İmtahan nəticə vərəqi (3 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r.pdf

Page 1 234263

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CBBACBCABA

CCABBCABCABCBCC

Ad: ORXAN
Soyad: ƏHMƏDLİ

Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 1600176

Riyaziyyat

Məktəb: 009

CCABBCABBABCBC

İnformatika

CBBACBCABA

++++++++-+++++

++++++++++

BACCACBCACBACBC

ACBBCCAACBCACBB

BACCACBCACBACBC

Həyat bilgisi

ABBBCCAACBCACBB
+-+++++++++++++

+++++++++++++++

Sinif: 3

BAAACBBCBBBCBCB

Variant:

Xarici dil

BAAACBBCBBBCBCB
+++++++++++++++

BAL

407,5

YER

2
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

10

15

15

70

DOĞRU

13

15

10

14

15

67

SƏHV

1

0

0

1

0

2

XALİS

12,75

15

10

13,75

15

66,5