bmw.pdf


Preview of PDF document bmw.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


3

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

+DPXOFH '6&';& .RQWURODVWDELOQRĞFLG\QDPLF]QHM %RVFK
0RQLWRURZDQLHFLĞQLHQLDRSRQ
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

5F56

- Nieznany kod usterki

D35A

- Brak komunikatu: (status zacisku 130)
- nieciagly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

5EFC

3
1
201352

- Brakuje danych typu pojazdu
- nieciagly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

1
1
201352

D35C

%UDNNRPXQLNDWX ]HVWDZSU]\U]ąGyZLZVNDĨQLNyZ1B4)
- nieciagly
3
&]ĊVWRWOLZRĞü
1
Licznik zerowania
201352
Licznik kilometrów

D35E

- Brak komunikatu: (temperatura 310)
- nieciagly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

5F49

3
1
201352

&$1%UDNNRPXQLNDFML]PRGXáHPVWHUXMąF\P]HVWDZHPSU]\U]ąGyZL
ZVNDĨQLNyZ
- nieciagly
1
&]ĊVWRWOLZRĞü
1
Licznik zerowania
201448
Licznik kilometrów

'HVNDUR]G]LHOF]D ,QVWUXPHQW =HVWDZSU]\U]ąGyZLZVNDĨQLNyZ 
Diagnostyka)
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

A3AA

- Nieznany kod usterki

A3AD

,QIRUPDFMDRQLHSUDZLGáRZRĞFL GDQHVLOQLND0x1D0), odbiornik COMBI,
nadajniki JBE/DME-DDE
- ----- nieciagly

A3BD

- Nieznany kod usterki

E104

- Usterka linii K-CAN
%UDNV\JQDáXOXEV\JQDáQLHSUDZLGáRZ\
- Staly