İmtahan nəticə vərəqi (3 cü siniflər).pdf


Preview of PDF document mtahan-n-tic-v-r-qi-3-c-sinifl-r.pdf

Page 1 2 3 456263

Text preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017

Soyad: NƏBİYEVA

CBBACBCABA

CCABBCABCABCBCC

Ad: ZEYNƏB
Azərbaycan dili

İş nömrəsi: 1680002

Riyaziyyat

Məktəb: 008

CCABBCACCABCBCC

İnformatika

CBAACBCABA

+++++++-+++++++

++-+++++++

BACCACBCACBACBC

ACBBCCAACBCACBB

BACCACBCACBACBC

Həyat bilgisi

CCBBCCAACBCACBB
-++++++++++++++

+++++++++++++++

Sinif: 3

BAAACBBCBBBCBCB

Variant: A

Xarici dil

BAAACBBCBCBCBCB
+++++++++-+++++

BAL

400

YER

4
Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

15

15

10

15

15

70

DOĞRU

14

15

9

14

14

66

SƏHV

1

0

1

1

1

4

XALİS

13,75

15

8,75

13,75

13,75

65