bmw.pdf


Preview of PDF document bmw.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


2

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

Wysokoprezny (N47 - DDE 7.1 - MT/AT)
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

4BF2

- Komunikat (Regulacja klimatu, 0x1B5)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

4C18

- Nieznany kod usterki

4A6E

ĝZLHFDĪDURZDF\OLQGUD1, aktywacja
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

4993

- Nieznany kod usterki

4C2F

- Nieznany kod usterki

4C2E

- Nieznany kod usterki

4C29

- Nieznany kod usterki

4BF3

- Komunikat (Regulacja klimatu, 0x1B5)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

412F

- Nieznany kod usterki

4992

- Komunikat: (STAT_KOMBI, 0x1B4)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

4C9C

- Nieznany kod usterki

4BF7

- Komunikat ( zakres, 0x330)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

49A2

3
40
201320

1
40
201320

1
37
201376

3
38
201376

1
38
201448

- Komunikat (A_TEMP_RELATIVZEIT, 0x310)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

1
38
201448