Høringssvar sagsnr A 1700 Brancheforeningen SPT .pdf

File information


Original filename: Høringssvar sagsnr A 1700 - Brancheforeningen SPT.pdf
Author: Jeppe Juhl Anthonsen

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 23/01/2017 at 10:01, from IP address 94.101.x.x. The current document download page has been viewed 305 times.
File size: 342 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Høringssvar sagsnr A 1700 - Brancheforeningen SPT.pdf (PDF, 342 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


SPT
Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler
The Danish Association of Cosmetics and Detergent Industries

Høring vedr. medlemsforslag om at mindske plastaffald i Norden, sagsnr A 1700
Brancheforeningen SPT har modtaget Nordisk Råds udkast til et forslag om et nordisk forbud af mikroplast i
kosmetik og skal i den forbindelse takke for muligheden for at fremsende kommentarer.
Først og fremmest er det nødvendigt, at der udarbejdes en klar og tydelig definition af mikroplast. Vi
anbefaler, at man følger Miljøstyrelsen i Danmark, der definerer mikroplast som små plaststykker fra 1 μm
(mikrometer) til 5 mm (millimeter), som enten er produceret som mikroplast og anvendt direkte i
produkter (primær mikroplast), eller som er dannet ved nedslidning af større plastikemner eller
plastikmaterialer (sekundær mikroplast).
Som repræsentant for kosmetikbranchen er det vigtigt for os at slå fast, at plastik selvfølgelig ikke hører
hjemme i miljøet. Derfor har kosmetikbranchen også gjort væsentlige tiltag de seneste år for at reducere
brugen af mikroplast i rinse-off produkter. Således er der sket en reduktion i brugen af mikroplast i rinse-off
produkter på 82 % fra 2012 til 2015 på europæisk plan. Ligesom den europæiske industri anbefaler at
udfase brugen af mikroplast i kosmetik og plejeprodukter, der vaskes af huden, så det er helt væk fra
markedet i 2020. Langt størstedelen af de danske virksomheder er allerede nået langt og har udfaset
brugen. Derfor findes mikroplast allerede i dag i et meget begrænset antal produkter på det danske
marked.
Vi mener, at der bør reguleres og indføres lovgivning på de områder, hvor man er i stand til at opnå størst
effekt. Mikroplast udgør ifølge Miljøstyrelsen i Danmark 0,1 % af de samlede udledninger af mikroplast fra
landjorden til miljøet. Derimod er hovedkilderne til mikroplast i Danmark bildæk, maling, sko, vejstriber og
tøj. De danske tal understøtter en lignende kortlægning af kilder til mikroplast foretaget af det norske
Miljødirektoratet i 2015. Et forbud mod mikroplast i kosmetik, vil derfor være en kortsigtet løsning og
udtryk for signalpolitik, som ikke tager strækkeligt fat om problemets rod og reducerer plastaffald i
naturen. Derfor opfordrer vi til, at man fra politisk hold også retter fokus mod andre kilder til mikroplast, så
også de brancher, der især bidrager til udledninger, kan være med til at tage et ansvar for et plastfrit miljø.

Med venlig hilsen
Helle Fabiansen
Brancheforeningen SPT

Børsen · DK-1217 København K · Tel. +45 4520 2010 · spt@spt.dk · www.spt.dk
CVR 20 96 54 28 · Danske Bank 9541 9004211 · IBAN DK86 3000 0009 0042 11 · SWIFT/BIC DABADKKK


Document preview Høringssvar sagsnr A 1700 - Brancheforeningen SPT.pdf - page 1/1


Related documents


h ringssvar sagsnr a 1700 brancheforeningen spt
avies
hedegaardogkrasnik
kompendium over udvalgte bornholmske spiselige urter og b r endelig version
jobopslag lensact
02 2017 samlet u debat viden

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Høringssvar sagsnr A 1700 - Brancheforeningen SPT.pdf