bmw.pdf


Preview of PDF document bmw.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


4

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

Klimatyzacja (Sterowanie klimatem - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR: Sterowanie
klimatem))
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E71D

- Message (status climate control SH/ZH auxiliary water pump, 0x2EC) missing,
receiver IHKA transmitter JBE

9C54

- Czujnik AUC
- Brak komunikacji
- Staly

E71E

- Message (torque, 0x0AA) missing, receiver IHKA transmitter DME/DDE

E704

- Usterka linii K-CAN

9C55

- Czujnik pary wodnej
8VWHUNDZHZQĊWU]QD
- Staly

Skrzynia biegów (EGS (Automatyczna skrzynia biegów) - Diagnostyka)
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

CF35

- Informacja z CAS, odbiornik EGS, nadajniki CAS/JBE/KGM
- Staly
15
&]ĊVWRWOLZRĞü
38
Licznik zerowania
201320
Licznik kilometrów

CF2A

- Informacja (tryb pojazdu) z SZM, odbiornik EGS, nadajniki KOMBI/SZM
- Staly
1
&]ĊVWRWOLZRĞü
36
Licznik zerowania
201344
Licznik kilometrów

CF33

%UDNNRPXQLNDWX]XNáDGX]DU]ąG]DQLDVLOQLNLHP
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

CF25

1
36
201344

,QIRUPDFMD ]áąF]HNODPU\REFLąĪHQLDIRWHOD ]F]XMQLNDIRWHODNLHURZF\
odbiornik EGS, nadajniki ACSM/JBE/MRS5 /DME-DDE/KOMBI
- Staly
3
&]ĊVWRWOLZRĞü
37
Licznik zerowania
201344
Licznik kilometrów

Skrzynia biegów (GWS (Przelacznik dzwigni wyboru) - Diagnostyka)
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis
Brak kodów usterek