İmtahan nəticə vərəqi (8 ci siniflər) .pdf

File information


Original filename: İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 29/01/2017 at 13:37, from IP address 82.194.x.x. The current document download page has been viewed 664 times.
File size: 9.7 MB (90 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər).pdf (PDF, 9.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CACBACEDBA

DCDAEACEBC
Ad: VÜSAL

Azərbaycan dili

Soyad: ŞİRİNBƏYLİ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1600320
Məktəb: 003
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

321,25

YER

1

Kimya

DCDA ECEBC

Biologiya

++++ -++++

-+-++ ++++

BDADDACAEE

ABAEBDCAEC

ADDDDACAEE

Tarix

ABAEBDCCEC

-+-+++++++

+++++++-++

ABAADABCCE

AADB*BACAD

CBAADBBCCE

Coğrafiya

ACDBBBACAD

-++++-++++

+-++++++++

ADDABCAAEC

BAABEACCED

ADDABCDACD

Xarici dil

++++++-+--

DAABBECCAB
-+++--++--

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

DAEBA EDBA

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

8

8

8

7

7

9

9

0

0

5

61

SƏHV

1

2

2

3

2

1

1

0

0

5

17

XALİS

7,75

7,5

7,5

6,25

6,5

8,75

8,75

0

0

3,75

56,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CACBACEDBA

DCDAEACEBC
Ad: ARZU

Azərbaycan dili

Soyad: CƏLİLOVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1600498
Məktəb: 009
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

281,25

YER

2

Kimya

DCDA CCABC

Biologiya

++++ -+-++

++++++++++

BDADDACAEE

ABAEBDCAEC

ADCBDBCAEE

Tarix

DEABBDCAEC

-+--+-++++

--+-++++++

ABAADABCCE

AADB*BACAD

C AADABC E

Coğrafiya

AAEBBBABED

- ++++++ +

++-++++--+

ADDABCAAEC

BAABEACCED

ADDABCCAC

Xarici dil

++++++-+-

CAAAEBBCE
-++-+--++

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

CACBACEDBA

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

7

6

7

7

10

7

7

0

0

5

56

SƏHV

2

4

1

2

0

3

3

0

0

4

19

XALİS

6,5

5

6,75

6,5

10

6,25

6,25

0

0

4

51,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CACBACEDBA

DCDAEACEBC
Ad: AYSUN

Azərbaycan dili

Soyad: HÜSEYNLİ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1600796
Məktəb: 041
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL

278,75

YER

3

Kimya

DCDAEACEEC

Biologiya

++++++++-+

+++++-++++

BDADDACAEE

ABAEBDCAEC

BCBDDACACE

Tarix

AEA CDCACC

+--+++++-+

+-+ -+++-+

ABAADABCCE

AADB*BACAD
AA

DBAB

- +++ +- +

++

+++-

ADDABCAAEC

BAABEACCED

C AAD BB E

Coğrafiya

ADDABCAACA

Xarici dil

++++++++--

DAABEDBBEB
-++++---+-

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

CACBAAEDBA

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

9

7

5

8

9

6

5

0

0

5

54

SƏHV

1

3

2

2

1

3

1

0

0

5

18

XALİS

8,75

6,25

4,5

7,5

8,75

5,25

4,75

0

0

3,75

49,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CACBACEDBA

DCDAEACEBC
Ad: ƏŞRƏF

Azərbaycan dili

Soyad: İSMİXANOV
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1600717
Məktəb: 013
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL

271,25

YER

4

Kimya

DCDAC CEB

Biologiya

++++- +++

-- ++++--+

BDADDACAEE

ABAEBDCAEC

BDBDDAC EE

Tarix

A AEBDCDEC

++-++++ ++

+ +++++-++

ABAADABCCE

AADB*BACAD
BA

BAC D

- +++++ ++

-+

++++ +

ADDABCAAEC

BAABEACCED

C AADAB CE

Coğrafiya

BB AB

Xarici dil

-- ++

EAABEACAEB
-++++++-+-

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

DC BACECAA

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

7

8

7

2

5

8

6

0

0

7

50

SƏHV

1

1

1

2

4

1

1

0

0

3

14

XALİS

6,75

7,75

6,75

1,5

4

7,75

5,75

0

0

6,25

46,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CACBACEDBA

DCDAEACEBC
Ad: LALƏ

Azərbaycan dili

Soyad: ABIŞOVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1600562
Məktəb: 021
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

268,75

YER

5

Kimya

DCDACACECB

Biologiya

++++-+++--

+++++-++++

BDADDACAEE

ABAEBDCAEC

ADBDDACAEE

Tarix

B AD DCEEC

-+-+++++++

- +- ++-++

ABAADABCCE

AADB*BACAD

CBAADABCCA

Coğrafiya

EEBBCEAC

-++++++++-

---++-++

ADDABCAAEC

BAABEACCED

ADEEBB ACA

Xarici dil

++--+- +--

BAAAEECCEA
+++-+-+++-

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

CACBAAEDBA

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

7

8

8

4

9

5

4

0

0

7

52

SƏHV

3

2

2

5

1

3

4

0

0

3

23

XALİS

6,25

7,5

7,5

2,75

8,75

4,25

3

0

0

6,25

46,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CACBACEDBA

DCDAEACEBC
Ad: FƏRİD

Azərbaycan dili

Soyad: İSMAYILLI
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1601313
Məktəb: 020
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL

265

YER

6

Kimya

DACBA

CAA

++++ +-+++

-++++

--+

BDADDACAEE

ABAEBDCAEC

DCDA AEEBC

Biologiya

ADEDDACAEE

Tarix

+++-+++-++

ABAADABCCE

AADB*BACAD

C ABDCBC E

Coğrafiya

AAABEBAC D

- +-+-++ +

++-+++++ +

ADDABCAAEC

BAABEACCED

EDDAAD ACD

Xarici dil

-+++-- +--

A EEA

E

+ -++

+

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

ABADBDCCEC

-+-+++++++

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

8

8

5

4

5

8

8

0

0

4

50

SƏHV

1

2

3

5

3

2

1

0

0

1

18

XALİS

7,75

7,5

4,25

2,75

4,25

7,5

7,75

0

0

3,75

45,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CACBACEDBA

DCDAEACEBC
Ad: JALƏ

Azərbaycan dili

Soyad: FƏTƏLİYEVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1600568
Məktəb: 021
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL

260

YER

7

DCDACACEBC

Biologiya

++++-+++++

+++++-++++

BDADDACAEE

ABAEBDCAEC

BABDDACAEE

D

EC

+--+++++++

-

++

ABAADABCCE

AADB*BACAD

Tarix

E AADABCCE

Coğrafiya

AEBB

AC

- ++++++++

+--++ ++

ADDABCAAEC

BAABEACCED

Kimya

D

D C C

+

- - -

Xarici dil

BAAAEEACE
+++-+--++

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

CACBAAEDBA

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

9

8

8

1

9

2

5

0

0

6

48

SƏHV

1

2

1

3

1

1

2

0

0

3

14

XALİS

8,75

7,5

7,75

0,25

8,75

1,75

4,5

0

0

5,25

44,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CACBACEDBA

DCDAEACEBC
Ad: NATİQ

CDD CCCBC

Azərbaycan dili

Riyaziyyat

Məktəb: 009
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

246,25

YER

8

Kimya

++- -+-++

-++++-+--ABAEBDCAEC

AD DDACAEE

Tarix

A ED DCA C

-+ +++++++

+ -- +++ +

ABAADABCCE

AADB*BACAD

CBAADABCCE

Coğrafiya

ACEBDBACE

-+++++++++

+--+++++-

ADDABCAAEC

BAABEACCED

ADEAE EABB

Xarici dil

++-+- -+--

BAABBEC
++++--+

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

DACBADEEAB

BDADDACAEE

Soyad: ƏHMƏDOV
İş nömrəsi: 1600017

Biologiya

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

5

8

9

4

5

5

6

0

0

5

47

SƏHV

3

1

1

5

5

2

3

0

0

2

22

XALİS

4,25

7,75

8,75

2,75

3,75

4,5

5,25

0

0

4,5

41,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: BərdəSınaq4

Tarix: 29.01.2017
CACBACEDBA

DCDAEACEBC
Ad: RAHİL

Azərbaycan dili

Soyad: MİKAYILLI

DCDB

EE

+++-

+-

Biologiya

--+++--+++

BDADDACAEE
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 1600799
Məktəb: 013
Sinif: 8

Fizika

Variant: A

BAL

238,75

YER

9

ABAEBDCAEC

AD DDACAEE

Tarix

EBAEBDCCEC

-+ +++++++

-++++++-++

ABAADABCCE

AADB*BACAD

C AADCBCCE

Coğrafiya

BDB BBACED

- +++-++++

--- ++++-+

ADDABCAAEC

BAABEACCED

Kimya

D

B

B

+

+

-

Xarici dil

AADEEAC EA
-+--+++ +-

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

DCCBABCDBA

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

4

8

7

2

6

8

5

0

0

5

45

SƏHV

2

1

2

1

4

2

4

0

0

4

20

XALİS

3,5

7,75

6,5

1,75

5

7,5

4

0

0

4

40


Related documents


mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər).pdf