PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactHøringssvar sagsnr A 1700 Brancheforeningen SPT .pdf


Original filename: Høringssvar sagsnr A 1700 - Brancheforeningen SPT.pdf
Author: Jeppe Juhl Anthonsen

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 23/01/2017 at 10:01, from IP address 94.101.x.x. The current document download page has been viewed 256 times.
File size: 342 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


SPT
Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler
The Danish Association of Cosmetics and Detergent Industries

Høring vedr. medlemsforslag om at mindske plastaffald i Norden, sagsnr A 1700
Brancheforeningen SPT har modtaget Nordisk Råds udkast til et forslag om et nordisk forbud af mikroplast i
kosmetik og skal i den forbindelse takke for muligheden for at fremsende kommentarer.
Først og fremmest er det nødvendigt, at der udarbejdes en klar og tydelig definition af mikroplast. Vi
anbefaler, at man følger Miljøstyrelsen i Danmark, der definerer mikroplast som små plaststykker fra 1 μm
(mikrometer) til 5 mm (millimeter), som enten er produceret som mikroplast og anvendt direkte i
produkter (primær mikroplast), eller som er dannet ved nedslidning af større plastikemner eller
plastikmaterialer (sekundær mikroplast).
Som repræsentant for kosmetikbranchen er det vigtigt for os at slå fast, at plastik selvfølgelig ikke hører
hjemme i miljøet. Derfor har kosmetikbranchen også gjort væsentlige tiltag de seneste år for at reducere
brugen af mikroplast i rinse-off produkter. Således er der sket en reduktion i brugen af mikroplast i rinse-off
produkter på 82 % fra 2012 til 2015 på europæisk plan. Ligesom den europæiske industri anbefaler at
udfase brugen af mikroplast i kosmetik og plejeprodukter, der vaskes af huden, så det er helt væk fra
markedet i 2020. Langt størstedelen af de danske virksomheder er allerede nået langt og har udfaset
brugen. Derfor findes mikroplast allerede i dag i et meget begrænset antal produkter på det danske
marked.
Vi mener, at der bør reguleres og indføres lovgivning på de områder, hvor man er i stand til at opnå størst
effekt. Mikroplast udgør ifølge Miljøstyrelsen i Danmark 0,1 % af de samlede udledninger af mikroplast fra
landjorden til miljøet. Derimod er hovedkilderne til mikroplast i Danmark bildæk, maling, sko, vejstriber og
tøj. De danske tal understøtter en lignende kortlægning af kilder til mikroplast foretaget af det norske
Miljødirektoratet i 2015. Et forbud mod mikroplast i kosmetik, vil derfor være en kortsigtet løsning og
udtryk for signalpolitik, som ikke tager strækkeligt fat om problemets rod og reducerer plastaffald i
naturen. Derfor opfordrer vi til, at man fra politisk hold også retter fokus mod andre kilder til mikroplast, så
også de brancher, der især bidrager til udledninger, kan være med til at tage et ansvar for et plastfrit miljø.

Med venlig hilsen
Helle Fabiansen
Brancheforeningen SPT

Børsen · DK-1217 København K · Tel. +45 4520 2010 · spt@spt.dk · www.spt.dk
CVR 20 96 54 28 · Danske Bank 9541 9004211 · IBAN DK86 3000 0009 0042 11 · SWIFT/BIC DABADKKK


Document preview Høringssvar sagsnr A 1700 - Brancheforeningen SPT.pdf - page 1/1

Related documents


h ringssvar sagsnr a 1700 brancheforeningen spt
kilder poster
jobopslag lensact
8007
simon vergo andersen cv
l sblad uke 12


Related keywords