0–1 p.)
A. zamach stanu z 18 brumaire’a.
B. ogłoszenie konstytucji Księstwa Warszawskiego.
C. zawarcie konkordatu z papieżem.
D. koronację cesarską Napoleona.
6. Wydarzenie ukazane na reprodukcji odbyło się w
A. 1799 r.
B.1801 r.
C. 1804 r.
D. 1805 r.
7. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami.

legitymizm •
industrializacja •
strajk •

(0–1 p.)

(0–3 p.)

• proces szybkiego rozwoju przemysłu
• reguła określająca władzę monarchów europejskich
jako świętą i nienaruszalną
• zasada, zgodnie z którą władza pochodziła od ludu
• przerwanie pracy przez robotników w celu
wymuszenia ustępstw na właścicielach zakładów

8. Wstaw w kratki obok postaci historycznych litery odpowiadające właściwym opisom.
(0–5 p.)

Lajos Kossuth •
Michael Faraday •
Józef Poniatowski •
Ludwik Napoleon Bonaparte •
Charles Talleyrand •

• A. minister spraw zagranicznych Francji,
uczestnik kongresu wiedeńskiego
• B. naczelny dowódca armii Księstwa
Warszawskiego, zginął w bitwie pod Lipskiem
• C. twórca Legionów Polskich we Włoszech
• D. przywódca powstania węgierskiego w czasie
Wiosny Ludów
• E. fizyk, odkrywca zjawiska indukcji
magnetycznej
• F. prezydent republiki francuskiej, wybrany
w 1848 r.

Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 9. i 10.
Rewolucja lutowa, wstrząsając całą Europą, dowiodła solidarności wszystkich ludów; rewolucja
ta rozpowszechniła się, stała się światową i dziś grzmi ona od Hiszpanii aż po Kamczatkę. Na
pierwsze wejrzenie [...] jest ona wszędzie ta sama [...]. Jest ona narodowa u ludów
ciemiężonych, które walczą o swą niepodległość, jak we Włoszech, w Polsce, na Węgrzech
i u Słowian południowych; jest polityczna wśród narodów, które usiłują obalić trony
i przywileje; jest socjalna w Republice [francuskiej]; jest ogólnoludzka wszędzie, gdzie są ludzie.
Teraz, aby dojść do trzeciego stopnia Rewolucji, trzeba przede wszystkim wojny, a nie pokoju,
trzeba oswobodzić Włochy, trzeba Niemcom pomóc wyzbycia się przeszłości, trzeba wesprzeć
ludy pracujące nad zniszczeniem Austrii; trzeba, by wolność Europy była na zawsze
zabezpieczona przez odbudowanie wolnej i niepodległej Polski [...].
T. Mosiek, Historia. Od wielkich odkryć geograficznych do I wojny światowej,
Poznań 2004, s. 115.
9. Cytowany fragment dotyczy wydarzeń, które określa się nazwą
(0–1 p.)
A. rewolucji przemysłowej.
B. Wiosny Ludów.
C. powstania dekabrystów.
D. rewolucji społecznej.
10. Wstaw znak „x” obok przyczyn rewolucji wymienionych w tekście. (0–3 p.)
dążenia niepodległościowe m.in. Polaków i Węgrów
walka Greków o niepodległość
starania Włochów o utrzymanie austriackiego zwierzchnictwa nad Wenecją
żądania robotników poprawy warunków pracy i płacy
działania mające na celu obalenie absolutyzmu we Francji
walka o zjednoczenie Włoch


Download od napoleona do wiosny ludow test a.PDFod_napoleona_do_wiosny_ludow_test_a.PDF (PDF, 345.65 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file od_napoleona_do_wiosny_ludow_test_a.PDF


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000539259.
Report illicit content